Stor läcka av interna dokument som avslöjar Kinas politiska fångläger för muslimer

Sent i går publicerade New York Times vad som sannolikt är den viktigaste läckan av dokument angående det mest fasansfulla som utspelar sig i Kina just nu. Över 400 sidor officiella dokument förklarar dels bakgrunden till de politiska fångläger som upprättats för över en miljon muslimer i regionen Xinjiang, och avslöjar dels tydligt president Xi Jinpings personliga roll i etableringen av detta lägersystem.

Dokumenten visar vidare myndigheternas oro över vilka konsekvenser den hänsynslösa kampanjen mot uigurer och andra muslimska minoriteter i Xinjiang riskerar få. Förutom internationell kritik, vill man även stoppa reaktioner från den inhemska opinionen och främst från familjemedlemmar till de individer som plötsligt försvinner in i lägren.

Dokumenten har därför distribuerats till lokala tjänstemän, som beordras kalla till sig exempelvis studenter som återvänder till Xinjiang från andra delar av Kina eller utlandet. Där finns instruktioner om hur tjänstemännen bör svara på specifika fråga, samt varna personer att hålla tyst om vad som skett deras familj och vänner:

The guide recommended increasingly firm replies telling the students that their relatives had been “infected” by the “virus” of Islamic radicalism and must be quarantined and cured. Even grandparents and family members who seemed too old to carry out violence could not be spared, officials were directed to say.

“If they don’t undergo study and training, they’ll never thoroughly and fully understand the dangers of religious extremism,” one answer said, citing the civil war in Syria and the rise of the Islamic State. “No matter what age, anyone who has been infected by religious extremism must undergo study.”

Students should be grateful that the authorities had taken their relatives away, the document said.

Rapporten är omfattande och New York Times artikel i samband med publiceringen av dokumenten är lång. Ändå är artikeln givetvis obligatorisk läsning för alla med intresse av politik och mänskliga rättigheter i Kina.

Låt mig nedan ändå sammanfatta några av de viktigaste punkterna i artikeln och dokumenten:

1) Av de över 400 läckta sidorna innehåller närmare 200 stycken interna tal av president Xi Jinping. Innehållet visar att han personligen spelar en lika pådrivande som avgörande roll för den enorma mängd muslimer som tagits till politiska fångläger.

2014 meddelade Xi början på en ”all out struggle” mot terrorism i Xinjiang. Han beklagar sig över att tidigare metoder som använts för att få bukt med motsättningarna i Xinjiang varit ”för primitiva”, och att man nu ska visa ”absolut ingen nåd”.

Det finns i de läckta dokumenten finns många liknande citat från flera av Xis tal om Xinjiang. Där finns även citat från Chen Quanguo, som Xi 2016 utsåg till partichef över Xinjiang 2016, och som bland annat gav ordern ”round up everyone” till lokala tjänstemän.

2) Rapporten visar på motstånd mot den våldsamma kampanjen inom partiets egna led. Till att börja med så har dokumenten läckts av en tjänsteman med förhoppningen att Xi Jinping och andra politiker som bär ansvaret för övergreppen inte ska kunna slippa undan.

Över 12 000 tjänstemännen har hamnat under utredning för att inte följa ”kampen mot separatism” enligt instruktionerna. Tusentals av dem har också straffats för att ha skyddat uiguriska kollegor eller för att inte arrestera lika många uigurer som kvoterna uppifrån uppmanade.

Dokumenten innefattar konkreta exempel på tjänstemän som straffats, sannolikt i avskräckande syfte.

3) Ytterligare 150 av de läckta sidorna innehåller direktiv och rapporter angående övervakning och kontroll av folkgruppen uigurer i Xinjiang.

Bland annat finns där uppgifter om ett poängsystem vilket används för att bestämma vilka som ska sitta i lägren. Det liknar i allt väsentligt systemet med social kreditvärdighet, som håller på att rullas i Kina och testas i Xinjiang. Studenter och andra personer varnas för att deras beteende kan drabba de anhörigas rankingpoäng.

Dokumenten utgör vidare den största källan av detaljerade bevis hittills för ett förtryck som kinesiska myndigheter försöker ömsom förneka ömsom förhärliga, men som New York Times med rätta beskriver som den största kampanjen för internering av människor i Kina sedan Mao Zedongs dagar:

Even as the government presented its efforts in Xinjiang to the public as benevolent and unexceptional, it discussed and organized a ruthless and extraordinary campaign in these internal communications. Senior party leaders are recorded ordering drastic and urgent action against extremist violence, including the mass detentions, and discussing the consequences with cool detachment.

Children saw their parents taken away, students wondered who would pay their tuition and crops could not be planted or harvested for lack of manpower, the reports noted. Yet officials were directed to tell people who complained to be grateful for the Communist Party’s help and stay quiet.

The leaked papers offer a striking picture of how the hidden machinery of the Chinese state carried out the country’s most far-reaching internment campaign since the Mao era.

Inte överraskande har dokumenten skapat starka reaktioner, även från utländska myndigheter. Om inte de hemska detaljerna i denna läcka får omvärlden att reagera, ja då kan Kinas politiska ledare verkligen komma undan med precis vad som helst.

Se några kommentarer via Twitter nedan: