Kina fortsätter ljuga om och äventyra Gui Minhais liv

De handlingar och lögner kring Gui Minhai som kinesiska myndigheter gjort sig skyldiga till denna vecka utgör några av de värsta sedan hans kidnappning 2015. Det är viktigt att svensk media civilsamhälle inte ”tröttnar” på att uppmärksamma detta, när allt nu pekar på att Guis hälsa försämrats betydligt och hans liv de facto är i fara.

Som jag skrev här i går, så kom det under gårdagen fram att en svensk läkare förvägrades att träffa Gui Minhai när han i onsdags hade åkt hela vägen till Ningbo, den stad i östra Kina där Gui nu hålls fången.

Enligt svenska myndigheter hade Kina dock tidigare lovat att en svensk läkare skulle få besöka Gui i Ningbo. Detta efter uppgifter om att Gui tidigare under fångenskapen ådragit sig den allvarliga nervsjukdomen ALS, som innebär att den insjuknade i genomsnitt har mellan två och fyra år kvar att leva.

På grund av att den svenska läkare förvägrades tillträde till Gui Minhai, så gjorde Margot Wallström under gårdagen följande uttalande via ett pressmeddelande:

Jag har tvingats konstatera att Kina den 7 mars återigen har nekat en svensk tillresande läkare att träffa vår frihetsberövade medborgare Gui Minhai. Det kinesiska agerandet är oacceptabelt och bryter tidigare löften om att vår medborgare skall ges möjlighet att få träffa en svensk läkare. Vårt arbete med fallet fortsätter med oförminskad styrka. Vi fortsätter att kräva att Gui Minhai ges möjlighet att träffa svensk diplomatisk och medicinsk personal och att han frisläpps, så att han kan återförenas med sin dotter och familj.

Nu visar det sig att kinesiska myndigheter inte bara sviker sitt löfte om att låta en svensk läkare träffa Gui Minhai. Man har även mage att fördöma Sverige för att visa sitt missnöje med detta, samt ljuga om såväl Guis hälsotillstånd som om varför läkaren inte kunde träffa honom.

En representant från Kinas utrikesministerium sade i dag att man ”absolut inte kan acceptera” vad man menar är ”obefogad kritik” från svenskt håll.

Kina menar att det i själva verket är Sverige som bettet sig illa och att man från kinesiskt håll varit tillmötesgående och förstående.

Sverige Radio citerar en rapport från Reuters angående dagens kinesiska uttalande:

– Trots att den svenska läkaren anlände utan inbjudan, så informerade den kinesiska sidan Gui Minhai om att läkaren hade kommit för att göra en undersökning, säger Geng Shuang en företrädare från det kinesiska utrikesdepartementet, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Dessutom hävdar talespersonen att Kina redan har gjort en medicinsk undersökning av Gui Minhai, och att han mår både psykiskt och fysiskt bra. Enligt samma person ska Gui Minhai inte velat träffa den svenska läkaren.

Samtidigt som man omöjliggör för Gui att kommunicera med vare sig sin familj eller med svenska myndigheter, så påstår man alltså att han mår bra och inte är intresserad av att träffa någon svensk läkare.

Eftersom svenska myndigheter envisas med att all kommunikation kring fallet Gui Minhai ska ske genom ”tyst diplomati”, alltså bakom stängda dörrar, så blir det också svårt att bevisa vad Kina egentligen har lovat och inte gällande exempelvis läkare och medicinsk vård.

Mycket tyder på att Kina har bestämt sig för att ta kål på Gui. Det är långt ifrån ovanligt att politiska fångar i Kina insjuknar och sedan avlider av symptom de inte hade innan fångenskapen.

Det mest uppmärksammade exemplet är givetvis den tidigare nobelpristagaren Liu Xiaobo, som förra sommaren avled i sviterna av cancer efter nästan åtta år i fängelse. Hans förbjöds söka vård utomlands och dog istället på ett militärsjukhus.

Samma öde drabbade för ett par veckor sedan rättsadvokaten Li Baiguang, som plötsligt avled av påstådd leversjukdom under sin fångenskap. Li var bara 49 år gammal, drack inte alkohol och hade tidigare aldrig haft problem med sin lever.

Vidare hade Li inte visat några hälsoproblem under en resa i USA tidigare i år. Omständigheterna fick många av hans vänner att misstänka att Li i själva verket torterats eller på annat vis bragts om livet med uppsåt.

Detta riskerar nu ske även med en svensk förläggare. Ju längre Gui hålls i kinesisk fångenskap, ju mindre troligt är det att säkerhetstjänsten kommer släppa ut honom eftersom det också innebär att Gui kan berätta för omvärlden vad han varit med om.

Det är därför av största vikt att medier, civilsamhälle och politiker visar att det inte är godtagbart att Kina utan efterföljder kidnappar och dödar en svenska medborgare genom fulspel och lögner. Och detta måste ske illa kvickt!