Hollands parlament röstade under gårdagens för att klassificera situationen i Xinjiang som folkmord.

Hollands parlament klassar Kinas övergrepp mot etniska minoriteter som folkmord

Sent ska inte syndarna men i alla fall världens politiker vakna, när det gäller övergreppen i Xinjiang. Det holländska parlamentet beslutade genom en omröstning under gårdagen att förföljelserna mot etniska minoriteter i västra Kina är allvarliga nog för att klassas som folkmord.

I mitten av januari beskrev USA:s avgående utrikesminister Mike Pompeo situationen i Xinjiang som ett folkmord, vilket hans efterträdare Antony Blinken senare instämde i. Tidigare denna vecka röstade Kanadas parlament genom en motion med siffrorna 266-0, som också klassificerade övergreppen i regionen som folkmord.

Under gårdagen blev Hollands parlament det första i Europa att göra likadant. En debatt om hemskheterna Xinjiang har pågått en tid inom holländsk politik, då landets avgående utrikesminister Stef Blok för en vecka sedan beskrev situationen som ”storskalig övergrepp mot mänskliga rättigheter” för uigurer, men samtidigt sade att hans regering inte är reda att benämna saken som folkmord.

Parlamentariker från partiet D66 initierade en omröstning icke desto mindre, med argumenten att bland annat kinesiska myndigheters åtgärder att hindra födslar och driva straffläger faller under FN:s resolution gällande folkmord.

Trots att det liberalkonservativa regeringspartiet öppet uppgav att man inte stödjer motionen, så röstades den alltså genom av det holländska parlamentet. Politico noterar förvisso att motionen är icke bindande, det vill säga saknar konkreta åtgärder som Holland ska vidta som följd att den röstats genom.

Tidningen påpekar dock att omröstningen skulle kunna uppmuntra och inspirera andra europeiska parlament till liknande ställningstaganden, vilket i sin tur kan dra uppmärksamhet till förföljelserna och få lagliga konsekvenser i internationella organisationer eller sammanhang.

Politico framhåller exempelvis att parlamentariker i Storbritannien och Frankrike har försökt agera mot Kinas behandling av etniska minoriteter i Xinjiang.

Kinesiska ambassaden i Haag avfärdade motionen som uppsåtligt elakartad och sensationell inför det kommande holländska valet, samt rådde landets parlament att avstå från ytterligare handlingar för att inte ”skada Hollands relation” med Kina”.

Som jag noterade tidigare i veckan, så innehöll motionen som röstades genom i Kanadas parlament en bisats om att uppmana Internationella olympiska kommittén (IOK) att flytta vinter-OS 2022 från Peking om övergreppen i Xinjiang fortsätter.

CNN noterar vidare att Sjoerd Sjoerdsma, parlamentarikern från D66 som författat motionen i Hollands parlament, separat även har föreslagit att man även från holländskt håll bör uppmana IOK att flytta nästa års vinterolympiad från Kina.

Detta är anmärkningsvärt eftersom Kanada och Holland båda tillhör de fem främsta nationerna i medaljligan i förra vinter-OS i Pyeongchang 2018. En ovilja bland politiker och idrottare i dessa länder att ignorera de pågående övergreppen i Xinjiang, skulle ha stor betydelse för olympiaden i Peking.

I Sverige, som kom sex i medaljligan 2018, har debatten om nästa års Peking-OS inte riktigt nått samma nivå ännu. Men det saken börjar diskuteras även här. Under gårdagen skrev jag här på InBeijing idrottsminister Amanda Linds svar en skriftlig fråga i Riksdagen angående en bojkott av olympiaden i Peking.