Satir: Den åldrande supermakten

21 maj, 2021

Som vanligt varannan fredag, så har Kinamedia äran att publicera en politisk satir tecknad exklusivt för Kinamedia av Niklas Eriksson, som på Twitter även är känd som @KluddNiklas.

Denna veckas satir tar avstamp i Kinas sjunde folkräkning, som för en dryg vecka sedan publicerades en månad senare än vad myndigheterna till en början uppgett. Dessa folkräkningar genomförs endast en gång varje årtionde, och ger en bra bild av landets demografiska tillstånd.

Resultaten gav denna gång upphov till oro. Som Kinamedia rapporterade förra veckan, så var antalet födslar i Kina i fjol lägre än någon gång sedan 1961 i kölvattnet av en landsomfattande svältkatastrof.

Jämfört med förra folkräkningen från 2010 så har andelen kineser äldre än 60 år ökat från 13,3 till 18,7 procent. Likaledes har arbetsstyrkan – kineser mellan 15 och 59 år gamla – minskat från 70,1 till 63,3 procent.

Och värre kommer det bli. Den ettbarnspolitik som Kina införde 1979 bedöms ha hindrat cirka 400 miljoner födslar, och dessutom skapat ett stort överskott av män i befolkningen.

Nu när ettbarnspolitiken övergetts vill kinesiska kvinnor inte ha barn av andra anledningar kopplade till ekonomisk utveckling, yrkeskarriär och urbanisering. Kinas födelsetal skrevs i fjol till 1,3 jämfört med de 2,1 som anses vara nödvändigt för att hålla befolkningstillväxten stabil.

Kinas befolkning kommer alltså fortsätta bli äldre, vilket riskerar få stora konsekvenser för landets ekonomi. Särskilt som landet enligt en ofta förekommande formulering ”blir gammalt innan det hunnit blivit rikt”.

I Kina finns inget välutvecklat välfärdssystem som i exempelvis Japan, och därmed skapar en åldrande befolkning sannolikt ännu större problem för den kinesiska ekonomin än den japanska, som i princip slutat växa under ett par årtionden mycket på grund av demografiska orsaker.

Således kallas Kina ibland för den åldrande supermakten.

I boken “Everything under the Heavens” (2017) menade författaren Howard French rentav att detta problem ligger bakom Kinas aggressiva utrikespolitik; regimen vill utöka makt och inflytande så fort som möjligt innan landets ställning försvagas på grund av demografiska anledningar.

Denna veckas teckning kan ses i fullstorlek via denna länk.

Övriga teckningar för Kinamedia av Niklas Eriksson kan ses under kategorin ”satir”.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.