Vad pågår bakom kulisserna i Hongkong?

Som jag skrev under gårdagen, så har den senaste veckan varit en av de absolut våldsammaste sedan proteströrelsen i Hongkong tog fart i juni.

Förutom att det första bekräftade dödsfallet sedan protesternas början inträffat, så har ytterligare demonstranter skjutits med skarp ammunition och långa väpnade sammanstötningar ägt rum vid flera av stadens universitet. Hundratals arresteringar har skett bara sedan i måndags.

Likaledes har demonstranterna trappat upp sin våldsanvändning. Förutom den sedvanliga vandaliseringen av företag och butiker med anknytning till Kina, så sattes en man i brand av svartklädda aktivister efter en dispyt i måndags. Under sammandrabbningarna vid Chinese University of Hong Kong använde sig studenterna även av eldpilar.

Det råder alltså ingen brist på våldsamheter att rapportera om i text, bild eller film. Men mellan dessa tragiska scener är det också berättigat att fundera över vad som egentligen utspelar sig bakom kulisserna i Hongkong.

I sitt senaste utskick av nyhetsbrevet Sinocism spekulerar Bill Bishop – en av världens absolut skarpaste Kinakännare – om maktspelet kring protesterna. Han tar upp en rad aspekter som är värda att fundera över.

I veckan har verbala smädelser utbyts mellan demonstranter och soldater vid den kinesiska militärens garrison i Hongkong. Enligt South China Morning Posts liverapportering kunde vapen höras laddas inne i barackerna samtidigt som de båda sidorna gapat åt varandra.

Bishop ger dock inte mycket för teorin om att militären kommer sättas in på stadens gator. Han tror istället att Xi Jinping nu har bestämt sig för att låta kaoset i Hongkong tillta, för att på så vis få motsättningarna i staden att öka. Detta skulle kunna leda till så pass mycket ilska mot de mer radikala av stadens demonstranter, att splittringar skulle få protesterna att sakta dö ut.

Detta, understryker Bishop, är inte någon perfekt lösning, kanske inte ens från kommunistpartiets sida. Men just nu finns inga bra alternativ för partiet att lösa situationen på, så kanske är detta tillvägagångssätt vad Peking anser vara den bästa valmöjligheten. Det kommer så klart inte på tal att bemöta proteströrelsens krav.

Därför är det också sannolikt att situationen i Hongkong kommer förvärras ytterligare, och våldsamheterna pågå för en lång tid framöver.

Vidare framhåller Bishop att kaoset och de ekonomiska svårigheter som Hongkong just nu genomgår de facto har propagandavärde för kommunistpartiet. Under de senaste åren – särskilt sedan Xi Jinping blev president – har propaganda om utländska aktörers vilja att bringa kaos till Kina kablats ut allt oftare.

Denna propaganda kan nu hämta vatten till sin kvarn i Hongkong, vilket man mycket riktigt också har gjort ända sedan protesternas början genom att beskylla allt från en rad regeringar till enskilda utländska politiker för uppvigling.

Det skulle rentav kunna argumenteras för att kaoset i Hongkong inte är särskilt hotfullt mot Xi Jinping personligen, som centrerat makten kring sig själv och rensat ut majoriteten av sin politiska motståndare från partiets toppskick. Däremot skulle kaoset kunna utgöra en möjlighet som Xi kan använda till sin egen fördel.

Slutligen återger Bishop även en konspirationsteori, som ger vid handen att våldet skulle ha anstiftats av den tidigare presidenten Jiang Zemins fraktion inom partiet, som fortfarande sägs bedriva ett visst motstånd mot Xi Jinpings person och politik.

Utbrett kaos i Hongkong skulle leda till ifrågasättande av Xi Jinping inom partiet, eller kanske även till att Xi avsätts, framhåller denna konspirationsteori.

Det finns dock inga bevis för teorin, samtidigt som Han Zheng, Kinas högsta politiker i Hongkong, tillhör Jiang Zemins fraktion. Och det är förmodligen Han som kommer få bära hundhuvudet om situationen i Hongkong urartar ytterligare.

Personligen är jag övertygad om att Xi Jinping och hela partiets ledning upplever bristen på alternativ oerhört besvärande. Det verkar inte spela någon roll hur många tusen personer som arresteras, och när skarp ammunition används eller dödsfall till och med inträffar så verkar detta snarare bara öka proteströrelsens målmedvetenhet snarare än att ha någon skrämseleffekt.

Jag tror heller inte att militären kommer sättas in. Vilket uttalanden från kinesiska myndigheter under veckan visade, så vill man istället att stadens myndigheter och polis ska använda ännu hårdare metoder för att kväsa protesterna:

Beijing’s liaison office in Hong Kong says the city is “sliding into the abyss of terrorism” and a harsher crackdown is needed to end the unrest and restore order.

(…)

In a statement late on Tuesday, the central government’s liaison office said it “resolutely supports the Hong Kong government in adopting every necessary measure to end the unrest and restore order as soon as possible, arrest the criminals and severely punish their violent acts”.

It called on the Hong Kong government, police and judiciary to “decisively adopt all necessary means to forcefully crack down on various acts of violence and terrorism”.

Detta givetvis dels för att avskräcka aktivister från att fortsätta protestera, men kanske dels även för att som Bill Bishop antyder öka kaoset och därmed även motsättningarna i Hongkong.

Det enda som kan sägas med säkerhet är att kaoset kommer fortsätta, och fler personer sannolikt få sätta livet till innan denna oreda är över.