Taiwans presidentpalats
De svenska riksdagsledamöterna ska bland annat träffa Taiwan nationella säkerhetsråd, som håller till i presidentpalatset i centrala Taipei. (Bild: CEphoto, Uwe Aranas via Wikimedia Commons)

Svenska riksdagsledamöter besöker Taiwan nästa månad

Kinamedia kan nu avslöja att ett dussintal svenska riksdagsledamöter ska besöka Taiwan i mitten av april. Resan sker i ett av flera anledningar mycket spänt säkerhetsläge.

Dels har Peking blivit allt tydligare i att uttrycka sitt missnöje med europeiska politikers närmanden med Taiwan. Detta bland annat efter att Litauen godkänt öppnandet av ett taiwanesiskt representationskontor i Vilnius med ”Taiwan” i namnet.

Ett sådan kontor är ett steg i riktningen mot så kallat ”dubbelt erkännande” vilket Peking till varje pris vill undvika.

Dels så finns flera paralleller att dra mellan konflikten i Ukraina och Taiwans utsatta situation. Något som ytterligare ökar vaksamheten i Peking kring vilka västerländska aktörer som uttrycker stöd för eller på olika vis samarbetar med Taiwan.

Kina har därför utövat påtryckningar och varnat för sanktioner då franska och baltiska parlamentariker, samt en grupp Europaparlamentariker de senaste månaderna besökt Taiwan.

Den svenska delegationen är en av få grupper av parlamentariker som har besökt Taiwan under det senaste året. Detta har inte enbart med det spända politiska läget att göra, utan hänger även samman med den pågående pandemin samt Taiwans strikta åtgärder för att stoppa spridningen av denna.

Icke desto mindre kommer de svenska riksdagsledamöterna alltså att besöka Taiwan nästa månad. Kinamedia har talat med två av dem.

För den moderata ledamoten Lars Püss är intresset för Taiwan delvis personligt. Han är av baltiskt påbrå, och är införstådd med vad som står på spel då en mindre nation pressas av en större auktoritär granne.

Püss berättar för Kinamedia om det minst sagt späckade schemat. Under fyra dagar ska riksdagsledamöterna bland annat träffa Taiwans utrikesminister och nationella säkerhetsråd, där presidenten Tsai Ing-wen är ordförande. Man ska även besöka Taiwans parlament och möta dess talman, samt träffa en rad svenska representanter på plats i landet.

För Lars Püss är det viktigaste med resan att lära sig mer om Taiwan genom att vara på plats. Snarare än att officiellt utveckla den politiska relationen med landet, så handlar det främst om att bygga nätverk och skaffa sig en förståelse för Taiwans situation.

Enligt Püss var det till en början en särskild grupp med intresse för Taiwan i riksdagen som för drygt två år sedan tog initiativet till resan. Sedan kom pandemin emellan, men nu när situationen har lugnat sig så hörde taiwanesiska myndigheter nyligen på nytt av sig med en förfrågan.

Markus Wiechel från Sverigedemokraterna (SD) är en av de deltagare som varit mest involverad i att planera resan. Han ger Kinamedia namnen på det dussintalet riksdagsledamöter från en handfull partier som ska med på resan, men ber samtidigt om att alla deras namn inte ska skrivas ut.

Flest ledamöter, omkring en handfull, kommer från SD. Detta beror enligt Wiechel på att representanter från SD först på egen hand planerade att besöka Taiwan. När det sedan framkom att riksdagsgruppen med intresse för Taiwan också hade för avsikt att anordna en resa till landet, så slogs planerna samman.

Även Markus Wiechel berättar att planeringen började för drygt två år sedan, samt att man på nytt försökte få till resan för ungefär ett år sedan. Men nu har man slutligen fått klartecken från Taiwan.

Snarare än de tio dagars karantän som nu gäller vid inresa till Taiwan, så kommer riksdagsledamöterna att spendera det första dygnet på ett hotell i Taipei. Där ska ytterligare tester för Covid-19 äga rum, vid sidan av det PCR-test som de alla måste ta innan avresa.

Detta innebär dock att kommer finnas få möjligheter för delegationen att resa runt fritt i Taiwan eller spontant träffa andra personer utanför de schemalagda mötena.

Också för Wiechel är kunskapsinhämtning en av de viktigaste anledningarna till resan. Han talar även om det rent symbolpolitiska syftet, då resan visar att svenska riksdagsledamöter vill ha ett politiskt utbyte med Taiwan.

Han understryker vikten att ingen utomstående aktör (läs: Kina) ska få påverka vem som besöker Taiwan, och hoppas på att resan i längden kan bidra till att stärka samarbetet länderna emellan på olika vis.

Wiechel uttrycker vidare sin fascination över Taiwans utveckling, trots förutsättningarna i skuggan av Kinas hot. Han menar att Taiwan är ett globalt föredöme inom teknologi, ekonomi och flera andra områden, samt att landet är väldigt lika oss i sina demokratiska värderingar.

Lars Püss har ännu inte hört någon reaktion på resan från kinesiskt håll, men säger skämtsamt att det väl bara är ”en tidsfråga” innan sådana reaktioner kommer, sannolikt från Kinas ambassad i Stockholm.

Möjligtvis känner man från kinesiskt håll ännu inte till resan, för inte heller Markus Wiechel har hört något från Kinas ambassad – i alla fall inte i denna fråga.

Han berättar dock att han för ett par veckor sedan fick ett mail från den nya kinesiska ambassadören i Sverige, som tillträdde vid årskiftet. Ambassadören hade nämligen synpunkter på Weichels engagemang för Taiwan i ett riksdagsanförande.

Om mailet säger Wiechel att den nya ambassadören verkar mer professionell och sofistikerad än sin ökända föregångare. Tonen var formell och artig, men samtidigt rak på sak och bestämd.

De svenska riksdagsledamöternas besök till Taiwan kommer äga rum 10-15 april. Delegationen skickas inte till Taiwan av riksdagen, utan åker på enskild tjänsteresa med finansiering från riksdagen.

Vid sidan av riksdagsledamöterna kommer även en svensk europaparlamentariker att följa med till Taiwan.