volodymyr zelensky
Den tydliga avsaknaden av Volodomyr Zelensky i den viktigaste partitidningens rapportering om "konflikten mellan Ryssland och Ukraina" är i sig en illustration av hur Kina lierat sig med Ryssland. (Bild: China Media Project)

President vem?

3 april, 2022

Denna artikel publicerades först 1 april på engelska av China Media Project med rubriken ”President Who?”. Den är översatt till svenska enligt överenskommelse med China Media Projects ordförande David Bandurski, som också har skrivit artikeln.

Under den månad som gått sedan Ryssland invaderade hans land, har Ukrainas president Volodomyr Zelensky figurerat i hundratals tidningsartiklar runtom i Kina. Bara under den senaste veckan har hans namn förekommit i minst 71 artiklar i tidningar som Shanghai’s Liberation Daily (解放日报), Guangzhou’s Yangcheng Evening News (羊城晚报), Zhejiang Daily (浙江日报), Beijing Youth Daily (北京青年报), and the Chongqing Morning Post (重庆晚报).

I flera fall har artiklarna varit officiella pressmeddelanden från statliga nyhetsbyrån Xinhua, till exempel den artikel som nyligen publicerades i den privatägda tidningen Chutian Metropolis Daily (楚天都市报) i provinsen Hubei – som illustreras i bild nedan – med rapportering om fredssamtal i Turkiet.

”Ukrainas president Zelensky sade den 29 [mars] att de signaler som gavs vid den nya omgången förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland var positiva,” stod det att läsa i texten. Vad som inte rapporterades var att Zelensky omedelbart efteråt sade att dessa signaler ”inte dränker ljudet från de ryska granaternas explosioner”.

Icke desto mindre så omnämndes Zelensky i texten, sida vid sida med sin motpart Vladimir Putin.

Men Zelenskys närvaro i andra kinesiska medier gör det så mycket mer iögonfallande att den ukrainska presidenten helt saknats i Folkets dagblad, den tidning som spelar allra störst roll i att framföra det kinesiska kommunistpartiets officiella linje. Genom mediebevakningens brus om ”konflikten mellan Ryssland och Ukraina” lyser Zelensky i Kina med sin frånvaro i kommunistpartiets ledande tidning, vilket tydligt illustrerar hur Kina har lierat sig med Ryssland.

En artikel från finanstidningen Chutian Metropolis Daily, i provinsen Hubei, som med Xinhua som källa nämner Zelensky i samband med fredsförhandlingar i Turkiet.

Zelensky har inte nämnts i Folkets dagblad under hela den fem veckor långa perioden som kriget i Ukraina har pågått. Faktum är att Zelensky endast omnämnts en enda gång i tidningen, med anledning av en rapport den 14 juli i Xinhua förra året i samband med ett telefonsamtal med Xi Jinping där samarbete för att bekämpa COVID-19 nämndes. Men ingenting alls sades om Ryssland.

Detta enda omnämnande i Folkets dagblad var den 5 januari 2022, när Xi Jinping gratulerade Zelensky i ett meddelande på 30-årsdagen av upprättandet av diplomatiska relationer länderna emellan. Xi talade om ”den hälsosamma och stabila utvecklingen” av relationen Kina-Ukraina, om ”ömsesidigt politiskt förtroende” och ”fruktbara samarbeten inom en rad olika områden”. Men tydligen samtalades det inte om Ryssland.

Under november och december 2021, när ryska trupper samlades längs med gränsen mot Ukraina; ingen Zelensky i Folkets dagblad. I januari, när ryska trupper anlände till Belarus för skenbara ”militärövningar”; ingen Zelensky i Folkets dagblad. Under hela februari, medan militära operationer intensifierades i Ryssland och Belarus samtidigt som Putins ”militära specialoperation” påbörjades i östra Ukraina; ingen Zelensky i Folkets dagblad.

Samtidigt har Putin varit föremål för frekvent och prioriterad nyhetsuppdatering i tidningen, med omnämnanden som relaterar till den ”drastiska situationen i östra Ukraina”. Den 26 februari, samtidigt som stridsvagnar rullade mot Kiev, var Putin förstasidesstoff. På främsta plats rapporterades om Putins telefonsamtal med Xi Jinping, i vilket den ryske ledaren i textens inledning öste beröm över vinter-OS i Peking. Xi citerades längre ner, där han återupprepade ”Kinas respekt för alla länders suveränitet och territoriella integritet.”

Så sent som den 30 mars nämndes Putin i en rapport i Folkets dagblad, som handlade om hur Peking ska stå värd för ett samtalsforum vid namn ”Kina och Ryssland: Gemensam utveckling och modernisering” (中国与俄罗斯:共同发展与现代化). Xia Baolong, Pekings högsta tjänsteman med särskilt ansvar för Hongkong, höll evenemangets öppningsanförande, åtföljd av ledamöter i den ryska duman.

Xia sade, enligt tidningen, att ”gemensam utveckling och allmänt välstånd utgör det strategiska vägvalet i samarbetet mellan Kina och Ryssland”, och tillade: ”President Xi Jinping och president Putin har vid upprepade tillfällen framhållit behovet av att främja en hög nivå av ömsesidigt förtroende mellan Kina och Ryssland som kan omsättas till samarbeten inom olika områden, till fördel för de båda ländernas folk”.

David Bandurski forskare och författare. China Media Project kan följas via Twitter.

Artikeln är översatt av Petra Lindblom och redigerad av Jojje Olsson.

Go toTop