För ett par dagar sedan anordnades en frågestund i riksdagen för Gui Minhai och andra svenska medborgare i utländska fängelser. (Bild: Håkan Dahlström, CC BY 2.0 via Flickr)

Video: Utfrågning i riksdagen om Gui Minhai

Just innan helgen anordnades en utfrågning i riksdagen med fokus på förläggaren Gui Minhai och andra svenska medborgare som sitter fängslade utomlands.

Utfrågningen ägde rum 8 december på inbjudan av ledamöterna Amineh Kakabaveh och Maria Nilsson, tillsammans med riksdagens tvärpolitiska nätverk för journalisten Dawit Isaak. Temat var strategier för att få Isaak, Gui och forskaren Ahmadreza Djalali frigivna.

En av de som bjöds in var Peter Dahlin, i dag ordförande för rättsorganisationen Safeguard Defenders, som bara några månader efter Gui Minhais försvinnande själv fördes bort från sitt hem av ett par dussin kinesiska säkerhetsagenter i början av 2016.

Vilket skildras närmare i bland annat The Guardian och min bok ”De kidnappade Kinasvenskarna”, så hölls Peter Dahlin i ett av Kina många hemliga fängelser på samma premisser som Gui Minhai, om än under den i sammanhanget relativt korta tidsperioden 23 dagar.

Kinamedia kan nu med tillstånd av Peter Dahlin publicera videon av hans svidande kritik mot Utrikesdepartementets hantering av fallet Gui Minhai som framfördes i denna utfrågning.

Videon är dessutom en oklippt version som är något längre än framförandet i riksdagen. Det handlar alltså om en väl sammanfattad bedömning från den enda svenska medborgare vid sidan av Gui Minhai som hållits inspärrad under anhållningsformen RSDL i Kina.

Peter Dahlins 18 minuter långa framförande kan ses nedan, eller direkt via Google Drive om problem uppstår med laddningen.

Utrikesdepartementets (UD) hantering av fallet Gui Minhai har kritiserats från flera håll.

En enig riksdag gav nyligen regeringen i uppgift att tillsätta en kommission för att utreda hur Gui Minhai och Dawit Isaak behandlats – en kommission som vara arbete regeringen dessutom vill ge största möjliga sekretess.

Med grund i sin personliga erfarenhet och sitt arbete med Safeguard Defenders, framför Peter Dahlin bland annat följande kritik mot UD:s agerande kring Gui Minhai:

* Man har envisats med att hantera saken som ett konsulärt fall, trots att Gui Minhai kidnappades i ett tredje land, vilket bryter mot internationella konventioner och därmed möjliggör stort stöd från omvärlden.

* Snarare än att använda detta och andra möjliga hävstänger för att få Gui Minhai fri, så har UD och utrikesminister Margot Wallström offentligt uttryckt ståndpunkten att ”det finns inte någonting vi kan göra åt saken”.

* Istället för att engagera och samarbeta med EU, så har UD vid flera tillfällen motarbetat EU. Ett exempel som ges är svensk ilska över ett relativt kraftfullt uttalande från EU efter att kinesisk polis 2018 ryckte Gui Minhai från ett tåg inför ögonen på svenska diplomater.

* Peter Dahlin berättar hur han och Safeguard Defenders blivit kontaktade av utrikesmyndigheter i länder som USA, Storbritannien, Kanada och Australien som även de råkat ut för utomrättsliga arresteringar av medborgare i Kina.

Men det svenska utrikesdepartementet har inte gjort några som helst ansatser till kontakt, trots att Gui Minhai fortfarande sitter fängslad i Kina – intresset finns helt enkelt inte.

* Dahlin – som varit i kontakt med flera länders myndigheter i dessa frågor – understryker hur detta sammantaget resulterat i att utländska diplomater ofta konfunderat frågat vad Sverige egentligen sysslar med. Ovanstående länder som fått sina medborgare fängslade på ett liknande vis i Kina, har i regel agerat helt annorlunda.

En sammanfattning av Peter Dahlins kritik mot Utrikesdepartementets hantering av fallet Gui Minhai kan läsas på engelska via Safeguards Defenders hemsida.

Medverkade vid utfrågningen gjorde även Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige. Han inledde sitt framförande med att tala om UD:s agerande kring Dawit Isaak, och avslutade sedan med att dra paralleller till Gui Minhai.

I en text av framförandet i riksdagens utfrågning som Halkjaer skickat till Kinamedia, framgår att han hade följande att säga om Guis fall:

Mycket av det jag sagt gäller även Gui Minhai, som kidnappades i Thailand 2015 och sedan dess sitter fängslad i Kina utan rättssäker prövning och åtal. Ett lika grovt övergrepp på inte bara mänskliga rättigheter, utan även yttrandefriheten som i fallet Dawit Isaak. Reportrar utan gränser har inkluderat honom på sin lista över fängslade journalister.

Vi räknar till 127 fängslade journalister, bloggare och publicister i Kina. Världens största fängelse för journalister och yttrandefrihetskämpar. Flera av dem, inklusive Gui Minhai riskerar att dö i fängelse.

Den svenska regeringen bör i samverkan med andra demokratiska stater öka trycket på Kina att släppa fängslade journalister och andra som kämpat för yttrandefriheten fria. Och svenska företag bör inkludera press- och yttrandefrihet, som är en bärande del av de allmänna mänskliga rättigheterna, i sitt hållbarhetsarbete och ha det med sig när de investerar i och gör affärer i Kina och med kinesiska aktörer. De flesta svenska företag ställer sig bakom Agenda 2030 och de 17 globala målen. Enligt mål 16.10 ska alla länder skydda rätten till information och skydda de grundläggande friheterna, enligt internationella avtal. Det gör inte Kina.

Om Sverige och svenska företag menar allvar med sitt hållbarhetsarbete, är det faktum att Gui Minhai hålls fängslad mot alla former av rättssäkerhet och mänskliga rättigheter en anledning att ställa högre krav på Kina i alla former av samarbeten, affärer och dialog. Gui Minhai ska släppas fri och få komma hem till sin familj.

Så länge svenska och EU-merbograre hålls fängslade i Kina bör EU bojkotta OS!

Kinamedia skrev tidigare i veckan om USA:s beslut om en diplomatisk bojkott av vinter-OS i Peking. Sedan dess har även Storbritannien, Kanada, Australien och Litauen meddelat att man gör likadant.

Tidigare i veckan publicerade Kinamedia även ett öppet brev från elva svenska riksdagsledamöter som uppmanar till en svensk diplomatisk bojkott av olympiaden.

Regeringen har dock ännu inte gett något besked huruvida några representanter från det officiella Sverige kommer att skickas till de olympiska spel som invigs om bara sju veckor.