Sveriges Radio P1 om förtryck i Kina, intervju med Angela Gui

De senaste veckorna har större medier som Dagens Nyheter och Aktuellt på Sveriges Television uppmärksammat såväl den ökade repressionen i Kina som den svenska förläggaren Gui Minhai som befinner sig i kinesisk fångenskap sedan oktober i fjol.

Detta var också fokus i dagens drygt 40 minuter långa avsnitt av Radiokorrespondenterna i Sverige Radio P1. Programmets värd var Hanna Sahlberg som är radions korrespondent i Peking; gäster var bland andra Gui Minhais dotter Angela Gui, och Malin Oud som länge jobbat med mänskliga rättigheter i Kina.

Samtalet i studion gav en tydlig bild över hur rättssäkerheten i Kina försämrats de senaste åren, samt hur regimen allt oftare använder sig av framtvingade erkännanden som ett verktyg för att skrämmas och visa sin makt.

Detta tydliggjordes ytterligare genom en intervju med Angela Gui, som berättade utförligt om fallet med sin fars kidnappning. Det mest påfallande med intervjun var hur otäckt det är att bli hållen i mörkret och inte få någon information om vad som pågår med sina anhöriga.

Hela inslaget kan höras här nedan eller via Sveriges Radios hemsida. Intervjun med Angela börjar 15 minuter och 30 sekunder in i inslaget:

I inslaget trycks det särskilt mycket på faktumet att fallet med Gui Minhai knappt har uppmärksammats i svensk media, vilket jag ofta har skrivit här på InBeijing men som förnekats av flera etablerade journalister.

Det är därför extra viktigt att detta inslag – liksom Aktuellt under gårdagen – framhäver att Gui är svensk och endast svensk, samt att fallet förtjänar mer uppmärksamhet i svensk media och i det svenska civilsamhället.

Fallet jämförs också med den fängslade journalisten Dawit Isaak. Ola Wallin, ordförande i Internationella Förläggareföreningen IPA, är en av dem som kommenterar jämförelsen. Han har även varit på plats i Kina och talat med kinesiska tjänstemän om Gui Minhai, men inte fått ”något av substans” från samtalen.

En annan viktig aspekt som framhävs i inslaget är den kinesiska propagandan; hur myndigheterna försöker påverka omvärlden genom att trumma upp falska anklagelser mot regimkritiska individer. Malin Oud vittnar också om hur detta får många svenskar att tvivla.