Wuhan Institute of Virology - det laboratorium där många misstänker att COVID-19 först uppstod. (Ureem2805, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Därför begär Joe Biden ny utredning om COVID-19 och ”labbteorin”

Under gårdagen gav USA:s president Joe Biden landets säkerhetstjänst i uppdrag att utreda hur COVID-19 först uppkom. Han uppmanade säkerhetstjänsten att dubbla sina ansträngningar för att undersöka frågan, och rapportera tillbaka direkt till presidenten om 90 dagar.

Detta ses som ett tecken på att Bidens administration tar den så kallade ”labbteorin” – det vill säga att viruset som härjar världen över först uppstod i ett kinesiskt laboratorium – på allvar.

Det finns flera goda skäl till Bidens beslut att sjösätta en egen undersökning om pandemins ursprung. Ett av de främsta är Världshälsoorganisationens lika kontroversiella som intetsägande forskningresa på plats i Wuhan, som Kinamedia i februari skrev närmare om under rubriken ”WHO skänker Kina ytterligare en propagandaseger”.

Vid tiden för denna forskningresa hade WHO redan försökt få tillgång till Kina och staden Wuhan under ett års tid. Men förutom att konstant neka denna tillgång, så försvårade och kontrollerade kinesiska myndigheter dessutom WHO:s arbete då de väl tillåtits komma in i landet.

Wuhan Institute of Virology (WIV), det laboratorium som kopplas samman labbteorin, vägrade dela med sig av den data och information som WHO:s experter efterfrågade. Istället förväntades forskarna ta labbets personal på orden under intervjuer som genomfördes i lokalerna där denna data fanns.

Den presskonferens som avslutade resan arrangerades inte av WHO utan av kinesiska tjänstemän, som också hade veto över denna rapport om sina fynd som WHO författade tillsammans med kinesiska forskare.

Att WHO efter denna resa icke desto mindre avfärdade labbteorin som ”extremt osannolik” fick flera forskare att rasa och peka på behovet av mer ingående undersökningar, skriver bland andra New York Times:

But the March report by the group of W.H.O.-chosen experts in collaboration with Chinese scientists, dismissing the possibility of a lab leak as “extremely unlikely,” compelled some scientists to speak out.

“When I read that, I was very frustrated,” said Akiko Iwasaki, an immunologist at Yale University. Along with Professor Lipsitch, she signed a letter published in the journal Science this month saying that there was not enough evidence to decide whether a natural origin or an accidental laboratory leak caused the coronavirus pandemic.

“I think it’s really an unanswered question that really needs more rigorous investigation,” Dr. Iwasaki added.

Tidningen menar att detta, i kombination med att Kina i tisdags på nytt uttryckte en stark ovilja att samarbeta med WHO i eventuella framtida utredningar, fick Joe Biden att istället lansera en amerikansk undersökning.

Ytterligare en anledning till det ökade intresset för labbteorin, är nya uppgifter som framkommit från tidigare amerikanskt underrättelsearbete. Wall Street Journal publicerade i helgen information om att tre stycken forskare från WIV redan i november 2019 insjuknade i symptom som kan förknippas med COVID-19.

Ironiskt nog så har faktumet att Donald Trump lämnat vita huset också bidragit till att labbteorin fått vatten på kvarn. Så länge Trump var president, avfärdades nämligen uppfattningen om detta i regel rakt av som en konspirationsteori.

Allt från forskare till politiker var rädda att förknippas med Donal Trump; något som kinesiska myndigheter också lyckades kapitalisera på genom att avfärda alla teorier som innefattade kinesiska laboratorium som politisk smutskastning.

Och varför laga något som inte är trasigt? Kina beskyller nu återigen amerikanska myndigheter för att vilja ”politisera” COVID-19 i och med Joe Bidens nya utredning.

Bland annat New York Times rapporterar om hur landets utrikesministerium, på en fråga om huruvida WHO kommer få förnyad tillgång till Wuhan för undersökningar, svarar att en utredning i Kina redan är gjord och att WHO nu istället bör genomföra en likadan i USA:

On Wednesday, Zhao Lijian, a Foreign Ministry spokesman, sidestepped a question about whether the W.H.O. would be permitted to do further investigation in China, saying that an “authoritative study report” with “many significant conclusions” had already been issued.

Instead, Mr. Zhao sought to deflect attention from China, pointing to what he called the reports of Covid-19 being detected as early as 2019 in other parts of the world. He also referred again to the baseless theory that the virus came from a United States Army lab.

“China takes the origin-tracing work seriously with a responsible attitude, and has made positive contributions that are widely recognized,” Mr. Zhao said. “If the U.S. side truly demands a completely transparent investigation, it should follow China’s lead to invite the W.H.O. experts to the U.S.”

Kombinationen av ny information och Kinas bristande samarbetsvilja har alltså fått USA att på egen hand lansera en ny utredning om pandemins uppkomst, särskilt eftersom WHO inte har visat sig förmöget att genomföra en sådan på ett effektivt eller neutralt vis.

Medan en majoritet av forskare fortfarande tror att COVID-19 uppstått på naturlig väg, så har inte nog med undersökningar gjorts eller bevis lagts fram för att labbteorin ska kunna avfärdas. De främsta argumenten som fått forskare och medier att undvika denna teori är istället anklagelser om rasism och oviljan att vilja förknippas med Donald Trump.

Labbläcka i Wuhan trolig orsak till pandemin”, publicerad i helgen av Kvartals kulturredaktör Ola Wong, är rekommenderad långläsning för den som vill meta mer om varför labbteorin är trovärdig.

Artikeln är definitivt mycket mer relevant än rapporten ”Covid-19 och konspirationsteorier: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som Wong beklagar sig över i inledningen av sin text.

MSB:s studie, som publicerades förra månaden, spelar kommunistpartiets narrativ rakt i händerna genom att framhålla labbteorin som en konspiration och koppla samman jakten på virusets ursprung i Kina med rasism.

Detta blir nu krångligt för MSB. Enligt dess nya rapport kan ju även Joe Bidens administration från och med gårdagen klassificeras som en samling rasistiska konspiratörer.