Ett exempel på den propaganda kring ursprunget av COVID-19 som statliga kinesiska medier publicerat under sommaren.

Kinas visuella propaganda om uppkomsten av COVID-19

18 augusti, 2021

Allt vi vet om viruset SARS-CoV-2 och den medföljande sjukdomen COVID-19 har vi lärt oss under de senaste 20 månaderna. Det exakta datumet för virusets upptäckt är omdiskuterat, men går med relativ säkerhet att förlägga till slutet på 2019.

Den 31 december blir taiwanesiska smittskyddsexperter varse om fall av lunginflammation i den kinesiska staden Wuhan, något som senare samma dag också bekräftas av stadens myndigheter.

Att Wuhan var pandemins epicentrum var under de första månaderna av 2020 inte ett kontroversiellt utlåtande. Det var snarare synonymt med själva viruset – ”Wuhan-viruset” – vilket sedan olyckligt nog ledde till ökad diskriminering mot kineser och övriga personer av östasiatisk etnicitet, vare sig de hade någon koppling till staden eller ej.

Jag befann mig själv i Taiwan under pandemins åtta första månader och minns att ”Wuhan-viruset” (武漢肺炎) var hur vi ursprungligen refererade till viruset, fram tills det att vår kännedom ökade och ”coronaviruset” (新冠肺炎) blev den vanligare termen.

Redan i mars 2020 började kinesiska diplomater och medier att ifrågasätta om COVID-19 verkligen började spridas i Kina. Man menade att även fast viruset upptäcktes i Kina, så innebär inte det att viruset är ”från Kina”, vilket Kinamedia tidigare skrivit om här och här.

Kina ”förespråkar forskning och fördömer politisering”

Kinesiska diplomater och statliga medier har alltjämt gjort stora kraftansträngningar för att ”kontrollera” narrativet om virusets härkomst. Ett överflöd av information och hypoteser tävlar om utrymme i såväl traditionella som sociala medier. En teori – enligt vissa en konspirationsteori – som har fått fäste i internationell media är att COVID-19 skulle ha sitt ursprung i Wuhans virologiska institut och börjat spridas därifrån efter ett ”läckage”.

Världshälsoorganisationen (WHO), tillsammans med ett forskarlag från Kina, genomförde mellan 14 januari och 10 februari 2021 en gemensam undersökning av COVID-19:s härkomst i Kina.

Undersökningen resulterade i en rapport som konstaterade att fladdermöss är en trolig källa för virusets uppkomst, men att hur själva övergången till människa gick till fortfarande är oklart.

Möjligheten att viruset ska ha härstammat från ett labb bedömdes som osannolikt. Men den uteslöts inte inte, och WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus har pekat ut den så kallade ”labbteroin” som ett fokus i den nästa utredningsfas som han vill se äga rum i Kina.

Kina framhåller likväl den ursprungliga rapporten som auktoritativ och vida erkänd av det globala forskningssamfundet och motsätter sig WHO:s planer på fortsatta undersökningar.

Vice utrikesminister Ma Zhaoxu underströk på en presskonferens hur ”Kina alltid stått bakom och deltagit i forskningsbaserad ursprungsspårning men att man motsätter sig all form av politisering”, och att både WHO och övriga länder måste respektera denna nyblivna konsensus.

Att ”motsätta sig politisering” är en hörnpelare i den kinesiska pandemidiskursen – Kina motsätter sig all form av politisering, vare sig det gäller smittbekämpning, ursprungsspårning eller vaccin. Den som sedan kritiserar Kina eller dess hantering av någotdera gör sig således skyldig till politisering.

Teorin att COVID-19 härstammar från Wuhans virologiska institut är därför per Kinas definition en politisering av spårningen av uppkomsten. Samtidigt som man fördömer detta, så sprider både kinesiska diplomater och medier inhemska konspirationsteorier – till exempel att det var den amerikanska armén som tog viruset till Wuhan redan i oktober 2019 i samband med Military World Games, eller att det i själva verket var USA som lät viruset läcka från ett armélaboratorium i Fort Detrick, Maryland.

Nedan följer en inblick i hur kinesisk propaganda använder visuella och auditiva medium för att disseminera budskap av konspiratorisk karaktär gentemot USA.

Bilder, teckningar, videor, musik

”En bild är värd tusen ord.”

Nyttjandet av betydelsebärande medium utöver bara text, är en sedan långt tillbaka beprövad metod inom propaganda. Kombinationen av visuella medium som exempelvis text, färg, form, position eller rörelse med auditiva medium som tonhöjd, rytm, tystnad eller musik kan ha en märkbar effekt på hur vi uppfattar budskap. Faktum är att all kommunikation på något sätt är en kombination av olika medium, det som inom akademin kallas för ”multimodal kommunikation.”

Den 9 augusti publicerade den nationalistiska kinesiska tidningen Global Times på sin engelska hemsida en uppsättning ”infografer” – fyra bilder som med sannolikhet ämnar illustrera hur USA misslyckats i sin hantering av coronapandemin.

Samtliga fyra bilder är utformade likt efterlysningsaffischer med ordet ”WANTED” skrivet i ovankant och ”UNITED STATES” under bilden samt med den individuella rubriken och övriga texten placerad längst ner. Bilderna är signerade ”Xu Zihe” och ”Global Times” i det nedre högra hörnet.

Det första som drar till sig åskådarens uppmärksamhet är den manliga skepnaden i bildernas högerkant, iklädd olika utstyrslar men med återkommande ansiktsuttryck och hårväxt. I bilden ovan är denne iklädd kemdräkt med en gasmask uppsatt över huvudet.

I bakgrunden syns en välkomstskylt till Fort Detrick, med hänvisning till det biologiska labbet som är förlagt vid University of North Carolina, samt militär amerikansk personal. Det går också att urskilja en man i förgrunden som röker pipa, en person som hanterar en provrörskolv iklädd skyddshandskar och en person som förs bort på bår.

Bilden använder sig av mestadels otvetydig symbolik som åsyftar det påstådda ”hemlighetsmakeri” som sker bakom Fort Detrick-labbets dörrar. Den ackompanjerande texten indikerar att kopplingarna mellan USA och COVID-19 bör undersökas vidare.

Den andra bilden porträtterar USA som förlorare i kampen mot Covid-19 med både flest infektioner och dödsfall trots den mest avancerade medicinska utrustningen. I bakgrunden går det att urskilja politiska symboler som det vita huset, samt både Donald Trump och Joe Biden i vad som verkar vara ett valkampanjscenario.

Detta återspeglar den meningsskiljaktighet kring Covid-19 som existerade mellan de båda dåvarande presidentkandidaterna, vilket i sig är en tydlig politisering av pandemin och inom bildens kontext (infektioner och dödsfall) ett tydligt nederlag för USA som konsekvens.

I övrigt går det att urskilja en svartklädd demonstrant, sjukvårdspersonal, en mamma med sitt barn, samt en läkare som av två händer blir påklädd en dumstrut med ordet ”lögnare” på, medan han på samma gång är belagd med munkavel.

Den tredje bilden påvisar hur USA bidragit till virusets globala spridning, och jämför siffrorna över hur många amerikanska medborgare som smittades dagligen med hur många som reste utomlands dagligen. I denna bild är mannen i högerkanten iklädd frihetsgudinnans grågröna skrud och krona, med en hand upphöjd bredvid ögat för att inte se räknaren som visar hur siffrorna på bekräftade infektioner och utlandsresor skenar iväg.

I bakgrunden går också att observera en till synes välbärgad och obekymrad amerikan på resande fot medan en soldat iklädd ansiktsmask motar bort ”vanligt folk”, alternativt inresande.

Den fjärde och sista bilden höjer intensiteten och anklagar USA för att vara en ”terrorist gällande spårningen av virusets uppkomst”, eftersom landet har politiserat undersökningen av virusets ursprung, svartmålat Kina med teorin om en labb-läcka, samt använt sig av CIA för vetenskaplig forskning.

Mannen i högerkanten är i denna bild iklädd hatt, läkarrock och öronsnäcka och röker en cigarr, vilket åsyftar till budskapet om hur CIA utges för att vara ”vetenskaplig forskning.” I bakgrunden syns ett nyhetsankare med ögonbindel och handlederna knutna med rep lik en marionettdocka. På en tv-skärm syns denne tillsammans med textraden ”Wuhan lab leak”. Ovan i bild går också att urskilja en forskare med en hand över munnen, samt ett mikroskop tillhörande WHO som täcks av varningstejp.

Vad är Global Times syfte med dessa bilder? Det går såklart att spekulera i all oändlighet om vad dessa fyra ”infografer” har för specifikt ändamål, men däremot går det att se hur bilderna sammanfaller med ett övergripande narrativ och Kinas pandemidiskurs i dess helhet.

En del av den kinesiska mediestrategin har sedan tidigt skede varit att styra bort skulden för pandemins utbrott, då Kina anklagats för att ha reagerat långsamt och hemlighållit viktig information i början av 2020.

”Röd” rapmusik

Teorin om att viruset kommer från ett amerikanskt biokemiskt laboratorium kan ses som ett gensvar på den ursprungliga ”labbteorin”, och som Kinas försök till att överrösta sina meningsmotståndare. En sådan metod påminner om den så kallade ”vargkrigardiplomatin”, vars metod innefattar att kämpa för Kinas internationella rykte och på ett korrekt vis förmedla den kinesiska berättelsen.

Den kinesiska utrikesministeriets talesperson Zhao Lijian ses ofta som grundaren till denna nya form av retorik som nu dominerar bland den kinesiska diplomatkåren och dess uttalanden online.

Trots Twitters otillgänglighet i Kina, så har närvaron och engagemanget från kinesiska myndigheter och medier på denna plattform ökat dramatiskt under de senaste åren. Zhaos personliga konto har strax under en miljon följare och är enligt databasverktyget Hamilton 2.0 (Alliance For Securing Democracy) det mest följda av samtliga kinesiska diplomaters konton på plattformen.

Musiken och videon ovan är producerade av CD Rev (Chengdu Revolution 天府事变), en statligt sanktionerad rap-grupp, som skrivit låtar om bland annat Taiwans president Tsai Ing-wen och Sydkoreas missilförsvarssystem THAAD.

Videon är en kritik mot USA som anklagas för politisk manipulation och för att ”tvinga fram en utredning av [pandemins] uppkomst som gynnar dem själva” – en ”häxkittel” som anställt vetenskapsmän från Nazityskland och krigsförbrytare från Japans ökända enhet 731, och således ”ingått i förbund med djävulen.”

Innehållet är en till synes bisarr kombination av politiska budskap, konspirationsteorier och rap-musik. Man använder sig av klipp från amerikanska kongressens förhör om hanteringen av COVID-19 från 20 juli 2021, där senator Rand Paul argumenterar med smittskyddsexperten Dr Anthony Fauci. Deras redigerade konversation lyder:

PAUL: “ALL THE EVIDENCE IS POINTING THAT IT CAME FROM THE LAB AND THERE WILL BE RESPONSIBILITY FOR THOSE WHO FUNDED THE LAB, INCLUDING YOURSELF.”

FAUCI: “I TOTALLY RESENT THAT AND IF ANYBODY IS LYING HERE, SENATOR, IT IS YOU.”

Vad som inte framgår i videon från CD Rev är att det först och främst inte är labbet i Fort Detrick som hänvisas, utan snarare Wuhans virologiska institut. Det som Paul och Fauci diskuterar är huruvida National Institute of Health (NIH) har bidragit med forskningsmedel till institutet för så kallad ”gain of function-forskning”, vilket Fauci kraftigt dementerar i videon. Dock inte i ordningen som visas, då en hel del konversation mellan de bådas repliker har redigerats bort.

Utan denna kritiska kontextuella information så antar deras konversation en helt annan betydelse, och får Paul att framstå som att han antyder att det finns bevis för att viruset kommer från Fort Detrick.

Samma typ av redigering används ytterligare en gång senare i videon, där USA:s före detta utrikesminister Mike Pompeos citat ”we lied, we cheated, we stole” återges, helt avskriven sin ursprungliga kontext. Han talade egentligen inte om något som gäller vare sig Fort Detrick eller COVID-19, utan om sin tid som direktör för CIA.

Videon använder sig av manipulation av information likt dessa för att stötta det budskap som sången tydligt för fram – att USA har något att dölja i Fort Detricks labb, och att Kina inte räds för att ifrågasätta detta.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.