Taiwan flagga
Den som förespråkar Taiwans självständighet riskerar nu svartlistas från landet samt förbjudas från att "samarbeta" med kinesiska företag och medborgare. (Bild: JeanHavoc, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Kina upprättar svartlista för att ”på livstid” straffa förespråkare av Taiwans självständighet

Under gårdagen meddelade kinesiska myndigheter att det ska bli straffbart för livet att ”envist förespråka” taiwanesisk självständighet. Detta gäller inte bara kineser och taiwaneser, utan hela världens alla invånare.

Reuters noterar att detta är första gången som påföljder för att stödja Taiwans självständighet formuleras. Dessa innefattar bland annat att man inte får resa till Kina, Hongkong eller Macao:

China will enforce punishment for those on the list by not letting them enter the mainland and its Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau, spokeswoman Zhu Fenglian said in a statement on Friday.

Such blacklisted individuals will not be allowed to cooperate with entities or people from the mainland, nor will their companies, or entities which fund them, be allowed to profit from the mainland, she added.

Detta kan vi en första anblick verka löjligt, särskilt den del som uppger att svartlistade individer inte får ”samarbeta” med kinesiska medborgare eller att deras arbetsgivare inte får göra vinst i Kina.

Men tvärtom är det ett utstuderat steg i ledet i Pekings strategi att tysta global kritik mot regimen eller dess politiska ambitioner med hjälp av inhemska lagar.

Det kanske mest uppenbara exemplet på detta relativt nya tillvägagångssätt är den nationella säkerhetslag som infördes i Hongkong förra sommaren. I artikeln ”Vad innebär det att Hongkongs nya säkerhetslag även gäller utomlands?”, förklarar Kinamedia närmare hur ett av lagens syften är att göra global aktivism kring Hongkong olaglig.

För att ta ett exempel som ligger oss nära geografiskt, så uppgav Hongkongs myndigheter i början av året att man undersöker möjligheterna att få de två danska parlamentarikerna Uffe Elbæk och Katarina Ammitzbøll utlämnade för att straffa dem efter att ha hjälpt en aktivist från Hongkong vid namn Ted Hui att fly till Danmark.

Så sent som förra veckan så rapporterade danska medier vidare om hur polis i Hongkong och Kina genom Interpol kontaktat danska polisen med efterfrågan om hjälp att utreda de egna parlamentarikerna.

Oavsett hur många som egentligen fängslas med hjälp av dessa lagar, så tjänar de ett möjligen ännu större syfte genom att framkalla självcensur. Otaliga aktörer eller personer inom politik, näringsliv, akademi, civilsamhälle och medier är beroende av att kunna verka i Kina. Då undviker man gärna att bryta mot de lagar som riskerar konsekvenser i form av svartlistning eller värre.

Ett tydligt exempel på detta kom just innan helgen, då Foreign Correspondents’ Club of Hong Kong genomförde sin årliga medlemsundersökning. 84 procent av de tillfrågade utländska journalisterna i staden menade att arbetsmiljön försämrats sedan införandet av den nationella säkerhetslagen, och 56 procent medger att de numera bedriver självcensur eller undviker känsliga ämnen i sin rapportering.

Det är i denna kontext viktigt att förstå hur lagen om livslånga konsekvenser för att förespråka taiwanesisk självständighet inte bara sätter hela Kinas befolkning i riskzonen för omedelbara påföljder. Det gäller även de utlänningar som bor och verkar i ett alltmer politiskt känsligt Kina.

Hur ska exempelvis utländska journalister och medier som verkar i Kina nu benämna Taiwan? Själv följer jag inte Sveriges radios rapportering, men enligt uppgift så undviker man där ofta att kalla Taiwan för ett land:

Ett kanske ännu mer talande exempel på hur dessa till synes löjliga kinesiska lagar kan få praktiska resultat är kriminaliseringen av kartor som inte följer Pekings territoriella krav.

Kinamedia skrev om detta först när lagen presenterades redan 2015, och påminde sedan om den 2019 med anledning av att 29 000 kartor där Taiwan inte var en del av Kina förstördes då de ansetts utgöra ett hot mot den nationella säkerheten.

I och med att en stor del av den globala tillverkningen av kartor äger rum i Kina, så innehåller nya kartor världen över i regel Kinas territoriella krav på bland annat Taiwan och drygt 90 procent av Sydkinesiska havet, oavsett vilken mall den utländska kunden efterfrågar. Något annat hade nämligen varit olagligt.

För att återgå till den svarta listan med personer som ska straffas för att förespråka taiwanesisk självständighet, så innehöll den till en början inga namn när den presenterades under gårdagen.

I dag lades dock tre stycken namn till på listan: Taiwans utrikesminister Joseph Wu, premiärminister Su Tseng-chang och parlamentets talman You Si-kun.

Premiärministern menade att lagen stiftats av utomstående som inte spenderat en enda dag på Taiwan med ändå försöker bestämma vad som ska sägas där, medan utrikesminister Joseph Wu i en raljant tweet benämnde svartlistningen som en ”sällsynt ära”:

Personligen är jag övertygad om att denna lag kommer ha en viss verkan även mot västerlänningar.

Efter att jag själv svartlistades från Kina 2016, har flera läsare och bekanta berättat att de inte vågar dela eller ens trycka ”like” på mina artiklar på Facebook, av rädsla för att själva få problem med sina kinesiska visum.