USA och WTO hindrar kinesisk vindkraft

Vindkraft i Kina är ett ämne jag följer noga, bland annat genom en längre artikel i mars i år om satsningarna på vind i Kinas nya femårsplan.

Kina gick redan förra året om USA och blev det land med mest installerad vindkraft i världen. Ändå har projektet bara börjat; kapaciteten av vindkraft var planerad att ytterligare tiofaldigas fram till år 2020, främst för att minska Kinas beroende av den smutsiga och farliga kolindustrin.

Men i början av 2011 lade USA in en protest till Världshandelsorganisationen (WTO) angående den kinesiska utbyggnaden av vindkraft.

Detta då amerikanarna anser att de kinesiska myndigheterna ägnar sig åt ”olagliga subventioner”, genom att ekonomiskt sponsra tillverkare av vindkraft för att dessa ska kunna öka produktionen.

De kinesiska företagen blir därmed mer kostnadseffektiva än de amerikanska, något som enligt politiker och fackföreningar i USA hotar jobben hos amerikanska vindkraftstillverkare.

Kinesiska företag har nämligen börjat blicka åt exportmarknaden för vindkraft, då de tack vare bidrag från myndigheterna har möjlighet att erbjuda billiga turbiner åt länder som inte har kunskap att bygga egna, eller råd att betala de priser som råder på marknaden i dag.

Jag skrev en längre post i januari i år om president Barrack Obamas och fackföreningen United Steelworkers beslut att anmäla Kina till WTO i detta ärende.

Bland annat citerade jag då en professor brittisk professor i The Guardian, som menade att alla nationer bör samarbeta för att minska världens utsläpp, snarare än att sätta käppar i hjulen för varandra.

Han kallade USA:s anmälan för ”fruktansvärd ur global synpunkt”, och menade att det sände fel signaler till hela världens industri för grön energi. Han sade att USA bör fokusera på att skapa egna jobb utan att hindra denna positiva utveckling.

Och i dag rapporterar flera medier att WTO efter ett halvårs utredning ger USA rätt i frågan.

Kinesiska myndigheter ska nu sluta att subventionera den egna tillverkningen av vindkraft, för att företagen inte ska få ”en orättvis fördel” mot de amerikanska.

En amerikansk representant i WTO sade till BBC att han var mycket glad över utfallet, som kommer i en tid med besparingar och hög arbetslöshet i USA.

”Vi utmanade subventionerna så att amerikanska företag kan tillverka vindturbiner och sälja till Kina”, säger han. ”Det leder till bra och välbetalda arbeten här hemma”.

USA Today skriver att frågan var av stor betydelse på grund av konkurrensen mellan amerikanska och kinesiska företag inom området grön energi, och lägger till att det återstår att se om liknande anmälningar kan göras mot andra sektorer inom denna industri i Kina, exempelvis solenergi där Kina i dag tack vare samma slags statliga subventioner är världsledande.

Vi kommer alltså se en minskad tillverkning av grön energi, för att säkra jobben i USA.

Statliga China Daily säger att beslutet kan kännas hos kinesiska tillverkare, även om smällen inte blir så stor som den kunde ha blivit för ett par år sedan. Många kinesiska vindkraftsföretag har nämligen växt sig stora nog att vara lönsamma.

Man nämner kinesiska Goldwind som exempel. De har redan etablerat tillverkning i USA och sålde 80 vindturbiner på den amerikanska marknaden i fjol.