Copyright: WHO

Donald Trump ger WHO ultimatum på 30 dagar – hotar med upphörd finansiering och utträde

Under gårdagen inleddes Världshälsoorganisationens (WHO) stormöte World Health Assembly (WHA) med ett tal av Kinas president Xi Jinping, som prisade organisationens arbete och lovade ytterligare två miljarder dollar i kampen mot COVID-19. Agerandet från USA och Donald Trump hade inte kunnat vara mer annorlunda.

Som jag tidigare skrivit här på InBeijing, så har USA uttryckt skarp kritik mot WHO:s hantering av coronakrisen i allmänhet och dess nära relation till Kina i synnerhet. Bland annat har Trump hotat att dra in finansieringen till WHO om inga ändringar sker i organisationens arbete och inställning.

Tidigare rådde stora oklarheter kring vad detta hot egentligen innebar och hur det skulle materialiseras. Några av dessa frågetecken har nu retts ut, i och med ett brev som Donald Trump under gårdagen skickade till WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, och nyss även lade ut på Twitter:

I brevet radar Trump upp ett drygt dussintal punkter där WHO beskylls för att ha misskött coronakrisen. Dessa innefattar bland annat:

* En rad felaktiga uttalanden om själva viruset samt konstant beröm av Kinas påstådda ”transparens”.

* Uttalanden till stöd för kinesiska myndigheters försök att motverka andra länders reseförbud till och från Kina, vilket sägs ha resulterat i större internationell smittospridning.

* Taiwan har stängts ute från WHO och dessutom anklagats av Tedros för att ha bedrivit rasistiska kampanjer mot honom, vilket jag har skrivit närmare om här på InBeijing. Däremot har Tedros varit helt tyst om den rasism som afrikaner och andra svarta utsatts för i Kina i samband med coronakrisen.

* Misslyckande med att kräva Kinas samarbete i en internationell, oberoende utredning av virusets uppkomst och spridning.

Vidare konstaterar Trump att tidigare generaldirektörer gjort ett bättre jobb än Tedros. Han ger vidare Tedros och WHO 30 dagar på sig att genomföra ”omfattande verkliga förbättringar”. Annars kommer Trump att frysa USA:s inbetalningar till WHO permanent, samt på nytt överväga huruvida USA alls ska vara medlem i organisationen.

Det är oklart vad som menas med ”omfattande verkliga förbättringar”, då inga förslag på konkreta åtgärder gavs i brevet, som bifogas i sin helhet nedan: