Kina vill inte att USA:s ambassad rapporterar om luftföroreningar

NY Times uppmärksammar ett dokument som Wikileaks släppte i fredags, där myndigheterna i Peking försökte få amerikanska ambassaden att upphöra med rapporter om stadens luftföroreningar.

I juli 2009 ska de amerikanska tjänstemännen ha kallats till ett möte, där de uppmanades sluta mäta luftföroreningarna i Peking och posta värdena på Twitter för alla att läsa.

Värdena från USA:s ambassad är nämligen oftare värre än de officiella siffrorna från myndigheterna, vilket myndigheterna fruktade kunde få ”sociala konsekvenser”.

Enligt Wikileaks tillfrågades ambassaden därför om de åtminstone kunde blockera informationen för kinesiska internetanvändare.

Mätningarna fortsatte dock, och uppmärksammades särskilt i november i fjol, då API-värdet uppgick till 557, vilket överstiger det värde som Världshälsoorganisationen (WHO) associerar med hjärnskador, nervsjukdomar och hjärtattacker.

API är en internationellt vedertagen skala för att mäta luftkvalité, och redan då värdet passerar 100 uppmanas folk med hjärt- och lugnproblem att stanna inomhus.

I december i fjol var läget ännu värre, då API-värdet i Peking en kväll överskred 600.

Till Kinas förtret går ambassadens mätningar av Pekings luft än i dag att följa via @BeijingAir.

UPPDATERING: Här är en länk till dokumentet rörande luftföroreningarna. Vissa journalister spekulerar i om @BeijingAir var en av anledningarna till att Twitter blockerades i Kina 2009.

NY Times påpekar samtidigt att hundratals dokument från USA:s ambassad i Peking släppts via Wikileaks, vilket kan få katastrofala konsekvenser för kineser som i god tro talat med ambassaden.

Personer som talat med amerikanska myndigheter om bland annat social stabilitet, Tibet och situationen för uigurer i Xinjiang fick se sina namn och ämbeten publicerade på internet.

Många fruktar nu att de som uttalat sig kommer straffas.

De släppta Wikileaks-dokumenten från USA:s ambassad tar bland annat upp följande ämnen:

* Premiärminister Wen Jiabaos utfrysta roll i en kinesisk regering som anser honom alltför liberal

* En kinesisk befälhavares ilska över USA:s vapenförsäljning till Taiwan

* Potentiell överföring av kärnvapenteknologi till Iran via flyg som landar i Peking

* Iranska försök att köpa kärnvapenteknologi direkt av Kina, samt kinesiska företags vilja att sälja denna slags teknologi till Pakistan