Denna helg: Ödesmättat presidentval på Taiwan

12 januari, 2012

Allt medan svenska medier är fullt upptagna med vem som kanske vinner en delstat och eventuellt kan utmana Barack Obama senare i år, så missar man helt kommande helgs otroligt viktiga val på Taiwan.

Det handlar om såväl val till parlamentet, som val av ny president, där två sidor med helt olika inställning till Kina tävlar med varandra:

* Kuomintang (KMT), med den sittande presidentkandidaten Ma Ying-jeou, är mer vänligt inställda till Kina. Under de senaste fyra åren vid makten har KMT närmat sig Kina genom bland annat ett omfattande handelsavtal och direktflyg mellan länderna.

* Democratic Progressive Party (DPP), med kvinnliga presidentkandidaten Tsai Ing-wen, har en fientligare hållning till Kina. Då DPP hade makten 2000-2008 stod Taiwan på randen till krig med Kina, och hotade upprepade gånger med självständighetsförklaring och att ansöka om FN-medlemskap.

Undersökningar har visat att det i stort sett är dött lopp mellan de båda partierna och kandidaterna, och att bara några fåtal procent kan komma att avgöra om Taiwans relation med Kina de närmaste fyra åren kommer bli vänlig eller fientlig.

KMT och Ma Jing-yeou lovade nämligen att det nya handelsavtalet med Kina – som minskade tull och skatt på över 800 varor – skulle stimulera Taiwans ekonomi och skapa en uppsjö av nya jobb.

Valaffisch med DPP:s kvinnliga presidentkandidat, som vill hålla Kina på en armslängds avstånd

Så har nu inte blivit fallet, då Taiwan de senaste åren har sett ökad arbetslöshet och ökade inkomstskillnader.

Samtidigt stiger fastighetspriserna i huvudstaden Taipei – där nästan hälften av landets invånare bor – vilket främst drabbar låg- och medelklass.

Det har lett till att Taiwans födelsetal på 0,9 barn per kvinna nu är världens absolut lägsta, vilket ytterligare hotar framtida ekonomiska tillväxt.

DPP och Tsai Ing-wen har dragit fördel av missnöjet med denna soppa.

De menar att Taiwans självständighet hotas av närmare band och avtal med diktaturen Kina, och lovar samtidigt bättre villkor för lågbetalda, subventionerat boende och bättre utbildning som ska jämna ut de dramatiskt växande klasskillnaderna.

Eftersom valet på Taiwan betyder så otroligt mycket för Kina, har kinesiska politiker tidigare försökt påverka och blanda sig i processen.

1996 avfyrade man missiler över Taiwan-sundet för att avskräcka väljare att välja DPP, och år 2000 hotade man med krig om DPP fick förnyat förtroende.

Båda gångerna misslyckades ju skrämseltaktiken, och denna gång har Kina i stort sett hållit sig borta från uttal och hot angående valet.

Även USA har stort intresse av valet, eftersom man enligt ett gammalt avtal är skyldiga att försvara Taiwan om Kina skulle ingripa militärt.

USA vill därför att relationen Kina-Taiwan ska var så god och hjärtlig som det bara är möjligt.

Många menar dock att USA:s beslut att inte sälja nya stridsflygplan till Taiwan gav DPP och taiwanesiska nationalister ytterligare vatten på kvarn.

De menar att trots alla uppoffringar man gjort för att närma sig Kina, så sviks man av ett USA som vill blidka Kina, och därför kan man på Taiwan bara lita till egna krafter för att värna om sin självständighet och demokrati.

BBC bjuder på en video om förutsättningarna för helgens val på Taiwan, som kommer spela oproportionerligt stor roll för de kommande fyra årens relation mellan Taiwan, Kina och USA.

Go toTop