Så här tråkig kan en kolgruva se ut. Men denna, som ligger i Inre Mongoliet, går nu sannolikt på högvarv för att motverka den senaste tidens strömavbrott. (Bild: Herry Lawford from London, UK, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)

Kina ökar produktionen av kol med 160 miljoner ton efter strömavbrott

Kinamedia skrev för en vecka sedan om de allvarliga strömavbrott som drabbat över hälften av Kinas provinser och administrativa områden. Förutom hushåll och sjukhus har även industrier upplevt stora problem, vilket ledde till flera procents minskad ekonomisk tillväxt under årets tredje kvartal.

Kinas allvarligaste problem med elektricitetsförsörjningen på ett årtionde fortsätter alltjämt. För att komma till rätta med situationen, så har kinesiska myndigheter nu beordrat landets kolgruvor att öka produktionen.

Reuters rapporterade till helgen att kolgruvor i Inre Mongoliet och Shanxi, de två största kolproducerande provinserna i Kina, har fått order om att utvinna över 160 miljoner ton kol mer än vad som ursprungligen var planerat för nuvarande år.

Detta inkluderar 51 kolgruvor i Shanxi som redan nått upp till sin tillåtna produktion i år, men som nu ändå beordras fortsätta utvinna kol även under årets sista kvartal.

I Inre Mongoliet gavs 7 oktober vidare 72 gruvor tillstånd att öka takten med omedelbar verkan, samtidigt som deras sammanlagda tillåtna årsproduktion höjdes från 98 miljoner ton till 178 miljoner ton kol.

Anledningen till de ovannämnda strömavbrotten bottnar nämligen i att kol fortfarande utgör 70 procent av Kinas energiframställning.

Kolpriset sätts i Kina av marknaden, medan priset som kolkraftverken säljer vidare energin för bestäms av staten. En olycklig kombination av bristfällig tillgång på kol och ökad efterfrågan av elektricitet efter pandemin, har lett till att många kolkraftverk gått på halvfart eftersom verksamheten inte varit lönsam.

När kinesiska myndigheter nu känner sig tvingade att säkra energiframställningen inför den långa kalla vintern, så måste man därför öka kolproduktionen. Det är det enda viset att göra kolet billigare, och därmed matcha priset med den växande efterfrågan på elektricitet.

När provinser som Shanxi och Inre Mongoliet de senaste åren har ökat utvinning och förbränning av kol så har det ofta skett trots motstånd från centralregeringen, eftersom expansion av kolsektorn omöjliggör för Kina att uppnå de klimatmål som Peking avgett i internationella sammanhang.

Men denna gång sker expansionen på direktiv från centrala myndigheter. Statliga nyhetsbyrån Xinhua citerade i går premiärminister Li Keqiang säga att tillgången på kol måste säkerställas för vintern och våren, såväl för att tillgodose befolkningens behov som att stabilisera den ekonomiska tillväxten.

Reuters återger vidare lokala medier i Inre Mongoliet som skriver att Kinas kabinett sagt åt regionens kolgruvor att ”kompromisslöst öka produktionen”, för att behoven av elektricitet och uppvärmning ska kunna tillgodoses inför vintern.

De ovanligt allvarliga strömavbrotten följt av den kraftigt ökade kolproduktionen sker vid en mycket prekär tidpunkt. Nämligen bara tre veckor innan FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow, där världens ledare ska stråla samman för att återigen försöka stoppa klimatförändringarna.

Allas ögon inför mötet är på Kina, den enda stora utsläppsnation som ännu inte skrivit under på det så kallade 1,5 graders-målet, och ännu inte heller bundit sig till att minska sina utsläpp innan år 2030.

I en artikel med rubriken ”China’s Power Crunch Exposes Tensions Ahead of Key U.N. Climate Summit” skrev New York Times i veckan följande:

John Kerry, President Biden’s international climate envoy, noted while he was in the city of Tianjin a month ago that China still plans to build 247 gigawatts of new coal power. That is nearly six times Germany’s entire coal power capacity. China’s plan “would actually undo the ability of the rest of the world” to restrain global warming to a relatively safe level, he said.

“Can the world afford to have China, as already the No. 1 emitter, continuing to grow in those emissions over the next 10 years?” Mr. Kerry said in an interview. “No.”

Tidningen noterar att Kina konsumerar mer kol än resten av världen tillsammans, och ändå bränner nästan lika mycket olja som USA.

Visserligen går en stor del av Kinas energi till att producera exportvaror som konsumeras i omvärlden. Men samtidigt framhålls att en fjärdedel av utsläppen går till att producera stål och betong som i sin ska hålla igång den kinesiska tillväxtmodellen genom lägenhetskomplex, snabbtåg och andra byggprojekt.

Räkna med att allt detta kommer uppmärksammas i Glasgow senare denna månad, dit Kina alltså kommer efter att just ha ökat kolproduktionen med 160 miljoner ton för årets sista kvartal.