Kinesisk journalist skriker och slåss under konferens i Storbritannien – Kina kräver ursäkt

Våld mot journalister är något som ofta diskuteras i mediasvängar. Men hur är det med våld från journalister? Det gav en reporter från Kinas statliga tv-nätverk CCTV ett absurt exempel på under helgen.

Detta skedde under en konferens som Konservativa partiets kommission för mänskliga rättigheter och en brittisk NGO vid namn Hong Kong Watch anordnade i Birmingham i söndags, på temat lagstyre och civila rättigheter i Hongkong.

Kong Linlin från CCTV var en av journalisterna med ackreditering till konferensen. Mot slutet av konferensen framförde Benedict Rogers, medlem i Konservativa partiet och grundare av Hong Kong Watch, sin uppfattning om att Hongkong under ”ett land, två system” bör tillåtas ett stort mått av självstyre, just som avtalet mellan Storbritannien och Kina från 1997 garanterar.

ställde sig Kong Linlin upp och skrek att Rogers är anti-kinesisk lögnare som är ute efter att dela Kina. Hon kallade även de paneldeltagare från Hongkong som närvarade vid konferensen för ”förrädare”.

Den parlamentsledamot som höll i konferensen bad då Kong att lämna lokalen. Men när en funktionär vid namn Enoch Lieu skulle eskortera ut henne, så slog hon istället till honom i ansiktet:

Efter att Kong slagit funktionären två gånger så vägrade hon lämna konferensen. Hon åberopade istället sina rättigheter som journalist i ett demokratiskt land som säger sig värna om mänskliga rättigheter(!)

Polis fick således tillkallas. Kong arresterades men släpptes följande dag utan påföljder, vilket enligt kinesisk tv ska ha berott på diplomatiska påtryckningar från Kinas ambassad i London.

Delar av debaclet fångades på video som publicerats av Hong Kong Free Press:

Än mer uppseendeväckande än själva incidenten är att såväl kinesiska myndigheter som China Global Television Network (CGTN) – den utländska delen av CCTV – nu kräver att konferensens arrangörer ska be om ursäkt.

CGTN publicerade snabbt ett uttalande från den kinesiska ambassaden:

In a country that boasts freedom of speech, it is puzzling that the Chinese journalist should encounter obstruction in such a way and even assault at the fringe event when she simply raised a question and expressed her opinions. This is completely unacceptable.

The Human Rights Committee of UK Conservative Party should stop interfering in China’s internal affairs and stop meddling in Hong Kong affairs. The organizer of fringe event should apologize to the Chinese journalist.

Sedan gjorde CCTV ett eget uttalande, där man uppgav att man protesterat till brittiska myndigheter, och uppmanar den brittiska polisen att skydda kinesiska journalisters lagliga rättigheter i Storbritannien:

CCTV journalist based in the UK, Kong Linlin, expressed her views when raising questions, becoming obstructed and even physically harassed.

A spokesperson of CCTV is calling it unacceptable that the legal rights of a Chinese journalist were violated in the UK, which CCTV notes often flaunts freedom of speech.

CCTV says it strongly protests the incident, and is demanding an official apology from the event’s organizer.

It’s also calling on U.K. police to safeguard the legitimate rights of the Chinese journalist.

Det går givetvis inte att bortse från parallellerna till de draman som utspelat sig i Sverige de senaste veckorna, där kinesiska myndigheter krävt ursäkter från såväl svensk polis som SVT och svenska myndigheter.

Det är viktigt att återigen notera hur myndigheter och statlig tv i Kina förvränger händelseförloppet. Kong ställde inte alls några frågor. Hon förolämpade deltagarna, slog en funktionär och krävde sedan själv en ursäkt.

Icke desto mindre har incidenten i Kina rapporterats på ett sådant vis att Kong fått stort stöd på landet sociala medier, där hon även kallats för hjälte.

Att man sedan från kinesiskt håll målar upp detta som en inskränkning av pressfrihet och journalisters arbete påminner också om vad som skedde i Sverige. Där målades avvisningen av de tre kinesiska turisterna från ett hotell i Stockholm upp som ett brott mot turisternas mänskliga rättigheter.

Kinesiska myndigheter ogillar den växande kritiken mot det försämrade tillståndet för mänskliga rättigheter och pressfrihet i Kina. Därför försöker man dämpa kritiken genom att även beskylla andra länder för att vara skyldiga till samma sak mot kinesiska medborgare.

Det är extremt viktigt att utländska myndigheter och företag inte går i fällan och utfärdar ursäkter på kinesiska begäran. För då kommer kraven på dessa ursäkter både bli allt fler och löjligare.