COVID-19 skapar allt fler geopolitiska konflikter världen över. (Bild: Yuri Samoilov, yuri.samoilov.online, CC BY-SA 4.0)

Sverige riskerar Kinas ilska efter uttalande om EU-utredning kring COVID-19

Den senaste veckan har jag här på InBeijing skrivit om Kina vrede mot nationer eller organisationer som föreslår oberoende utredningar kring utbrottet av COVID-19.

Förra veckan uppdagades hur EU gjorde stora ändringar i en rapport om desinformation i samband med coronakrisen, efter att Kina hotat med repressalier och försämrade relationer mot unionens medlemsländer om rapporten publicerades i sin ursprungliga form.

I söndags publicerades sedan australiensiska medier en intervju med Kinas ambassadör i Australien, som hotade med bojkott om landet fortsatte efterfråga en oberoende utredning om spridningen av viruset. Turism, utbytesstudenter samt export av biffkött och vin riskerade minska om Australien inte släppte tanken på en sådan utredning.

Mot bakgrund av detta är det värt att uppmärksamma hur Sveriges hälsominister Lena Hallengren i ett skrivet svar til riksdagen under gårdagen uttryckte vikten av att virusets uppkomst och spridning utreds internationellt, samt att även Världshälsoorganisationens (WHO) agerande utreds.

Detta rapporterar South China Morning Post i artikeln ”Sweden plans to ask European Union to investigate origin of Covid-19, likely further straining relations with China”:

“When the global situation of Covid-19 is under control, it is both reasonable and important that an international, independent investigation be conducted to gain knowledge about the origin and spread of the coronavirus,” Sweden’s health minister Lena Hallengren wrote in a reply to the parliament on Wednesday.

“It is also important that the entire international community’s handling of the Covid-19 pandemic, including the World Health Organisation, is [to be] investigated,” said Hallengren. “Sweden is happy to raise this issue within the framework of EU cooperation.”

Tidningen citerar även utrikesminister Ann Linde säga att det är viktigt för Europa och USA att gå samman mot de tendenser man kunnat se från auktoritära regimer att utnyttja den pågående pandemin för att underminera demokrati, lagstyre och pressfrihet.

Linde varnar även för desinformation, samt för att Sverige märkt trenden att ”några av de stora nationerna” vill ge bilden av att Europa är splittrat, eftersom det ligger i dessa länders politiska intresse att efter COVID-19 exempelvis hävda att det är enklare för an auktoritär än en demokratisk regering att lösa problem av detta slag.

Vidare sade Linde att en eventuell utredning av WHO bör ske efter pandemin, eftersom organisationen nu borde lämnas ifred att sköta sin viktiga uppgift. Hon underströk samtidigt att detta inte innebär att Sverige är ”nöjt” med organisationens arbete.

Kinesiska toppdiplomater i bland annat Storbritannien har kategoriskt avfärdat utredningar kring COVID-19 som ”politiskt motiverade”.

Kinas motstånd mot alla former av dessa utredningar förklarades närmare av New York Times i går i artikeln ”China Mounts Aggressive Defense to Calls for Coronavirus Compensation”. Där står bland annat:

Richard McGregor, a China analyst with the Lowy Institute in Sydney, said the dispute reflects China’s refusal to accept criticism at a time when its rival, the United States, seems weak and continues to struggle with the virus, political division and mass unemployment.

“Beijing is mounting an all-hands-on-deck, no-holds-barred, global diplomatic effort to stem any move anywhere to censure it over its handling of the initial coronavirus outbreak in Wuhan,” Mr. McGregor said.

He stressed that the Chinese government sees this as a pivotal moment “to make a generational advance in their global position at the expense of Washington.”

Om Sverige nu aktivt börjar efterfråga en utredning inom EU av COVID-19 eller ens WHO:s agerande, kommer relationen med Kina garanterat nå en ny bottennivå.

Samtidigt är det allt fler länder – exempelvis Australien, USA och Tyskland – som efterfrågar en sådan utredning.

En nyligen utförd opinionsundersökning visade vidare att över 80 procent av alla tillfrågade britter vill se premiärminister Boris Johnson trycka på för en internationell utredning av Kinas agerande i den inledande fasen av virusutbrottet.