Kinas nya femårsplan – en grön revolution

Precis som väntat godkände Nationella folkkongressen i går den femårsplan som lagts framför den.

En av huvudpunkterna i planen är att öka investeringarna i den gröna energisektorn – motsvarande fem biljoner (5 000 000 000 000) kronor ska satsas på så kallad ”ny energi”.

Siffran kommer från China Dialogue, som lägger till att ytterligare tre biljoner kronor kommer satsas på miljöskyddande åtgärder.

I den tolfte femårsplanen (2011-2015) ingår målet att minska Kinas ekonomiska tillväxt till sju procent årligen, i stället för över tio procent vilket har varit genomsnittet för de föregående 30 åren.

En stor anledning till detta är att Kinas politiker börjat se kostnaderna – såväl mänskliga som ekonomiska – av de senaste årtiondenas utveckling där miljön har fått kliva åt sidan för ekonomin.

Över 70 procent av landets vattendrag är förorenade, luften ibland så dålig att det inte går att mäta och översvämningar, torka och ökenutbredning är ständiga utgiftsposter för myndigheterna.

The Guardians miljökorrespondent Jonathan Watts kallar Kina för ”världens mest förorenade land”. Inget annat land har fler cancerfall.

Centralregeringens lösning på detta är alltså enorma satsningar på grön energi, i en storleksordning som får alla andra regeringar i världen att blekna. Dessutom en hel rad ambitiösa punkter för att skydda miljön i stort:

* Kinas totala koldioxidutsläpp ska minska med 40-45 procent fram till år 2020, jämfört med 2005 års nivåer.

* Den smutsiga eldningen av kol ska minska från att utgöra dagens 70 procent av Kinas totala energibehov, till 63 procent år 2015.

* Fram till 2015 ska energikonsumtionen och koldioxidutsläppen per BNP-enhet minska med 16 respektive 17 procent.

* 2010 gick Kina förbi USA och blev det land med mest installerad vindkraft i världen. Men dagens installerade kapacitet kan komma att tiofaldigas fram till 2020.

* Kina tillverkar redan över hälften av alla världens solcellspaneler, och denna produktion ska nu öka, för att både kunna tillgodose export och inrikes behov.

* Motsvarande 4 biljoner kronor ska satsas på att effektivisera och minska slöseriet inom elnätet fram till år 2015.

Dessutom ska ofattbara summor spenderas på att öka effektiviseringen av redan existerande kraftverk, subventionera miljontals elbilar, bygga världens största nät av höghastighetståg och utveckla sektorer som gas- och bioenergi.

Det är bortom alla tvivel att centralregeringen i Peking är redo att offra delar av tillväxten för att ”gå grönt” och satsa pengar på att förbättra landets miljösituation.

Om det kommer ske eller inte är en helt annan sak.

Många viktiga beslut i Kina tas på lokal nivå, och karriärhungriga lokalpolitikers befordringar baseras fortfarande främst på den ekonomiska tillväxten i deras område.

Det pågår ständig tävlan såväl inom som mellan provinserna om vem som kan visa upp de mest imponerande siffrorna.

Även då man förra året från centralregeringens sida siktade på en tillväxt på 8 procent, sågs detta som golvet snarare än taket ute i provinserna. Fjolårets BNP-ökning blev till slut 10,3 procent.

Men de senare tidens tillväxt i sektorer som solceller och vindkraft visar att det finns hopp ändå. Kinas regering sitter på en enorm kassareserv ur vilken man garanterar företag inom ”rätt” områden generösa bidrag.

En kontrovers är att Kina, trots situationen i Japan, inte överväger att ändra expansionsplanerna för kärnkraften. Kina har i dag ett tiotal kärnkraftverk i bruk, och ytterligare ett tjugotal under konstruktion.

De mer långtgående planerna innefattar att tiodubbla kärnkraftens kapacitet till år 2020, och ytterligare öka kapaciteten till 400 GWe år 2050.

Som en jämförelse har hela världens samlade kärnkraftverk i dag en kapacitet av 370 GWe.

Relaterat: Affärsvärlden, E24