Bild av arresterade Tony Chung från Twitter, @studentlocalism

Om de senaste dagarnas arresteringar och utrensningar i Hongkong

När Hongkongs nationella säkerhetslag trädde i kraft, lovade jag att här på InBeijing följa dess konsekvenser i form av arresteringar och olika former av politiska förbud. Det är därför dags för en uppdatering på ämnet, då flera betydelsefulla arresteringar och avsked ägt rum under de senaste dagarna.

Under gårdagen rapporterades att fyra personer mellan 16 och 21 år arresterats under den nationella säkerhetslagen misstänkta för secession. De fyra ungdomarna – ja, tonåringarna – hade nämligen på olika vis förespråkat att Hongkong bör vara en republik.

Fallen är viktiga då det är de första arresteringarna som äger rum under den nationella säkerhetslagen, som inte sker i samband med protester. Som jag skrivit här på InBeijing, så har tidigare arresteringar skett då personer innehaft flaggor, flygblad eller klistermärken under demonstrationer.

Denna gång skedde arresteringarna istället på grund av vad de fyra hade skrivit på sociala medier, uppger Steve Li, som är chef för den nya byrån för den nationella säkerhetslagen inom Hongkongs poliskår.

Enligt Hong Kong Free Press så uppger Li dock inte specifikt vilka inlägg eller grupper som det rör sig om. Han nöjer sig med att säga att de arresterade var involverade i en grupp som nyligen använt sociala medier för att etablera en organisation som förespråkar ett självständigt Hongkong.

Paragraf 20 av den nya nationella säkerhetslagens 66 paragrafer innebär ett maxstraff på livstids fängelse för den som ”medverkar, planerar eller implementerar” handlingar som kan kopplas till secession, ”oavsett om våld (force) eller hot om våld används”.

Enligt paragraf 21 är det brottsligt att göra yttringar eller uttalanden som förespråkar självständighet, oavsett huruvida detta tjänar till att motivera andra människor att tänka eller göra likadant.

För att bryta mot dessa paragrafer räcker det alltså att en tonåring på sociala medier uttrycker sin önskan om att Hongkong inte ska styras från Peking. I samband med arresteringarna varnade Li samtidigt andra personer för att tänka två gånger innan de utför ”likartade brott” på internet.

De arresterade kopplas till en grupp vid namn Studentlocalism, som tidigare förespråkat ett självständigt Hongkong men som 30 juni – dagen före den nationella säkerhetslagen trädde i kraft – meddelade att man upphör med sin verksamhet i Hongkong.

Studentlocalism meddelade dock vidare i mitten av juli att man startat en bransch av sin organisation i USA, i syfte att fortsätta arbetet med att göra Hongkong självständigt, bland annat genom att sprida information till den amerikanska allmänheten. Det är sannolikt att det är detta som ligger bakom arresteringarna, som innefattar organisationens tidigare ledare Tony Chung, 19 år gammal.

Som jag tidigare skrivit på InBeijing, så omfattar lagen handlingar som begås överallt i hela världen.

Vid sidan av dessa anmärkningsvärda arresteringar har även en rad politiska utrensningar ägt rum på senare tid. I dag meddelades att tolv stycken pro-demokratiska politiker, bland annat Joshua Wong och Alvin Yeung, ledare för Civic Party, diskvalificeras från att kandidera i det viktiga parlamentsvalet i september.

Detta innebär en upptrappning eftersom flera av de tolv har kandiderat till parlamentsvalen tidigare – Yeung sitter exempelvis i parlamentet nu, men tillåts alltså inte att ställa upp i det kommande valet.

Ändå hänvisade en talesperson från Hongkongs myndigheter till Hongkongs egen grundlag Basic Law. Dock med tilläggen att kandidaterna ”principiellt” inte får motsätta sig den nya säkerhetslagen, eller uttrycka sin ambition att rösta ned lagförslag eller budgetförslag från myndigheterna i hopp om eftergifter, om förslagne fått en majoritet i parlamentet.

Med andra ord får parlamentsledamöter vare sig tycka till om den nationella säkerhetslagen eller göra sitt jobb, om de vill ställa upp i det mycket viktiga valet i september. Talesperson tillade att det inte är osannolikt att ännu fler kandidater kommer att diskvalificeras.

Det är inte bara inom politiken som utrensningarna sker. Hongkongs utbildningsväsende är en av den nationella säkerhetslagens främsta måltavlor, vilket i veckan märkts särskilt vid stadens tidigare relativt fristående universitet.

Först avskedades juridikprofessorn Benny Tai från University of Hong Kong, där han varit verksam i tre årtionden. Tai var en av de tre främsta initiativtagarna till proteströrelsen i Hongkong 2014, och röstades bort av universitetsrådet, som domineras av kandidater med nära relation till Peking. Hans avsked uppfattas av många som ett bevis för att stadens akademiska frihet är ett minne blott.

Bara en dag senare, så uppgav Hong Kong Baptist University att den pro-demokratiska parlamentsledamoten Shiu Ka-chun inte får fortsätta föreläsa vid lärosätet. Universitetet erbjöd ingen motivering till beslutet, som Shiu likstället med ”politisk förföljelse”.

InBeijing kommer fortsätta följa vad som händer i Hongkong, särskilt som det i veckan även kom uppgifter om att stadens regering planerar ställa in september månads viktiga parlamentsval helt och hållet, med COVID-19 som förevändning.

Som jag tidigare har skrivit så är parlamentets utformning riggat på ett vis som gynnar pro-kinesiska ledamöter, vilka i nuläget också innehar en majoritet av platserna. Dock hyser myndigheter farhågor om att pro-demokratiska politiker kan komma att få egen majoritet, med tanke på deras framgångar i förra årets lokalval.