Artikel om vindkraft i Kina

Under veckan damp det i inboxen ner en artikel jag skrev innan sommaren för energimagasinet ERA, som publicerades i deras sommarnummer.

Det handlar om vindkraftens snabba expansion i Kina. Under fjolåret installerades här 13 000 vindturbiner – en ny var 45:e minut.

Läsare som följer InBeijing har tidigare läst hur Kina har gått om USA, och nu har mest vindkraft installerad i hela världen.

Mer än hälften kommer från inhemska tillverkare, som kan dra nytta av statliga subventioner för att producera billig grön energi.

De kinesiska företagen har börjat exportera sina turbiner till utlandet, och utgör med sina låga priser ett så stort hot att USA dragit dem inför Världshandelsorganisationen (WTO).

Man menar att kinesiska tillverkare har en orättvis fördel, och för tillfället får de därför inte exportera sin billiga gröna energi.

Det hindrar dock inte att vindkraften växer så det knakar i själva Kina; trots att man nu har mest kapacitet i världen ska denna åttafaldigas fram till år 2020.Läs mer om vindkraft på Kinamedia här.