Kinesiska vindkraftverk i regionen Xinjiang
Vindkraftverk i regionen Xinjiang i västra Kina. Andelen förnyelsebar energi i Kinas energiframställning ska öka till 2030 - dock kommer utsläppen av koldioxid också att öka under samma period. (Bild: 林 慕尧 / Chris Lim from East Coast (东海岸), Singapore (新加坡), CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons)

Här är Kinas löften inför morgondagens FN-klimatmöte i Glasgow

I morgon tar FN:s klimatkonferens COP26 sin början i Glasgow, där världens ledare fram till 11 november ska försöka staka ut en väg för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

Som Kinamedia skrev tidigare i veckan, så är detta en omöjlig uppgift om Kina fortsätter öka sina utsläpp enligt nuvarande trend.

Kinas släpper nu mer ut koldioxid än alla utvecklade länder i hela världen tillsammans, inklusive USA och de övriga 37 medlemmar som utgör OECD. Även räknat per capita så är Kinas koldioxidutsläpp sedan 2013 högre än i EU.

En ännu viktigare faktor är Kinas utsläpp fortsätter att öka, medan USA och EU:s dito sedan flera år tillbaka minskar.

Detta beror i sin tur på att Kina enligt Parisavtalet inte förband sig till att börja minska sina utsläpp innan år 2030. Sedan avtalet tecknades 2015, har dock varningarna om klimatförändringarnas påverkan blivit allt allvarligare, inte minst genom den omtalade rapporten från FN:s klimatpanel IPCC tidigare i somras.

Många hoppades därför att Kina skulle utfärda mer ambitiösa målsättningar inför COP26. Just innan helgen fick vi svaret, då Peking liksom alla andra deltagarländer lämnade in sina nationellt bestämda insatser till FN innan konferensens början.

De nya nationella åtagandena innehöll dock inte mycket nytt. Målsättningarna var snarare en återupprepning av Parisavtalet, eller de löften som Kinas president Xi Jinping förra året gav i ett tal till FN.

Bland andra New York Times sammanställer de fyra viktigaste punkterna i Kinas klimatåtaganden fram till 2030 enligt följande:

* Toppen av Kinas koldioxidutsläpp ska nås till år 2030.

* Energiintensiteten, mätt i energi per producerad BNP-enhet, ska minska med 65 procent jämfört med 2005.

* Andelen grön energi av den totala energiframställningen ska öka till 25 procent; här framfördes en ny målsättning gällande den totala kapaciteten av vind- och solkraft som år 2030 ska uppgår till 1 200 gigawatt.

* Skogstäckningen ska öka från cirka 23 procent i dag till 25 procent år 2030.

Världens största utsläppare förbehåller sig alltså rätten att fortsätta öka utsläppen av koldioxid i ytterligare nio år, trots förhoppningarna från många andra länder att denna deadline för Kinas ”utsläppstopp” åtminstone skulle flyttas till år 2025.

Vid sidan av de ovanstående detaljerna, publicerar New York Times även några reaktioner på Kinas planerade insatser och åtgärder inför COP26:

Li Shuo, the policy adviser for Greenpeace China, said Beijing had “missed an opportunity to demonstrate ambition.”

“China’s decision casts a shadow on the global climate effort,” Mr. Li said. “The planet can’t afford this being the last word. Beijing needs to come up with stronger implementation plans to ensure an emission peak before 2025.”

Bernice Lee, a China expert at the think tank Chatham House in London, called China’s plans part of “a wide malaise” among big economies that were failing to make emissions cuts immediately, as the scientific consensus demands. “We can’t sugarcoat it: Beijing’s new climate plan is disappointing,” she said in a statement. “China has lowballed its target and missed a chance to be recognized as a global leader.”

I det nya dokumentet med målsättningar som Kinas lämnade till FN stod även: “Med tanke på en fortsatt industrialisering och urbanisering så kommer efterfrågan på energi att fortsätta öka, samtidigt som det är osannolikt att på kort sikt fundamentalt förändra mixen av energiframställning som domineras av kol”.

Det var alltså samma signaler som Kinas energiminister Zhao Yingmin tidigare i veckan gav, när han sade till brittiska Sky News att detta är den största ansträngning landet kan göra, ”med tanke på Kinas nuvarande utvecklingsstadium och kapacitet”.

Frågan många ställer sig nu är hur Kina ska kunna uppnå klimatneutralitet till år 2060 som Xi Jinping lovade inför FN i september i fjol, om landets redan gigantiska utsläpp ska fortsätta öka i nästan ett årtionde till.

Wall Street Journal återger hur kinesiska tjänstemän menar att man ska kompensera denna utveckling genom att i två årtionden efter 2030 minska koldioxidutsläppen med upp till 10 procent om året. Det vore i så fall mer och snabbare än vad någon annan utvecklad ekonomi någonsin lyckats med.

Partitidningen Folkets dagblad citerade i veckan nyhetsbyrån Xinhua som menar att detta ska ske med hjälp av en ”ny utvecklingsfilosofi”. Texten publicerades i samband med sammanställningen av Kinas nationellt bestämda insatser inför COP26, och återger flera av punkterna i listan från New York Times ovan.

Folkets dagblad framhåller även kinesiska myndigheters ambition att till år 2060 ha etablerat ett rent, säkert och effektivt energisystem baserat på låga utsläpp av koldioxid.

Dock framgår inte vilka konkreta åtgärder som ska tas för att uppnå detta – textens sammanfattning i form av en punktlista med grund i ett officiellt dokument, innehåller inga punkter mellan år 2030 och 2060.

I artikeln kommer dock en tjänsteman från Kinas mäktiga kommission för reformer och nationell utveckling till tals. Denne säger att målsättningarna återspeglar Kinas utvecklingsstadium och egna förutsättningar, med anledning av att någon utsläppsminskning inte planeras innan år 2030.

Sedan slår sig tjänstemannen för bröstet. Han framhåller att Kina ska genomföra världens mest dramatiska minskning av energiintensitet, samt åstadkomma klimatneutralitet (2060) från utsläppstopp (2030) på den kortaste tiden någonsin i världshistorien.

Rekommenderad läsning:

China’s New Climate Pledge Changes Little, in Bad Omen for Global Talks” (New York Times)
China’s new climate plan falls short of Cop26 global heating goal, experts say” (The Guardian)
China’s Ambitious Climate Goals Collide With Reality, Hampering Global Efforts” (Wall Street Journal)
Fall inte för Kinas klimatlöften i Glasgow” (Kvartal)
Tullar på koldioxid är Kinas värsta mardröm” (Kinamedia, dec 2021)