Norra Kinas kolkraftverk förkortar invånarnas livslängd med drygt 5 år

Denna morgon tar flera medier vara på en ny studie som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academies of Sciences, som visar att nordkineser på grund av luftföroreningar i snitt lever drygt fem år kortare än sydkineser.

Studien utfördes av en amerikansk, en israelisk och två kinesiska forskare, som samlat in material gällande föroreningar och hälsa i Kina mellan 1981 och 2001.

Under studien har man dragit en gräns vid Huai-floden, som delar Kina i en nordlig och en sydlig del. Sedan början av 1950-talet har myndigheterna försett städerna i norra Kina med centralvärme under vintrarna, vilket sker genom eldning med subventionerad eller gratis kol.

Därmed har forskarna kunnat se en klar skillnad i luftföroreningar i landets båda delar; i norr var nivåerna av skadliga partiklar i luften under dessa år i snitt 184 mikrogram eller 55 procent större än i söder.

Efter att ha upptäckt att antalet dödsoffer från respiratoriska sjukdomar samt hjärt- och lungsjukdomar är mer utbredd i norr, har forskarna dragit slutsatsen att den 5,5 år kortare medellivslängden i norra Kina beror främst på den utbredda eldningen av kol.

Varje 100 mikrogram av skadliga partiklar i luften förkortar livet från födseln med tre år, uppskattar studien. Sammanlagt innebär detta att de 500 miljoner kineser som bor norr om Huai-floden förlorar 2,5 miljarder levnadsår.

kina miljö föroreningarKol – nu ännu farligare än man tidigare kunnat bevisa!

Denna studie är den första i sitt slag som bygger på stora underlag av data från luftföroreningar i Kina. Michael Greenstone, den amerikanska forskaren i teamet som utförde studien, menar att resultaten visar hur skadorna på befolkningens hälsa är värre än man tidigare trott.

Han belyser dock samtidigt att det är svårt att appliceras denna statistik på situationen i dag, eftersom metoden med vilken man mäter skadliga partiklar i luften har förändrats sedan 2001.

Kinas myndigheter har å sin sida konsekvent försökt tona ner luftföroreningarnas skadliga effekter, och menar att dessa potentiellt kan leda till ”social oro”.

Då en gemensam studie från Världsbanken och Kinas miljöministerium 2007 visade att upp till 400 000 människor dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Kina, hemlighöll kinesiska myndigheter delar av rapporten för allmänheten.

Likaledes förkastades en ny, liknande rapport, som uppskattade att 1,2 miljoner människor dog av samma orsak i Kina bara under 2010.

För mer information i ämnet, rekommenderar jag följande läsning på InBeijing:

Kinas miljöproblem ger missbildade spädbarn (30 mars 2013)
Förklaring: Varför är Pekings luft så otroligt skitig? (18 jan 2013)
Kina: ”Olagligt” av USA att mäta Pekings luftföroreningar (6 juni 2012)
Pekings myndigheter ljuger om stadens livsfarliga luft (31 okt 2011)

(Intern länk: 2021 blev ett mycket dåligt år för kinesiska aktier.)