Kinas miljöproblem ger missbildade spädbarn

Först en uppdatering av den artikel jag skrev tidigare i veckan, angående ett foto som visar Xi Jinpings fru Peng Liyuan sjunga inför kinesiska soldater i samband med massakern på Himmelska fridens torg 1989. AP har nu bekräftat bildens autenticitet, och säger att foto mycket riktigt visar en yngre Peng som sjunger för att hålla moralen uppe hos trupperna.

På senare tid har det spekulerats allt mer i huruvida Kinas luftföroreningar och miljöproblem drabbar hälsan hos nyfödda barn. Bloomberg publicerade i veckan en artikel, där man genom att sammanfatta en rad undersökningar kommer fram till att svaret är ”ja” .

En rapport som citeras är från 2011, och författad av en kinesisk akademiker vid Pricenton, tillsammans med University of Texas och Peking University Health Science Center. Under tio år studerade de medfödda defekter i neuralröret bland barn i Shanxi, en provins som är ökänd för sin förorenande kolindustri.

Defekter i neuralröret innebär att delar av bebisens hjärna, kranium eller ryggrad saknas, eller inte är korrekt sammanlänkande. Dessa foster överlever oftast bara några veckor.

I USA är utbredningen av denna åkomma 7,5 per 1 000 födslar. I Shanxi visade sig detta vara 18 gånger vanligare; forskarna kom fram till att 140 av 1 000 spädbarn var drabbade.

Forskarteamet gick sedan vidare med att undersöka vad för slags kemikalier som orsakade detta, genom att samla moderkakor från 80 nyfödda barn i Shanxi med diagnosen defekt neuralrör.

Man kom då fram till att fostren utsatts för höga nivåer av bekämpningsmedel, industriella lösningsmedel samt en särskild slags kolväte som kommer från fossila bränslen. Eftersom Shanxi är en fattig provins, kommer detta kolväte inte bara från kolkraftverken, utan även från matlagning och uppvärmning av bostäder.

De höga värdena i fostrens moderkakor fick forskarna att dra slutsatsen om ”ett klart samband” mellan den miljö som de havande mödrarna utsatts för, och utbredningen av defekter i fostrens neuralrör. Hela rapporten finns att läsa som PDF här.

kina föroreningar barn hälsaEn ”bad air day” i Kina

En annan rapport i samma ämne kom 2008, då forskare vi Columbia University samarbetade med tre universitet i Kina. De undersökte spädbarn vid ett område i staden Chongqing, där det ligger en stor koleldad kraftstation.

År 2004 stängdes dock denna kraftstation tillfälligt, varpå forskarna kunde undersöka hälsan hos nyfödda barn under denna period, och jämföra med hur bebisarna mådde under den period då kraftstationen var igång.

Forskarna kom fram till att skillnaden var enorm, och fostren extremt känsliga för de giftiga kemikalier som fabriken utsöndrade.

Bebisarnas ämnesomsättning och DNA fanns inte vara lika effektiva som hos en vuxen person, då det gällde att driva ut dessa kemikalier ur kroppen. Detta påverkade i sin tur hjärnans utveckling negativt.

Undersökningen gjordes 2003-2005, på två grupper av icke-rökande kvinnor som bodde inom en två kilometers radie nära kolkraftverket. Genom att följa barnen ända till två års ålder, fann man att många som föddes innan 2004 hamnade på efterkälken i utvecklingen, särskilt vad gäller motorik och rörelser.

Studien kan läsas som PDF här.

CHINA-ENVIRONMENT-POLLUTIONKinesiskt barn med munskydd

Ytterligare ett bevis för att luftföroreningar i allra högsta grad drabbar hälsan hos nyfödda barn, kom genom en studie som publicerades i mars i år, där forskare från nio länder undersökte över tre miljoner födslar.

Forskarna – från bland annat USA, Sydkorea och Brasilien – upptäckte i samtliga fjorton undersökta städer klara samband mellan undervikt vid födseln och luftföroreningar. För varje 10 mikrograms ökning i värdet PM10, som används för att mäta skadliga partiklar i luften, ökade också risken för bebisar att födas med undervikt med tre procent.

Denna studie inkluderade visserligen inte Kina, men Bloomberg påpekar att många kinesiska områden har ett PM10-värde flera gånger högre än de undersökta städerna. Detta inkluderar givetvis Shanxi, liksom Tianjin, Peking och grannprovinsen Hebei.

PDF på den studien finns här.

Bloomberg menar med rätta att undersökningarna inte innebär att alla kinesiska bebisar föds med hälsoproblem. Men samtidigt är sambandet mellan miljöproblem och nyfödda barns välmående tydligt, och allvarliga föroreningar ökar även risken för spädbarnsdöd, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Situationen har på senare år börjat uppmärksammas bland tjänstemän och i media. En professor Hu Yali vid Nanjing University uppskattade nyligen att omkring 10 procent av Kinas defekta födslar beror på föroreningar.

Ordförande för familjeplaneringsbyrån i Shanxi sade också till China Daily redan 2009 att problemen med defekta spädbarn i provinsen var länkat till miljöproblem, särskilt i åtta speciella så kallade ”kolzoner”.

En minister vid Kinas nationella familjeplaneringsbyrå sade även till samma tidning att ”defekta födslar i Kina ökar konstant, såväl i städer som på landsbygden”. Och ofta är Kinas mest förorenade regioner, som Shanxi, också de allra fattigaste, där föräldrar ofta inte har råd att tillmötesgå handikappade barns särskilda behov.