Bild: Pixabay

Kommer Kinas teknologiska framgångar att fortsätta 2021?

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Ocere

Det är idag inte ofta man hör någon prata om “Made in China” som om det vore något dåligt. Kina har blivit världsledare på många marknader, men främst inom teknologi. De flesta mikrochip tillverkas redan i landet. Kombinerat med enorma satsningar på utbildning, infrastruktur, innovationscentrum och tusentals nya ingenjörer och forskare som börjar sin karriär inom forskningen har Kina kommit i framkant på senare år och det ser ut att kunna fortsätta även under 2021.

Den kinesiska marknaden skapar väldigt många innovationer inom till exempel mobila teknologier, skärmar och Internet of things såsom smartwatches. När dessa saker når Sverige är de lite dyrare och kan kräva att du jobbar extra eller sparar pengar för att ha råd med dem. Du kan även ta ett litet lån som till exempel ett sms lån (Sms-lånet har en hög effektiv ränta) alternativt kanske det finns avbetalningsalternativ du kan använda dig utav för att ha råd med senaste ifrån Kina. Vill du komma billigt undan kommer det dock även mycket billig teknologi från Kina till Sverige och även till Europa som helhet. Kinas teknologiska framgångar och deras export har gjort så att Kina har övertagit USA som EU:s största handelspartner! Men frågan är om Kinas teknologiska framgångar kommer att fortsätta 2021?

Satsningar på forskare och ingenjörer

2017 tillkom det över 4 miljoner forskare och ingenjörer inom naturvetenskap, fysik, biologi och matematik för att nämna några. Detta är nästan dubbelt så många som tillkom under samma år i hela Europa. Då det storsatsas på just dessa yrkesområden spår OECD att G20-länderna kommer att ha 60 procent av sin arbetskraft från Kina och Indien år 2030.

Framgångsreceptet som visar att Kinas teknologiska framgångar kommer att fortsätta är 9-9-6-formeln som är arbete nio på morgonen till nio på kvällen, sex dagar i veckan. Dessa scheman belönas med väldigt bra lön. Alibaba, Tencent och Baidu, som har fler än 700 miljoner användare tillsammans, använder sig av denna metod.

Made in China 2025

För drygt tio år sedan sågs Kina som världens fabrik. Idag ses landet som ett land av teknologi, design och forskning. Genom initiativet “Made in China 2025” är målet satt att landet planerar att vara självförsörjande på tio områden för att på riktigt kunna utmana västvärlden. Några av dessa mål är avancerad informationsteknik som innefattar egna mikrochip och molntjänster samt tågtillverkning där Kina redan idag har världens största utbyggda nätverk för höghastighetståg! Även inom fält som förnyelsebar energi, medicin och jordbruk satsas det hårt med målet att nå minst 60% av all inhemsk marknad, men även med målet att expandera utomlands. Ett annat mål är att kinesiska robottillverkare ska ha hälften av den lokala marknaden 2020 och 70 procent 2025.

För att stödja dessa mål har det redan inrättats femton innovationscentrum där forskning och framsteg står i fokus. Denna siffra ska stiga till fyrtio till 2025. President Xi Jinpings vision är att Kina ska gå från att vara ett land av kvantitet till att vara ett land av kvalitet.

Artificiell intelligens

De tre tidigare nämnda teknologiföretagen Alibaba, Tencent och Baidu har efter Kinas löfte om att bli bäst i världen på AI inom fem år börjat satsa stora pengar på allt ifrån maskininlärning till röstigenkänning. Ambitionen är att AI-branschens värde ska uppgå till ungefär 150 miljarder USD till 2030. Ambitionen är såpass hög att regeringen testar en lärobok om AI i fyrtio utvalda gymnasieskolor i landet.

Den senaste femårsplanen innefattar satsningar inom bioteknik, AI och inhemsk tillverkning av microchip. Utöver detta ökas även investeringarna inom teknologiforskning och det ska tas fram en tioårig forskningsstrategi. Som en del av dessa satsningar investerar techjätten Tencent cirka 676 miljarder kronor i ny infrastruktur för att kunna tillgängliggöra dessa framsteg. Även Alibaba kommer att satsa flera miljarder i att uppgradera infrastrukturen inför framtidens innovationer. Deras satsningar innefattar förutom AI även saker som 5g nätverk, kvantdatorer och operativsystem i till exempel mobiltelefoner eller annan smart utrustning.

Röststyrda assistenter och så kallad text to speech blev tidigt väldigt populära då det kinesiska alfabetet tar tid att skriva på en mobiltelefon. Därför har de stora teknologiföretagen fått ett rejält försprång i samlandet av röstdata för att kunna skapa ännu bättre assistenter.

Eftersom Kina har blivit EU:s största handelspartner i kombination med alla de investeringar som gjorts och kommer att göras så ser framtiden för teknologisektorn ljus ut för Kina både inhemskt och i världen. Med en stor export till EU, USA och resten av världen kommer även vi här i väst att få ta del av alla nya teknologiska framsteg som görs. Då Kina även satsar på grön utveckling och lägger stora resurser även på detta område kommer handeln att bli mer grön för alla inblandade.

Lite likt ett race vill Kina visa sina framfötter för världen och med dessa investeringar är det väldigt troligt att Kinas teknologiska framgångar kommer att fortsätta 2021.