Nato ska stärka det strategiska partnerskapet med EU för att motverka den systematiska utmaning som Kina utgör mot säkerheten i Europa och Atlanten, heter det bland annat i Natos nya "strategiska koncept" som presenterades under torsdagen. (Bild: NATO North Atlantic Treaty Organization, CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr)

Nato: Kinas ambitioner och partnerskap med Ryssland ett hot

1 juli, 2022

För ett år sedan skrev jag artikeln ”Natos nya Kinafokus” här på Kinamedia, där det konstaterades att den nordatlantiska försvarsalliansen trappade upp sin retorik kring Kina under fjolårets toppmöte.

Kina var länge en ickefråga för Nato. Alliansen bildades för över 70 år sedan, men nämnde inte i Kina i något av sina officiella dokument innan 2019.

I fjol såg det dock annorlunda ut – Kina nämndes ett tiotal gånger i den 79 sidor långa kommuniké som släpptes efter Natos toppmöte i mitten av juni. Redan då gjordes en koppling till Ryssland, tillsammans med orosmoment som cyberattacker, kärnvapenexpansion och investeringar i europeisk infrastruktur.

Vid årets toppmöte i Madrid togs retoriken ytterligare ett steg. I dag (torsdag) offentliggjorde Nato nämligen ett nytt så kallat strategiskt koncept – ett slags vitpapper där omvärldsläge och vägar framåt definieras – på tolv sidor, där Kina förekommer på flera platser.

Den trettonde av dokumentets 49 punkter handlar helt och hållet om Kina. Där uttrycks oro för landets alltmer fientliga aktiviteter och missnöje med partnerskapet med Ryssland enligt följande:

13. The People’s Republic of China’s (PRC) stated ambitions and coercive policies challenge our interests, security and values. The PRC employs a broad range of political, economic and military tools to increase its global footprint and project power, while remaining opaque about its strategy, intentions and military build-up. The PRC’s malicious hybrid and cyber operations and its confrontational rhetoric and disinformation target Allies and harm Alliance security. The PRC seeks to control key technological and industrial sectors, critical infrastructure, and strategic materials and supply chains. It uses its economic leverage to create strategic dependencies and enhance its influence. It strives to subvert the rules-based international order, including in the space, cyber and maritime domains. The deepening strategic partnership between the People’s Republic of China and the Russian Federation and their mutually reinforcing attempts to undercut the rules-based international order run counter to our values and interests.

Klarspråket följs av ett tillägg om att Nato är redo för konstruktivt samarbete med Kina, men att det måste baseras på reciprocitet gällande transparens.

Det understryks också hur Nato avser förbättra det strategiska partnerskapet med EU, inklusive inom områden som cyberverksamhet och hybridkrigföring, för att möta de ”systematiska utmaningar” som Kina utgör för säkerheten i Europa och Atlanten.

Återigen upprepas oron för Kinas utbyggnad av kärnvapen, denna gång med tillägget att den sker utan någon ökad transparens eller välvilja gällande att minska antalet vapen eller riskerna som förknippas med dessa.

Kinas representant i EU avfärdade snabbt och ilsket Natos beskrivning av landet. The Guardian citerar den kinesiska EU-ambassaden på följande vis:

Beijing was furious about Nato’s decision. “Who’s challenging global security and undermining world peace? Are there any wars or conflicts over the years where Nato is not involved?” China’s mission to the EU said in a statement on Thursday.

“Nato’s so-called Strategic Concept, filled with cold war thinking and ideological bias, is maliciously attacking and smearing China. We firmly oppose it,” the statement said. “When it comes to acts that undermine China’s interests, we will make firm and strong responses.”

Natos ny dokument visar dels på framgångarna för Joe Bidens administration med att skapa en allians för att möta Kinas framfart, dels på den globala geopolitiska uppdelningen i ett demokratiskt och ett auktoritärt läger, som Kinamedia bland annat uppmärksammade i mars i fjol i artikeln ”Biljonavtal mellan Kina och Iran del i ett nytt kallt krig”.

Denna uppdelning har ytterligare snabbats på i samband med den ryska invasionen av Ukraina. Att Nato under detta toppmöte har så skarpa ord att säga om Kina, hänger sannolikt samman med att Xi Jinping i början av februari personligen motsatte sig utvidgningen av alliansen med nya medlemsländer – något Kinamedia skildrade närmare i artikeln ”Kina motsätter sig svenskt medlemsskap i Nato”.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 764 andra, prenumerera du med.

Translate article

Go toTop