Vladimir Putin och Kinas toppdiplomat Wang Yi vid ett tidigare möte innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. De två mötes på nytt i Moskva under gårdagen. (Bild: Kremlin.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons)

Putin bekräftar resa till Peking nästa månad

Denna vecka har Kinas toppdiplomat Wang Yi varit på besök i Peking, där han har träffat såväl president Vladimir Putin som utrikesminister Sergei Lavrov.

Mötet med Lavrov i Peking resulterade i en rad samstämmiga uttalanden som att de båda länderna måste fördjupa sitt strategiska samarbete ytterligare för att värna om äkta multilateralism i en tid av ökad hegemonism och konfrontation mellan politiska block.

Kina och Ryssland, menade Wang, har i egenskap av stora länder ett ansvar att främja multilateralism och tillsammans arbeta för ett mer rättvist styre av världen. Han sade vidare att relationen mellan de båda länderna har vidhållit ett momentum som innefattar fördjupat praktiskt samarbete.

Lavrov å sin sida framhöll vikten av att Kina och Ryssland ytterligare stärker samarbete och koordinering i multilaterala organisationer som FN för att tillsammans slå vakt om de grundläggande normerna för internationella relationer. (Detta samtidigt som FN:s generalförsamling nu håller sitt årsmöte utan att någon av de båda ländernas ledare närvarar.)

Den ryska utrikesministern hyllade vidare Kinas position i kriget i Ukraina, som han menade tar alla parters säkerhetspolitiska prioriteringar i beaktning.

Hjärtligheten stod i bjärt kontrast till det hemliga möte som Wang Yi hade med USA:s nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan på Malta förra veckan, vilket från amerikanskt håll beskrevs som ett försök att bibehålla kommunikationen länder emellan i en tid av ökad misstänksamhet.

Det kinesiska uttalandet efter detta möte fokuserade på Taiwan som den viktigaste ”röda linjen” i relationen med USA, och att Washington måste hålla sitt löfte om att inte stödja taiwanesisk självständighet.

Wang Yi träffade under gårdagen även Vladimir Putin. Där framförde han president Xi Jinpings varma hälsningar och konstaterade att möte mellan de båda ledarna i Moskva tidigare i år resulterade i en viktig plan för att utvecklade de båda ländernas strategiska partnerskap i en ny tidsera.

Efter mötet bekräftade Putin att han ska besöka Peking nästa månad, där han ska närvara vid ett forum för Kinas nya sidenvägar och träffa Xi Jinping.

Det är noterbart hur Putin avstod från Brics-mötet i Sydafrika förra månaden med anledning av risken att arresteras på grund av en efterlysning i den Internationella brottmålsdomstolen. Efterlysningen bidrog sannolikt även till beslutet att stanna hemma från G20-mötet i Indien och FN:s generalförsamlings årsmöte denna månad.

Några farhågor för att arresteras verkar dock inte bekomma Putin inför hans besök i Kina. Då över 90 länder ska skicka statschefer, ministrar eller annan representation att närvara vid detta forum så blir det ett utmärkt tillfälle för rysk propaganda att visa hur landet inte alls är isolerat från omvärlden.

Detta budskap är viktigt för Moskva att visa upp inte bara för den egna befolkningen, utan även för den stora skara länder som inte tydligt har tagit ställning i kriget om Ukraina – ett krig som inte kommer se orättfärdigt eller tabuliknande ut då Putin ses mingla med dussintals statschefer och ministrar i Peking nästa månad.