Kina säljer kärnkraft till Pakistan

25 mars, 2011

Kina har stora expansionsplaner för sin kärnkraft, vars kapacitet ska tiodubblas till år 2020, och till slut generera mer el än alla världens samlade kärnkraftverk gör i dag.

Men efter vad som skett i Japan beslutade Kinas regering att samtliga reaktorer under konstruktion skulle kontrolleras noga, och att projekten skulle stoppas om minsta säkerhetsbekymmer påträffades, skriver Caixin.

Dessutom ska tillstånden för de kinesiska kärnkraftverk som ännu inte börjat byggas att dras in, och eventuellt återfås först efter att expansionsplanen för kärnkraft setts över igen: Särskild prioritet ges till säkerheten, enligt myndigheterna.

Säkerhetstänkandet verkar dock inte lika självklart då det gäller Kinas export av kärnkraftsreaktorer till Pakistan. Kina har redan levererat två reaktorer av modell äldre till Pakistan, och ska enligt avtal leverera ytterligare två likadana.

Voice of America berättar hur utrikesministeriets talkvinna Jiang Yu vid en presskonferens i går fick frågan om affären skulle upphöra, nu när Kina stoppar sina egna reaktorbyggen för säkerhetskontroll.

”De två händelserna är inte relaterade”, svarade Jiang Yu, och klargjorde att affären kommer slutföras, och att handeln överses av International Atomic Energy Agency (IAEA).

En kärnkraftsexpert säger till VOA att tekniken i de exporterade reaktorerna är 30 år gammal, och att Kina säljer dem för ekonomisk vinning och politiska syften – att stärka banden med ett Pakistan där Indien och USA blir allt mer impopulära.

Han tillägger att Pakistan även utgör en möjlighet för kinesiska kärnkraftstekniker att få erfarenhet av arbete i utlandet, så att exporten sedan kan fortsätta till andra delar av världen.

Givetvis är såväl Indien som USA är kritiska till affären, och menar att den går emot vissa ansvar som ingick då Kina 2004 blev medlem i Nuclear Suppliers Group.

Men USA lovade genom ett avtal för tre år sedan att assistera Indiens plan för kärnkraft, vilket minskar tyngden av de båda nationernas protester.

Dessutom tecknades avtalet mellan Kina och Pakistan innan 2004, och har fått indirekt godkännande av det mer betydande IAEA.

Samma intervjuade expert säger till Arab News att designen på reaktorerna är den äldsta som finns i Kina, och att säkerheten är betydligt lägre än hos de nya reaktorerna som byggs i Kina och andra länder.

Arab News lägger till att området där reaktorerna ska föras upp i Pakistan drabbades av en jordbävning styrka 7,5 för sex år sedan, och ofta översvämmas då floden Indus expanderar efter monsunregnen.

Projektet ska skyndas på och slutföras under 2011.

Go toTop