Bild från ett möte mellan Xi Jinping och Vladimir Putin 2019. I veckan träffades de på nytt, då Putin var hedersgäst i Peking när Kinas nya sidenvägar fyllde tio år. (Bild: Kremlin.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons)

Romansen med Xi Jinping fortsätter då Putin besöker Peking

I går slutade det två dagar långa evenemang som hölls i Peking för att fira att Xi Jinpings personliga prestigeprojekt de nya sidenvägarna fyller tio år. Bland representanterna från över 130 länder fanns 23 stats- eller regeringschefer och en tydlig hedersgäst – Vladimir Putin.

När samarbetsorganisationen Brics höll möte i Sydafrika för två månader sedan undvek Putin att åka dit för att inte bli arresterad, då han sedan i våras är efterlyst för av den Internationella brottmålsdomstolen.

Kina kände han sig dock inte bara säker nog att åka till; han gavs dessutom en framträdande roll vid evenemanget vilket tjänade väl för att motverka den ryska ledarens internationella isolering.

Redan dagen innan Vladimir Putin anlände till mötet sattes tonen i form av en intervju på kinesiska tv-nätverket CCTV, där Putin framhöll hur Xi är ”en annan typ av person” jämfört med de många ”temporära ledarna” inom världspolitiken.

Han är nämligen en stabil ledare som fattar långsiktiga beslut efter noggrant övervägande, och samtidigt även en ”praktisk och pålitlig” partner:

Föga överraskande hade Putin även en hel del gott att säga om de nya sidenvägarna, som han anser vara ett ”utmärkt och riktigt” initiativ baserat på samarbete, där ingen aktör påtvingar sin vilja på en annan vilket i sig är ett bevis på Kinas samarbetsvilja:

Putin tackades i sin tur alltså med en framträdande roll som hedersgäst under mötet, vilket märktes av den i såväl Kina som Ryssland så mycket viktiga signal- och symbolpolitiken.

Framträdande analytiker påpekade hur det knappast kan feltolkas när Xi och Putin i olika sammanhang i mötet alltid gick tillsammans en bit framför de övriga representanterna, eller stod bredvid varandra så fort tillfälle gavs:

Bland andra BBC uppmärksammande uppvaktningen av Putin ingående i en artikel med den talande rubriken ”Vladimir Putin feted at Xi Jinping’s global Belt and Road summit”:

Russian leader Vladimir Putin was given the red carpet treatment at a global summit in Beijing, as China and Russia deepen their solidarity.

Hosted by China’s President Xi Jinping, the meeting celebrated 10 years of his signature foreign and economic policy, the Belt and Road Initiative (BRI).

Mr Putin was the guest of honour among leaders and officials from more than 130 countries.

(…)

Wednesday’s proceedings kicked off with an opening ceremony held in Beijing’s Great Hall of the People. Mr Xi made his entrance together with Mr Putin, with the two striding into the hall shoulder-to-shoulder in front of other countries’ leaders.

Mr Putin was also front and centre along with the Chinese president for the group photo, and was second to speak after Mr Xi. They later held a three-hour bilateral meeting, at which they discussed Ukraine and the Middle East.

Som jag förra månaden noterade här på Kinamedia i artikeln ”Putin bekräftar resa till Peking nästa månad”, så är denna behandling i dagsläget extremt viktig för Ryssland och Putin.

Tack vare besöket kan den ryska propagandan visa upp för såväl den egna befolkningen som den stora skara länder vilka inte tydligt har tagit ställning i kriget om Ukraina att man inte alls är isolerad. Tvärtom är Putin hedersgäst i världens andra mäktigaste nation, där han håller tal inför representanter från 130 länder.

BBC återger vidare hur Putin i detta tal bland annat framhöll hur ”Ryssland, Kina och majoriteten av världens länder” delar ambitionen om samarbete och ekonomiska framsteg.

Xi Jinping å sin sida framhöll Ryssland som en viktig partner i de nya sidenvägarna, samt att Peking vill arbeta närmare med Moskva för en djupare regional integration och omfattande strategisk koordinering.

Nyhetsbyrån Xinhua noterar hur Xi även passade på att uttrycka sitt stöd för Rysslands utövning av ”nationell återfödelse”, inklusive säkerställandet av nationell suveränitet och säkerhetsintressen.

Vid sidan av denna estetik och dessa lovord så höll Putin och Xi samtal i tre timmar, av vilka närmare två timmar var ett enskilt samtal dem två emellan utan närvaro av utrikesministrar eller andra tjänstemän.

Enligt Putin så handlade det om frågor av ”särskilt hemlig natur”, som ska ha varit konkreta och produktiva. Vid sidan av att informera Xi om kriget i Ukraina så uppgav Putin att de båda ledarna även talade om situationen i Mellanöstern, där de har gemensamma intressen att slå vakt om.

Då Kinas utrikesminister Wang Yi inför mötet i Peking samtalade med sin ryska kollega Sergei Lavrov, låg tonvikten på hur Kina tillsammans med Ryssland ska skapa momentum för en tvåstatslösning som den enda långsiktiga lösningen på konflikten mellan Israel och Palestina.

Politico rapporterar vidare hur Kina även i dessa samtal undvek nämna Hamas vid namn, en strategi som jag skrivit närmare om såväl här på nyhetssidan som i Kinamedia nyhetsbrev. Däremot underströk Wang Yi vikten av en tidsplan för att säkerställa alla palestiniers legitima rättigheter.

Axios noterar vidare hur Kina och Ryssland har gemensamma intressen även i Centralasien, där de båda länderna ofta beskrivs som att tävla om makt och inflytande, och där de nya sidenvägarna har tippat över vågskålen till Kinas fördel.

Istället för att se detta som en utmaning, framhävde Putin i samband med jubileumsmötet för de nya sidenvägarna att Rysslands geopolitiska ambitioner för regionen ”sammanfaller perfekt” med de nya sidenvägarna.

Enligt analytiker som Axios intervjuar ser Xi och Putin båda en nödvändighet i att Centralasien ska fortsätta styras av sekulära och autokratiska regimer. Denna modell innebär att hoten från både religiös extremism och västerländskt inflytande uteblir.

En annan aspekt som framkommer är att Ryssland helt enkelt ingenting kan göra när det mycket rikare Kina breder ut sitt inflytande i forna Sovjetunionen. Man väljer istället att omfatta utvecklingen utåt, för att positionen som lillebror inte ska bli alltför förödmjukande och för att man dessutom behöver fortsatt stöd och handel från Kina i ljuset av omvärldens sanktioner.

I något som i så fall kan liknas vid projektion, framhöll det ryska utrikesministeriet hur relationen mellan Kina och Ryssland är mer jämlik än den ”sekt” som Nato utgör.

Medier som ägs av Kinas kommunistpartiet spred mer än gärna budskapet vidare, som ett kvitto på var Pekings hjärta ligger i en tid av allt större global geopolitisk oro: