Bild: Pixabay

I vilken utsträckning har teknisk framgång bidragit till den övergripande framgången för vissa stater under den senaste tiden?

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Ocere

Att tekniken går framåt har inget undkommit någon. De flesta använder modern teknik i en större eller mindre utsträckning, t.ex. moderna mobiltelefoner, datorer eller liknande utrustning. Detta har ökat levnadsstandarden på många håll och kanter, och gör det lättare än någonsin att ta del av underhållning, hålla kontakt med nära och kära, tillsammans med mycket mer.

Många länder har ridit på teknikvågen, och fått stora fördelar tack vare detta. Kina är ett ypperligt exempel. En stor del av dagens teknik både utvecklas och tillverkas i Kina och närliggande regioner, vilket gör att de har en central roll inom den ständigt växande teknikbranschen. Men de är bara ett av många länder som har fått ett rejält uppsving tack vare tekniken.

Kina är ett av de länder som har vunnit mest på utvecklingen av ny teknik

Under de senaste årtiondena har Kina sett en rejäl tillväxt på de flesta plan. Landet har blivit betydligt rikare, och dess befolkning har fått det bättre ställt generellt sett. Det finns många anledningar till detta, men en av de största är det faktum att de till stor del har stått för tillverkningen av teknisk utrustning.

Inhemska företag har valt att utveckla och producera teknik på hemmaplan, men de allra största globala företagen har även valt att outsourca sin tillverkning till kinesiska aktörer. USA är ett ypperligt exempel på detta.

Det finns många anledningar till detta. Produktiviteten är i regel högre, och det är i många fall betydligt billigare att producera tekniska produkter i Kina. Detta gör att företagen kan hålla nere kostnaderna, vilket gör att produkterna blir billigare till slutkonsumenten.

Den snabba tekniska utvecklingen har minskat klyftan mellan öst och väst

Världen blir allt mer jämlik för varje år som går, något som boken Factfulness visar klart och tydligt. Klyftan mellan öst och väst avtar i en rasande fart, och faktum är att den östra delen av världen inom kort kommer att ta över stafettpinnen. Det betyder att det i framtiden kommer att vara länder som Kina och Indien som till stor del styr världens ekonomi, snarare än västvärlden.

Att klyftan har blivit mindre har dock öppnat upp för många nya möjligheter i världen, och samhället har på det stora hela blivit med jämlikt. Det är svårt att peka på en enda anledning till varför så är fallet, men de tekniska framstegen har minst sagt ett stort finger med i spelet.

Asien och kringliggande regioner förväntas gå om inom snar framtid

Det är lätt att glömma att en stor del av Asien levde i fattigdom för inte särskilt länge sedan, men är något som sakta men säkert förändras. USA och resten av västvärlden har ganska länge legat ett bra steg före, men är något som kan komma att förändras under de kommande 20-50 åren.

En av de stora anledningen till detta är tekniken. I kombination med den billigare arbetskraften kan de upprätta hålla högre produktivitetsnivåer än resten av världen, vilket ger dem en rejäl fördel på marknaden. Länder som Kina och Indien har även betydligt större befolkning än resterande länder i världen, vilket ger dem ännu fler fördelar när det gäller framtida produktivitet.

Varför har teknologiska framsteg varit så viktiga för vissa länder runt om i världen?

De teknologiska framstegen har bidragit med många nya möjligheter, varav nedanstående är några av de viktigaste:

Ökad produktivitet

De flesta länders produktivitet har ökat rejält under de senaste årtiondena, inte minst i Asien. Anledningen till detta stavas teknik. De tekniska framstegen har gjort det möjligt för maskiner och robotar att göra en stor del av jobbet, vilket ökar produktiviteten rejält.

Detta har resulterat i stora framsteget för Asien generellt sett, inte minst länder som Kina. Deras ekonomi har förvandlats rejält under de senaste årtiondena, och det finns inget som tyder på att tillväxten kommer att stanna av. Snarare tvärtom.

Möjlighet att skapa ett leverne för en större del av befolkningen

Det faktum att många länder har fått vara med i den teknologiska revolutionen har gjort världen till det bättre. Många länder som tidigare levde i fattigdom har numera fått möjlighet att ta steget upp till nästa nivå. Detta skapar bättre levnadsförhållanden för befolkningen som helhet. Kina är ett tydligt exempel på detta, men även länder som Indien och Taiwan.

Detta är möjligt tack vare att de med hjälp av teknologi får tillgång till information och tjänster som tidigare inte varit tillgängliga. De kan jobba online, vilket gör att de kan utföra tjänster till människor och företag som befinner sig vart som helst i världen. Underhållning är även lättare tillgängligt än någonsin, t.ex. via streamingtjänster, sociala medier och liknande tjänster.

Men många tidigare fattiga länder har även fått äran att stå för en stor del av den tekniska produktionen. Detta har självklart varit väldigt positivt för landet och dess befolkning. De har fått möjlighet att producera olika komponenter, och ibland hela enheter. Detta bidrar till att skapa en bättre ekonomi inom landet, något som påverkar hela befolkningen i en positiv riktning.

Möjlighet att samarbeta med andra länder

Nu är det lättare än någonsin för olika länder att samarbeta med varandra. Digitaliseringen har öppnat upp med nya möjligheter, t.ex. kommunikation via internet, men även genom att sälja både tjänster och produkter över landsgränserna. Därmed är det numera möjligt för företag att rikta in sig mot en global marknad, vilket skapar betydligt fler möjligheter än tidigare.

Detta har gynnat de flesta ekonomier runt om i världen, inte minst de som tidigare endast förlitade sig på de inhemska marknaderna.

Vilka länder och regioner kommer att dra nytta av de tekniska framgångarna i framtiden?

Det korta svaret är alla. Men det finns vissa länder som förmodligen kommer att ha större nytta av det än andra. De länder där de stora teknikföretagen huserar, t.ex. USA och Kina, kommer med allra största sannolikhet att dra störst nytta av de tekniska framstegen i framtiden.

I takt med att världen blir allt mer digitaliserad, växer sig dessa företag bara större och större. Detta leder till fler arbetstillfällen, mer skatt och prestige för de länder där företagen är baserade, vilket gör att länderna kan växa och frodas. Resultatet blir att landet blir mer framgångsrikt på det stora hela.