kina och eu möte
Bild från den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua från gårdagens toppmöte mellan Kina och EU.

Toppmöte visar växande spricka mellan Kina och EU

Under gårdagen hölls det första toppmötet mellan Kina och EU sedan decemer 2020, efter en lång tids turbulens inklusive ett sanktionskrig parterna emellan.

Att denna turbulens ännu inte är fullt överstökad, märktes redan i upptakten till mötet. Som bland annat The Economist påpekade så ville Peking inte att situationen i Ukraina skulle dominera samtalen, som man hellre ville se handla om ekonomiskt samarbete.

Tidningen återger hur europeiska tjänstemän på förhand förklarade att man avsåg varna Xi Jinping för kostnader om Kina hjälper Ryssland and kringgå internationella sanktioner, eller erbjuder landet annat stöd i det pågående kriget.

Det fick i sin tur kinesiska tjänstemän att ”instruera” sina europeiska kollegor att inte hota deras ledare.

Givet det spända läget och den sura relationen mellan Kina och EU, så var förväntningarna mycket lågt ställda inför mötet. Inga förhoppningar fanns på konkreta resultat och inget gemensamt uttalande planerades efteråt.

Om något, så blev mötet ett tydligt bevis på att situationen i Ukraina fått de båda sidorna att glida ännu längre ifrån varandra.

Bryssel klargjorde alltså innan samtalen med president Xi Jinping och premiärminister Li Keqiang att man var ute efter garantier om att Kina inte avsåg erbjuda Ryssland en ekonomisk livlina.

Men istället för tecken på ett eventuellt samarbete, sade Li i det första samtalet att Kina avser ”gå sin egen väg” i ambitionen att skapa fred i Ukraina.

Detta enligt Reuters, som även citerar den kinesiska premiärministern uppmana EU att utarbeta en egen och självständig politik gentemot Kina, i en referens till vad man i Peking upplever är en allt närmare allians mellan EU och USA kring Ukraina och andra säkerhetspolitiska frågor.

Som sagt så väntades inget gemensamt uttalande efter detta toppmöte. Liksom var fallet i Xi Jinpings senaste samtal med Joe Biden – som jag skrev närmare om på Kinamedia för ett par veckor sedan – så var det kinesiska utrikesministeriet snabbt ute och gav sin version av mötet.

Faktum är att man denna gång var så snabb, att man beskrev samtalet under tiden som det pågick, genom att återge de talpunkter som Xi Jinping förberett:

Xi upprepade alltså Li Keqiangs uppmaningar till EU att sluta gå i takt med USA och istället agera som en självständig, ansvarstagande och stabiliserande stormakt tillsammans med Kina.

Ytterligare uttalanden från Xi Jinping som utrikesministeriet återgav, innefattar att hålla NATO och ”kalla kriget-mentaliteten” ansvarigt för konflikten och Europas problematiska säkerhetspolitik.

Efter toppmötet höll även EU:s ledare en kortare presskonferens. Där närvarade Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som båda var en del av mötet med de kinesiska ledarna.

Michel framhöll hur man uppmuntrat Kina att hjälpa till att stoppa kriget i Ukraina, samt sagt att Kina inte kan ignorera det faktum att Ryssland bryter mot internationell lag.

Han sade vidare att EU kommer vara mycket uppmärksamt på kinesiska försök att bistå Ryssland finansiellt eller militärt.

Ursula von der Leyen framförde den negativa påverkan det skulle ha på Kinas rykte i Europa, om landet valde att understödja den ryska förmågan att föra krig. Hon sade även att Kina inte öppet behöver stödja de internationella sanktionerna mot Ryssland, men att man förväntar sig att Peking inte ska motverka dem.

Ursula von der Leyen underströk att man lyckats förmedla sin ståndpunkt till Kinas högsta ledning mycket tydligt. När Charles Michel sedan fick frågan huruvida man fått några garantier för att Kina inte kommer hjälpa Ryssland, så undvek han att rakt svara på detta.

Han sade istället att EU och Kina kämpar mot samma målsättningar i form av fred och välstånd.

Även om det förvisso är ett framsteg att ett toppmöte med Kina återigen kunde hållas, så är det samtidigt bara konstatera att EU lämnade mötet utan de försäkringar man var ute efter:

De båda sidorna kunde visserligen framföra sina positioner till varandra. Men dessa positioner var redan på förhand kända, och mötet blottlade bristen på snarare än ökade samförståndet mellan parterna angående kriget om Ukraina.

För den som vill läsa närmare om varför Peking väljer att backa upp Moskva, samt om begränsningarna i relationen de båda länderna emellan, så har jag skrivit två texter om detta för svenska medier denna vecka som båda ligger utanför betalvägg:

Pekings största rädsla är att Putin besegras” (Expressen)
Ukraina sätter relationen Kina-Ryssland på prov” (Altinget)

Kinas roll i konflikten om Ukraina analyseras även fortlöpande i Sveriges största nyhetsbrev om Kina, som varje måndag går ut till betalande prenumeranter av Kinamedia Premium.