Nya artiklar om Gui Minhai i Dagens Nyheter

För ett par veckor sedan uppmärksammades den svenska förläggaren Gui Minhai i en ledarartikel i Dagens Nyheter. På det följde inslag om Gui i SVT:s Aktuellt och Sveriges Radio.

Under fredagskvällen publicerade Dagens Nyheter så ytterligare två artiklar om Gui, baserade på en lång intervju med hans dotter Angela Gui som de reser till England för att träffa.

Redan i inledningen av intervjun beskrivs Angelas ”växande frustration”, då hon citeras säga: ”Det som har hänt min pappa har fått alldeles för lite uppmärksamhet i Sverige. Tonen måste skärpas, innan det är för sent.”

Hon uttrycker rädsla över kinesiska regimens strategi att låta fallet falla i glömska genom att dra ut i tiden. Det har nu gått nästan exakt tio månader sedan hennes far försvann från sin semesterbostad i Thailand, och minimal information har kommit från Kina sedan dess.

Kina försöker också tysta Angela genom meddelanden från hennes far. Då hon först i januari uttryckte misstankar om att hennes fars försvinnande har med hans förläggarverksamhet att göra, kom snart ett textmeddelande från hennes far fullt av grammatikfel där det bland annat stod: ”Om någon frågar om mig, var snäll att var tyst”.

Angela beskriver det som ”uppenbart” att hennes far utsatts för påtryckningar från Kinas myndigheter, eftersom han tidigare flera gånger uttryckt hopp om att det svenska medborgarskapet skulle innebära visst skydd om regimen gav sig på honom. Men väl i kinesisk fångenskap säger sig Gui Minhai nu plötsligt vilja ge upp sitt svenska medborgarskap och avsäger sig hjälp från svenska myndigheter.

Eftersom Gui Minhai fortfarande har mycket släkt kvar i Kina så misstänker Angela att myndigheterna satt press på honom genom hot mot familjen. Det är en vanlig strategi från kinesiska regimens sida, och bland annat svenska Utrikesdepartementet och svensk polis har därför avrått Angela från att resa till Asien.

Men samtidigt verkar Utrikesdepartementet inte lägga ner hela sin själ i fallet. Enligt Dagens Nyheter använder sig UD ”av så kallad tyst diplomati”, vilket många anser inte varit någon särskilt effektiv strategi. Angela säger: ”UD gör säkert så gott de kan. Men jag hoppas att de förstår att det är tid att öka pressen på Kina nu.”

Dagens Nyheter har även sammanfattat Utrikesdepartementets ”engagemang” i frågan:

I februari i år fick den svenska ambassaden i Peking träffa Gui Minhai. Efter detta har man begärt att få träffa honom igen, men detta har inte beviljats. Senast togs frågan upp vid ett möte med kinesiska företrädare var den 29 juli. Då ställdes en rad frågor som man fick ett löfte om att få svar på i närtid, berättar Veronica Nordlund, presskommunikatör på UD.

”Vi har allt sedan han greps arbetat med att hitta en lösning. Jag förväntar mig svar från Kina i närtid och UD och ambassaden kommer att fortsätta arbeta aktivt för att bringa klarhet i ärendet”, skriver utrikesminister Margot Wallström (S) i ett uttalande.

Den långa artikeln med intervjun följs upp av en kortare kommentar från Dagens Nyheters Kina-korrespondent Torbjörn Pettersson, som kallar Gui Minhais fall för ”en rättsskandal”.

Han kallar även med rätta Gui Minhai för ”Sveriges andra samvetsfånge”, och ifrågasätter varför hans namn inte är lika känt som Dawit Isaak.

Vidare beskriver även han den kinesiska regimens strategi med att tysta ner såväl sin offer som den pågående repressionen i allmänhet, och efterlyser en klarare linje från svenska myndigheters sida:

Tystnad är då alltid vad som eftersträvas. Tystnad som uppstår på grund av rädsla för att vara nästa måltavla. Tystnad för att myndigheter aldrig anser sig behöva ge svar på frågor. Tystnad för att Kinas egen lag och rätt ignoreras. Och senare, tystnad för att saken fallit i glömska.

(…)

Skillnaden den här gången är att standardformuleringen från Peking ekar tomt. Gui Minhai är ingen inre kinesisk angelägenhet. Han är svensk, och tio månader är en lång tid.

Den hittillsvarande svenska förtegenheten tas sannolikt som ett svaghetstecken. Sverige måste våga höja rösten.

Det är nu viktigare än någonsin att inte ge efter för hot och våld som kräver tystnad. Dela därför denna artikel med någon du känner redan i dag.