Xi Jinping och Vladimir Putin sade i februari att samarbetet Kina-Ryssland nu är "gränslöst", när de träffades i samband med invigningen av vinter-OS i Peking. Under ett telefonsamtal återupprepade Xi i går sitt stöd för Putin och lovade att stödja Rysslands suveränitet och säkerhetspolitiska intressen. (Bild: kremlin.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons)

Xi Jinping stärker stödet för Putin i nytt telefonsamtal

Under gårdagen talade Xi Jinping på telefon med Vladimir Putin, i vad som är det första kända direkta samtalet dem emellan sedan just efter den ryska invasionen av Ukraina i slutet av februari.

Bland andra Politico rapporterar hur Xi denna gång gav sitt mest entydiga stöd för Putin sedan kriget bröt ut. Han talade bland annat om att stödja rysk suveränitet och självständighet, samt stadigt utveckla det bilaterala samarbetet mellan länderna:

Chinese President Xi Jinping on Wednesday offered the most unambiguous declaration of support to his Russian counterpart Vladimir Putin since the invasion of Ukraine, vowing to support Moscow’s “sovereignty and security.”

(…)

“China is willing to push for the steady and long-term development of bilateral pragmatic cooperation. China is willing to mutually support Russia on core interests and matters of paramount concern, such as sovereignty and security, as well as [achieve] closer strategic cooperation,” Xi was quoted as saying by the state broadcaster CCTV.

Det noteras hur retoriken skiljer sig från Xi Jinpings tidigare uppmaningar om att respektera suveränitet och territoriell integritet för ”alla länder”, vilket han sade dagen efter den ryska invasionen för drygt tre månader sedan.

Medan väst utarbetar nya sanktioner mot Ryssland, så återupprepade Xi sitt stöd för att öka handeln med sitt resursrika grannland. Han sade i samtalet att relationen Kina-Ryssland har behållit ett momentum trots turbulens i omvärlden, samt att framstegen inom handel och ekonomiskt samarbete fortskrider utan problem.

Politico noterar vidare att vare sig ordet ”krig” eller ”eldupphör” förekom i samtalet, av vilket det kinesiska utrikesministeriet publicerade en transkribering. Istället uttryckte Xi sina förhoppningar om att ”krisen i Ukraina” ska få en ”rimlig lösning”.

I transkriberingen framhölls även Putins stöd för Kinas politik gentemot Taiwan, Hongkong och Xinjiang. Detta är en återupprepning av det stöd för Kinas anspråk på Taiwan som Putin gav Xi Jinping i ett samtal i samband med invigningen av vinter-OS i Peking i början av februari, där Xi också motsatte sig en utvidgning av Nato med fler medlemsländer.

Bloomberg noterar att samtalet ägde rum på Xi Jinpings födelsedag; den kinesiska presidenten fyllde nämligen 69 år i går.

Medieorganisationen återger även delar av Kremls uttalande efter samtalet, som uppger att Xi framhöll ”legitimiteten av Rysslands agerande i att skydda sina fundamentala nationella intressen inför säkerhetspolitiska utmaningar skapade av externa aktörer”.

Bloomberg understryker även hur USA har försökt pressa Xi Jinping att inta en mer kritisk hållning gentemot Putin på grund av kriget i Ukraina. Peking har dock inte anslutit sig till de USA-ledda sanktionerna som införts mot landet, även om många kinesiska bolag har minskat sina aktiviteter i Ryssland av rädsla att själva utsättas för dessa sanktioner.

Trots att Xi Jinping och Vladimir Putin i februari meddelade att samarbetet länderna emellan nu är ”gränslöst”, så är det viktigt att påpeka hur det ännu inte finns några tecken på att Kina har försett Ryssland med vapen att använda i kriget i Ukraina.

Men vid sidan av det varaktiga diplomatiska stödet för Ryssland så noterade New York Times i samband med gårdagens samtal att statliga kinesiska medier och tjänstemän fortsätter skylla konflikten på USA och Nato, som man menar provocerat Moskva genom att expandera sitt inflytande österut.

Xi Jinping har heller inte sedan kriget startade talat med Ukrainas president Volodomyr Zelensky. Som Kinamedia skrev i april, så har Zelensky inte ens nämnts i statliga kinesiska medier sedan krigsutbrottet.