FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter släppte, bara minuter innan hon lämnade sin post, en rapport om övergreppen i Xinjiang som Kina gjort allt i sin makt för att stoppa. (Bild: UN Geneva, CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr)

FN-rapport: Brott mot mänskligheten kan ha ägt rum i Xinjiang

I helgen skrev Kinamedia närmare om hur FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet 31 augusti lämnar sin post efter fyra år, utan att hittills ha publicerat en rapport om övergreppen mot etniska minoriteter i Xinjiang som kinesiska myndigheter gjort allt för att stoppa.

I dag, bara minuter innan Bachelet formellt avslutade sitt uppdrag, så publicerades ändå rapporten som hennes kontor jobbat med i tre år och upprepade gånger skjutit upp publiceringen av.

Rapportens innehåll tydliggör varför Peking har försökt stoppa den. Bland annat konstateras att situationen i Xinjiang ”kan utgöra” såväl överträdelser mot internationell lagstiftning som brott mot mänskligheten.

Vidare framhålls bland annat trovärdiga bevis på tvångssterilisering av uigurer och andra etniska minoriteter i Xinjiang, vilket jag skrev närmare om här på Kinamedia redan sommaren 2020 i en artikel med rubriken ”Steriliseringar, aborter och födelsekontroller i syfte att minska antalet muslimer i Xinjiang”.

Rapporten innehåller även rekommendationer till både utländska företag och regeringar angående för att undvika bli en del av övergreppen i regionen eller möjliggöra övergrepp genom att utlämna eller på annat vis skicka tillbaka muslimska minoriteter till Xinjiang.

Rapporten , som nu bara varit ute i en dryg timme, finns här att läsa i sin helhet.

Analytiker pekar enligt nedan dels på hur rapporten blottlägger kinesiska myndigheters övergrepp på ett förtjänstfullt vis – men samtidigt även hur man smugit in Pekings språkbruk i rapporten på flera ställe, vilket sannolikt är ett resultat av de påtryckningar från Kinas håll som jag skrev om närmare i helgen.

Men även om rapporten på sina platser har tillmötesgått Kinas önskemål, så är det samtidigt ett stort nederlag från kinesiskt håll att man trots de långtgående försöken inte lyckades stoppa rapporten helt och hållet.

Situationen i Xinjiang har kommit att benämnas som folkmord av allt fler aktörer, och utgör en av de absolut känsligaste frågorna för Peking internationellt.

Att man nu inte längre kan använda FN – som tidigare varit besvärande tyst om övergreppen – som verktyg för att helt rentvå sig från anklagelserna ses utan tvekan som ett jättelikt misslyckande.

Det ska också bli spännande att se vad detta får för konsekvenser för relationen mellan Kina och FN i stort.

Generalsekreterare Antonio Guterres har länge varit oerhört försiktig med att kritisera Peking för övergreppen i Xinjiang eller många andra av de frågor kopplade till mänskliga rättigheter som på senare år i ökad utsträckning bekymrat civilsamhället världen över. Denna ovilja har i sin tur ofta kopplats samman med Kinas ökade finansiering av FN.

Men nu då Michelle Bachelet som planerat lämnade sin post just efter att rapporten publicerats, så finns inga möjligheter till en uppföljning av rapporten från hennes sida.

Det kommer istället falla på generalsekreterare Guterres och FN:s råd för mänskliga rättigheter att agera utefter eller svara på eventuella frågor om rapporten och dess innehåll.