Ny rapport: Muslimska tvångsarbetare tillverkar åt H&M och Electrolux i Kina

Det var en fruktansvärt obehaglig rapport som Australian Strategic Policy Institute (ASPI) släppte till helgen. Den visar på en helt ny grad av repression i Xinjiang, där de muslimer som hållits i politiska fångläger nu slussas ut som tvångsarbetare till andra provinser i Kina.

I rapportens början framkommer hur det handlar om minst 80 000 tvångsarbetare som med början 2017 tvingats arbeta på fabriksgolv långt hemifrån:

This report estimates that more than 80,000 Uyghurs were transferred out of Xinjiang to work in factories across China between 2017 and 2019, and some of them were sent directly from detention camps. The estimated figure is conservative and the actual figure is likely to be far higher. In factories far away from home, they typically live in segregated dormitories, undergo organised Mandarin and ideological training outside working hours, are subject to constant surveillance, and are forbidden from participating in religious observances.

ASPI konstaterar hur man från myndigheternas sida menar att fångarna har ”tagit examen” efter en viss tid. De slussas då ut i arbete såväl i Xinjiang som andra provinser i Kina, ofta direkt från fånglägren.

I rapporten har 27 fabriker i nio provinser som använt sig av tvångsarbetare från lägren i Xinjiang identifierats. Vidare listas 83 internationella företag vars produkter tillverkas av de före detta lägerfångarna. På listan finns två svenska företag: Electrolux och H&M.

Kampanjen med att slussa ut uigurer och andra muslimska minoriteter till dessa fabriker kallas för ”Xinjiang Aid” (援疆). Namnet springer ur det faktum att en slags arbetsförmedlare får betalt per person för varje muslim som tvingas ut i arbete.

Det handlar alltså i realiteten om en slags slavhandel, där tvångsarbete enligt rapporten ses som steg i ledet för ”omskolningen” av etniska minoriteter. Ett av många skrämmande officiella citat som återges är:

A local government work report from 2019 reads: ‘For every batch [of workers] that is trained, a batch of employment will be arranged and a batch will be transferred. Those employed need to receive thorough ideological education and remain in their jobs.’

Förutom officiella dokument har ASPI bland annat använt sig av satellitbilder, akademisk forskning och mediarapporter från området för att komma till rapportens slutsatser. Man har också hittat flera annonser för detta tvångsarbete helt öppet på internet.

Nedan följer en sådan annons från ett företag baserat i staden Qingdao, som säger sig kunna erbjuda ett stort antal arbetare från Xinjiang till fabriker i andra provinser. Arbetarna i frågan sägs vara ”kvalificerade”, ”ledda av myndigheterna” samt ”pålitliga” och ”säkra”.

En av flera skärmdumpar och illustrationer i ASPI:s nya rapport.

En annan annons utger sig för att kunna förse potentiella fabriker med 1 000 uigurer i åldern 16-18 år med fördelar som i rapporten översätts till ”semi-military style management” och ”can withstand hardship”. Minimiordern, understryker annonsen, är 100 arbetare.

Rapporten ger också en bakgrund till själva kampanjen som i sig är fascinerande att läsa:

Following further violence and the mass detention of Uyghurs in early 2017, the ‘Xinjiang Aid’ agenda became a top political priority. Local governments and corporations were strongly encouraged to find employment opportunities for newly ‘re-educated’ Uyghurs, under a policy termed ‘industrial Xinjiang Aid’.

(…)

By late 2018, cheap labour emerging from the ‘re-education camps’ had become an important driver of Xinjiang’s economy, according to an official statement by the Xinjiang Development and Reform Commission. There is now a direct pipeline of Uyghur workers from ‘vocational training’ and political indoctrination in Xinjiang to factory work across China. ‘For every batch (of workers) that is trained, a batch of employment will be arranged and the batch will be transferred’, a 2019 government work report from Karakax county reads. In some cases, labour transfers outside of Xinjiang are organised even before vocational training and political indoctrination start—to ensure ‘100% employment rate’ for the ‘trained’ Uyghurs.

Det understryks också hur kommersiella motiv är en stor drivkraft i handeln med tvångsarbetare, för såväl lokala myndigheter som mottagarna av arbetskraft och de ”agenter” som förmedlar den.

I rapporten nämns flera siffror och belopp som kommer direkt från myndigheterna. En agent som förmedlar en arbetare till en fabrik i Xinjiang belönas med 20 yuan, alltså lite drygt 25 kronor. Om man lyckas förmedla en tvångsarbetare till en annan provins så stiger dock arvodet till 300 yuan.

Det framkommer även hur fabriker som tar emot de muslimska arbetarna får kompensation från myndigheterna i Xinjiang: 1 000 yuan i kontanter för varje årskontrakt som tecknas, och 5 000 yuan för varje kontrakt på tre år.

Rapporten visar alltså detaljerat hur de muslimska minoriteter som tidigare hållits i politiska fångläger alltså blir föremål för en slags människo- eller slavhandel. Ett känsligt ämne förstås, varför rapporten har avfärdats i hårda ordalag av kinesiska myndigheter.

Det handlar dock främst om att skjuta budbäraren. Exempelvis står följande att läsa i artikeln ”Firms slam forced labor report as ‘full of lies’” från statliga Global Times:

”This type of report is full of lies. The aid program is a beneficial scheme that helps Uygur people to earn income and learn new skills. Xinjiang workers are recruited in a formal and legal way, some through local personnel departments, and others via human resource agencies. They [the workers] are all voluntary,” a local official surnamed Chen in Aksu prefecture, Northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region told the Global Times on Monday.

(…)

China’s Ministry of Foreign Affairs refuted the claims at Monday’s regular press conference. The institute has repeatedly thrown out biased fallacies on issues related to Xinjiang, which is only another step to follow the anti-China forces of the US, aiming to smear and discredit the Chinese government’s efforts of anti-terrorism in the Xinjiang region, said Zhao Lijian, spokesperson for the Foreign Ministry.

Tyvärr har jag inte sett särskilt mycket uppmärksamhet kring denna skräckrapport i Sverige. Dock debatteras situationen flitigt i utländska medier, organisationer och inte minst sociala medier. Se några exempel via länkarna nedan.

RELATERAD LÄSNING:

China Uighurs ’moved into factory forced labour’ for foreign brands” (BBC)
China transferred detained Uighurs to factories used by global brands – report” (The Guardian)
Apple, Nike and other major companies implicated in Muslim forced labour in China” (ABC News)
China follows lead of Nazis and Stalin, uses Uighurs for servile labor” (Washington Examiner)