Arkivbild, De tre ravinernas damm på Yangtzefloden, som i egenskap av världens största damm skulle stå för en viktig del av energiframställningen i regionen. Men på grund av extremväder som värmebölja och torka, dras nu planer upp för en stabilare energiförsörjning i form av mer kolkraft. (Bild: Source file: Le Grand PortageDerivative work: Rehman, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)

Kina vill lösa värmebölja genom att bygga ut kolkraften

Just nu pågår en fasansfull värmebölja i centrala Kina, med nytt temperaturrekord på 45 grader i megastaden Chongqing som i skrivande stund haft över 40 grader varmt tolv dagar i följd.

Värmen har lett till en torka som fått floden Yangtze att torka ut till sina lägsta nivåer någonsin. Detta har i sin tur påverkat energiframställningen av vattenkraft i området.

Med anledning av regionens alla floder så förlitar sig centrala och västra Kina till stor del på vattenkraft som energikälla. I provinsen Sichuan – som omgärdar Chongqing och genomlider en liknande värmebölja – kommer omkring 80 procent av elektriciteten från områdets dammar.

Situationen har därför resulterat i omfattande elbrist som även innefattar produktionscentrum som Jiangsu, Zhejiang och Shanghai vilka alla ligger utmed floden Yangtze vars vattennivåer enligt lokala myndigheter nu är mellan 30 och 50 procent lägre än vid samma tidpunkt i fjol.

Samtliga dessa städer eller regioner har drabbats av strömavbrott. Sichuan har beordrat alla sina fabriker att stänga ner i sex dagar, och liknande åtgärder har vidtagits i nästan hela Chongqing.

I vissa städer har man hettan till trots till och med tvingats stänga av luftkonditioneringen i otaliga bostadshus. Situationen förenklas knappast av att den värsta värmeböljan förväntas pågå långt in i nästa vecka och de ofördelaktiga förhållandena ännu längre ändå.

Som jag vid ett flertal tillfällen påpekat i Kinamedia nyhetsbrev, så är Kina mer sårbart än många andra länder för de pågående klimatförändringarna. Ändå verkar myndigheterna fast beslutna att göra allt som krävs för att lösa energibristen på kort sikt.

Kinesiska myndigheter låter nu nämligen meddela att strömavbrotten som uppstått av värmeböljan ska lösas med hjälp av mer kolkraft.

Bland andra South China Morning Post citerar vice premiärminister Han Zheng framföra detta budskap under ett besök vid huvudkontoret för det statliga bolag som sköter Kinas nationella elnät:

China will step up support for coal-fired power plants and miners to ensure stable energy supply, Vice-Premier Han Zheng has said, as a scorching summer heatwave drives electricity demand to record levels and threatens to cause hydropower shortages in the Yangtze River basin.

(…)

Han, a member of the Politburo Standing Committee, said the construction of coal projects should be accelerated and joint ventures between coal mines and coal-fired electricity generators should be “vigorously promoted”, as well as coal and renewable energy partnerships.

Rubriken till denna artikel kan låta raljerande. Men faktum är att kinesiska myndigheter verkar mer fokuserade på att lappa igen hålen än att bita ihop och genomföra den omställning bort från kolkraften som man otaliga gånger lovat i internationella sammanhang.

South China Morning Post intervjuar analytiker som framhåller hur dippen i vattenkraft fått kinesiska företag att tänka om, och istället satsa på ”mer stabil tillgång” av elektricitet från fossila bränslen.

För stunden har Kina ”inget annat val”, menar en analytiker vid namn Norman Waite från Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Om energiproduktionen från vattenkraften minskar, så måste den kompenseras med hjälp av kolkraftverk för att inte leda till strömavbrott som påverkar produktionen och leder till missnöje bland landets hushåll.

Därför ökade också investeringarna i kolkraft och annan termisk energi med 88,4 procent på årsbasis under andra kvartalet 2022, enligt ny data från det kinesiska finansbolaget Essence Securities.

Att den kortsiktiga problemlösningen ses som nödvändig beror främst på två faktorer. Dels går Kinas ekonomi redan mycket trögt i år. Man har från officiellt håll i princip redan övergett målsättningen på 5,5 procents tillväxt för helåret 2022, som gällde ända fram till tidigare denna sommar.

Enligt en ny sammanställning av en rad analytikers prognoser i augusti, kommer Kinas tillväxt istället hamna på mellan 2,8 och 3,3 procent.

De tre främsta anledningarna till de nedskruvade prognoserna är enligt uppgift nolltoleransen mot Covid-19, oron på landets fastighetsmarknad samt den pågående värmeböljan med omfattande strömavbrott som följd.

Dels har Xi Jinping lovat att hans regering ”aldrig kommer tillåta att omfattande strömavbrott äger rum igen”, efter de strömavbrott som plågade delar av Kina förra hösten och som Kinamedia skrev närmare om när det begav sig.

Även i fjol ledde strömavbrotten till order från högsta ort att öka utvinningen av kol med hundratals miljoner ton.

I valet mellan att leva upp till sina klimatmål eller slå vakt om den egna energisäkerheten, kommer regimen i Peking alltid att välja det sistnämnda för att kunna hålla igång ekonomin och visa invånarna att det kinesiska politiska systemet kan garantera en säker elförsörjning till landets hushåll.

Tyvärr sker det på bekostnad av möjligheten till minskade globala utsläpp, och riskerar förstärka det kolberoende som gör att Kina nu står för en tredjedel av världens koldioxidutsläpp.