Dramatisk ökning av kolkraft i Kina de senaste 18 månaderna

Jag har länge följt Kinas miljöpolitik nära här på InBeijing. Särskilt den olyckliga diskrepans som råder mellan de fina officiella uttalandena och verkligheten, i synnerhet vad gäller kolkraft och utsläpp av växthusgaser.

The Guardian citerar i dag en rapport som visar hur ökningen av kapaciteten av Kina kolkraft är långt större en den minskning av kapacitet som resten av alla länder lyckats uppbringa tillsammans. Men andra ord äter den kinesiska expansionen av kolkraft med råge upp omvärldens försök att minska utsläppen från denna energiform.

Rapporten – från organisationen Global Energy Monitor – visar hur kapaciteten för kolkraft i världens länder undantaget Kina under de senaste 18 månaderna minskade med 8 gigawatt. Under samma period ökade Kina sin kapacitet med hela 42,9 gigawatt, ”trots löften om att begränsa användningen av kol”.

Kina planerar dessutom ytterligare expansion av sin kolkraft. Landet har inte bara planer på att bygga fler kolkraftverk än resten av världen tillsammans. Man hjälper även till att finansiera en fjärdedel av alla nya kolprojekt i omvärlden:

Global Energy Monitor said the gulf between China and other countries was on track to widen as Beijing pursued plans to build more new plants than the rest of the world combined.

China is also helping to finance a quarter of all the new coal projects in the rest of the world, including in South Africa, Pakistan and Bangladesh.

China’s coal investments, including domestic projects, mean it is backing more than half of all global coal power capacity under development.

The country has a pipeline of 147GW of coal plants that are either under construction or suspension but are likely to be revived, the report says. This is more than all existing coal plants in the EU combined and almost 50% higher than the 105GW of capacity planned in the rest of the world.

Global Energy Monitor konstaterar vidare hur de Kinas expansionsplaner av kol är så pass stick i stäv med Parisavtalets syfte att det omöjliggör en nödvändig minskning av kolkraften, även om världens alla andra länder helt skulle skrota samtliga sina kolkraftverk.

Ytterligare läsning på InBeijing inom samma ämne innefattar:

Nya siffror: Kina står för över hälften av all planerad ny kolkraft i världen” (21 sep)
Kina ökar utsläpp av växthusgaser med 50 procent på tio år” (18 juli)
Äntligen får svenska medier upp ögonen för klimathotet från Kina” (20 april)
”Kina kan bygga upp till 500 nya kolkraftverk innan år 2030” (29 mars)