Nordkinesisk stad lamslås efter rekordhöga luftföroreningar

Jag har tidigare här på InBeijing ofta skrivit om Pekings fruktansvärda luftföroreningar, vilka ofta når nivåer som Världshälsoorganisationen (WHO) förknippar med hjärnskador och hjärtattacker.

Men de senaste dagarna har en annan nordkinesisk stad, nämligen Harbin, varit inhöljd i ett moln av smog ännu tjockare än vad som var fallet under Pekings ”rekordföroreningar” i januari i år.

I Harbin, hem till över 10 miljoner människor, har nivåerna av PM 2,5 de senaste dagarna flera gånger överstigit 1 000.

PM 2,5 är benämningen på farliga partiklar. WHO rekommenderar att medelvärdet av denna nivå under ett dygn bör ligga under 20.

Så var alltså inte fallet i Harbin under veckans början. I måndags rapporterades sikten i delar av staden vara mindre än 10 meter, och under eftermiddagen beslutade stadens flygplats att ställa in samtliga avgångar.

Vidare orsakade smogen flera trafikolyckor, och Harbins skolor och dagis stängdes ner, skriver New York Times:

Despite government warnings to stay home, cars with headlights turned on were moving no faster than pedestrians and honking frequently as drivers struggled to see traffic lights meters away, the city’s official news site said.

At an emergency meeting called at 6 a.m., the authorities decided to close all schools and kindergartens, the report said. The local police also shut several highways at 7 a.m., but not before the smog caused two pile-ups, which left one truck driver injured, the official Xinhua news agency reported.

Också i den angränsande provinsen Jilin resulterade smog och föroreningar i minst fjorton trafikolyckor under söndagskvällen.

Antalet patienter som strömmat till Harbins sjukhus med respiratoriska bekymmer under dessa dagar har enligt lokala medier ökat med 30 procent.

Smogen blev till då centralvärmen under förra veckan slogs på i Harbin, som är en mycket kall stad belägen just på gränsen till Sibirien. Liksom i andra delar av norra Kina eldar man med kol för att förse husen med centralvärme under vinterhalvåret.

Vidare menar de lokala myndigheterna att bönder som eldar resterna av sin majsskörd, samt bristen på vind de senaste dagarna, också gjort sitt för att bidra till rekordsmogen.

Jag har själv tidigare varit i Harbin och lade då märke till ett svart sotlager ovanpå snön. Dock hade jag turen att undvika denna slags smog, som på video såg ut så här:

Video från Harbin under veckans början

Invånarna i Peking och Harbin är knappast ensamma om att lida av de föroreningar som koleldningen innebär.

Tidigare i år visade en studie att nordkineser på grund av detta lever 5,5 år kortare än sina landsmän i söder. Andra rapporter visar på en stor utbredning av missbildade spädbarn i områden där luftföroreningarna är som värst.