Steriliseringar, aborter och födelsekontroller i syfte att minska antalet muslimer i Xinjiang

29 juni, 2020

Med politiska fångläger för miljontals invånare, övervakning som saknar motstycke globalt, samt noggrant planerade program för att sätta ”rehabiliterad arbetskraft” till tvångsarbete runtom i Kina, var det svårt att tänka sig hur situationen i Xinjiang skulle kunna bli värre.

Men det visar sig tyvärr vara fullt möjligt. I dag publicerade nämligen Associated Press en rapport som ger vid handen hur kinesiska myndigheter genom steriliseringar, aborter och andra typer av födelsekontroller ser till så att antalet uigurer och andra etniska muslimer minskar i Xinjiang.

AP:s rapport, som bör läsas i sin helhet, inleder med att konstatera hur ”drakoniska åtgärder” har fått födelsetalen bland muslimer i regionen Xinjiang att minska, samtidigt som etniska kineser i samma område uppmuntras att föda flera barn.

Enskilda individer har tidigare antytt att steriliseringar och aborter sker på etniska grunder i Xinjiang. AP har nu kartlagt dessa påståenden genom intervjuer med 30 individer med personliga erfarenheter, samt sammanfattning av information och statistik från officiella källor.

Exempelvis sattes drygt 200 000 spiraler in i kvinnor i Xinjiang under 2014. Denna siffra ökade till närmare 330 000 år 2018, samtidigt som den sjönk dramatiskt i övriga Kina som ett resultat av lättnader i enbarnspolitiken.

Ännu tydligare är mönstret när det gäller sterilisering via kirurgiska ingrepp. Officiella dokument visar att myndigheterna med början 2016 pumpat in hundratals miljoner kronor i program för att få muslimska kvinnor att sterilisera sig, antingen i utbyte mot belöning eller mot sin vilja.

Som ett resultat nästan tiodubblades antalet steriliseringar i Xinjiang mellan 2016 och 2018, samtidigt som antalet under samma tid sjönk nationellt.

Diagram från AP som visar antalet steriliseringar per 100 000 invånare i Xinjiang respektive hela Kina

Under 2018 genomfördes omkring 60 000 steriliseringar i Xinjiang, enligt AP:s sammanställning av officiell statistik. Rapporten framhåller dessutom hur antalet verkar fortsätta öka, och främst sker i områden där etniska minoriteter är särskilt talrika.

För 2019 budgeterades det exempelvis för närmare 15 000 steriliseringar i staden Hotan – där den stora majoriteten av invånarna är uigurer – vilket motsvarar över en tredjedel av alla kvinnor i barnafödande ålder.

Rapporten konstaterar vidare hur många av åtgärderna för att påverka kvinnors fertilitet sker regionens fångläger, där intagna kvinnor utsätts för en rad olika behandlingar i detta syfte:

Once in the detention camps, women are subjected to forced IUDs and what appear to be pregnancy prevention shots, according to former detainees. They are also made to attend lectures on how many children they should have.

Seven former detainees told the AP that they were force-fed birth control pills or injected with fluids, often with no explanation. Many felt dizzy, tired or ill, and women stopped getting their periods. After being released and leaving China, some went to get medical check-ups and found they were sterile.

It’s unclear what former detainees were injected with, but Xinjiang hospital slides obtained by the AP show that pregnancy prevention injections, sometimes with the hormonal medication Depo-Provera, are a common family planning measure. Side effects can include headaches and dizziness.

AP har vidare intervjuat en före detta lärare som var instruktör i ett av regionens politiska fångläger. Hon inte bara bekräftar att detta sker, utan berättar även om hur hon själv fick en spiral insatt i sin vagina.

Detta skedde efter att kvinnan protesterat mot nya direktiv till lägrets tjänstemännen om att sätta in spiraler i alla kvinnliga fångar i barnafödande ålder. Den före detta läraren fördes därefter av väpnade vakter till ett sjukhus där hundratals uiguriska kvinnor förseddes med spiraler, av en typ som var designade för att inte kunna tas bort igen.

Ytterligare en kvinna från Kazakstan vittnar om hur hon satt i ett fångläger där gifta och ogifta kvinnor hölls separerade. De gifta kvinnorna fick alla genomgå graviditetstest, och fick spiraler insatta i sig om de redan hade barn. Vederbörande klarade sig undan detta på grund av att var ogift och barnlös.

Berättelsen stämmer väl överens med de direktiv som utfärdades efter president Xi Jinpings besök i Xinjiang 2014, om att det nu var dags att ”reducera och stabilisera” regionens födelsetal. Liksom andra etniska minoriteter hade uigurer och muslimska folkgrupper i Xinjiang undantagits enbarnspolitiken.

Nu blev det plötsligt förenat med fara för regionens etniska minoriteter att ha tre eller fler barn, även om de fötts årtionden innan de nya direktiven utfärdades. Att ha ”för många” barn är en av de vanligaste anledningarna för att skicka folk till de politiska fångläger som satts upp i regionen med början tidigt 2017, oh dit miljontals fångar förts sedan dess.

Femton uigurer och kazaker som AP intervjuar vittnar om hur de känner personer som förts till lägren på grund av att de anses haft för många barn. Läckta uppgifter från ett läger i länet Karakax visar hur 149 av 484 lägerfångar låsts in med förevändningen att de har för många barn. Det ges även exempel på en uigurisk fruktförsäljare som dömdes till sju års fängelse – ett år för varje barn han var fader till.

Dessa övergrepp fungerar inte bara som retroaktiva straffåtgärder, utan även i avskräckande syfte för uigurer som går i tankar att bilda familj. Officiell statistik över antalet födslar visar åtgärdernas sammantagna effekt, då Xinjiang på bara några få år förvandlats från en av de snabbast växande regionerna i Kina, till en av de regioner och provinser med allra lägst födelsetal.

Diagram från AP som visar hur Xinjiangs födelsetal har rasat dramatiskt under de senaste åren – särskilt i områden som främst befolkas av muslimska minoriteter

Från diagrammet ovan går det att urskilja hur politiken bedrivs annorlunda i de delar av Xinjiang som främst bebos av etniska minoriteter.

Under fjolåret föll antalet födslar i Xinjiang med 24 procent, jämfört med ett tapp på 4,2 procent nationellt. Men i städer som Hotan och Kashgar, där en stor majoritet av invånarna är uigurer, föll antalet födslar med 60 procent mellan 2016 och 2018.

Denna ekvation beror på att etniska kineser i regionen sedan 2014 fått tillåtelse att skaffa två barn om de bor i Xinjiangs städer, och tre barn om de bor på landsbygden. AP:s rapport understryker även hur etniska kineser lockas med mark, arbeten och ekonomiska incitament för att flytta till regionen.

Etniska kineser utsätts vidare sällan för sterilisering, aborter, spiraler eller straff för att ha ett visst antal barn. AP citerar analytiker som ser detta som en del av en större kampanj mot uigurernas kulturella identitet, och som menar att detta är att likställa med folkmord:

Outside experts say the birth control campaign is part of a state-orchestrated assault on the Uighurs to purge them of their faith and identity and forcibly assimilate them into the dominant Han Chinese culture. They’re subjected to political and religious re-education in camps and forced labor in factories, while their children are indoctrinated in orphanages. Uighurs, who are often but not always Muslim, are also tracked by a vast digital surveillance apparatus.

“The intention may not be to fully eliminate the Uighur population, but it will sharply diminish their vitality, making them easier to assimilate,” said Darren Byler, an expert on Uighurs at the University of Colorado.

Some go a step further.

“It’s genocide, full stop. It’s not immediate, shocking, mass-killing on the spot type genocide, but it’s slow, painful, creeping genocide,” said Joanne Smith Finley, who works at Newcastle University in the U.K. “These are direct means of genetically reducing the Uighur population.”

Men den kanske obehagligaste delen av rapporten är den som innehåller uppgifter och vittnesmål om framtvingade aborter. Från och med 2017 började tjänstemän i flera områden i Xinjiang knacka dörr för att leta efter misstänkta gravida kvinnor. De som rapporterade eller stoppade så kallade olagliga födslar belönades, visar AP:s rapport.

I flera områden utfördes gynekologiska tester, och kvinnor togs till undersökningsrum för att genomgå graviditetstest med ultraljud. ”Testa alla som behöver testas”, beordrar officiella direktiv från 2018. ”Upptäck och hantera i ett tidigt skede de som bryter mot reglerna”.

Från regionens politiska fångläger kommer vittnesmål som antyder att aborter snarast sker rutinmässigt:

Ziyawudun said a “teacher” at her camp told women they would face abortions if found pregnant during gynecology exams.

A woman in another class turned out to be pregnant and disappeared from the camp, she said. She added that two of her cousins who were pregnant got rid of their children on their own because they were so afraid.

Another woman, Gulbakhar Jalilova, confirmed that detainees in her camp were forced to abort their children. She also saw a new mother, still leaking breast milk, who did not know what had happened to her infant. And she met doctors and medical students who were detained for helping Uighurs dodge the system and give birth at home.

Rapporten innehåller ett särskilt otäckt vittnesmål från en kvinna som togs till sjukhus av polis för ett graviditetstest. Då det visade sig att hon var gravid i andra månaden med sitt tredje barn, sade tjänstemännen att hon måste göra abort – annars kommer hennes bror att föras till politiskt fångläger.

Kvinnan, som nu bor i Kazakstan, berättar hur läkare sög ur fostret från hennes med hjälp av elektrisk vakuumsug, och sedan bad henne vila innan de skulle föra henne till et av regionens fångläger, med anledning av att hon haft appen WhatsApp på sin telefon, vilket också föranledde den medicinska undersökningen.

Hemskheterna i denna banbrytande rapport ger upphov till en rad frågeställningar. Hur pass omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheter är omvärlden redo att tolerera? Varför pratas det så mycket om rasism i västerländska länder, när det är i Kina som de ojämförligt värsta förföljelserna i världen mot en etnisk minoritet pågår just nu? Är det alls möjligt att Peking under dessa omständigheter ska kunna arrangera nästa olympiska spel vintern 2022?

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.