”USA hindrar Kinas gröna utveckling”

I The Guardians kolumn ”Ordet är fritt” reflekterar i dag professor Kevin Gallagher över USA:s förhållning till Kina gällande förnyelsebar energi.

Han går hårt åt Obamas administration, och menar att de börjat 2011 med att ”på ett oförskämt vis” anmäla Kinas politik inom detta område till Världshandelsorganisationen (WTO).

Situationen är, något förenklat, att Kinesiska staten ger bidrag till inhemska företag inom detta område, så att förnyelsebara energikällor kan byggas i större utsträckning. Amerikanerna kallar detta ”olagliga subventioner” och hävdar att det stjäl jobb från de egna företagen inom samma industri.

Exempelvis adderade Kina 2009 för första gången under ett år mer kapacitet till sin vindkraft än USA.

Under 2010 passerade man också USA för att bli den nation i världen med störst vindkraftskapacitet. Och detta är bara början på Kinas gröna energiutveckling, då Kina enligt Greenpeace kommer dubbla denna kapacitet ytterligare 5-10 gånger fram till år 2020.

Detta är behövligt i ett Kina som nyligen blivit världens största energikonsument, men fortfarande tillgodoser två tredjedelar av energibehovet med smutsigt kol. Enligt regeringens plan räknas Kina år 2020 kunna täcka 15-20 procent av sitt energibehov med förnyelsebar energi.

Detta vill alltså USA nu sätta stopp för, eftersom det påverkar deras egen exportindustri negativt.

Kinesiska vindkraftsföretag har nämligen blivit mer kostnadseffektiva än de amerikanska, och ses som ett hot i förhandlingarna om utländska kontrakt för vindkraft.

Professor Gallagher menar att varje nation bör – tillsammans så väl som på egen hand – göra allt de kan för att minska utsläppet av växthusgaser. Han beskyller nu USA för bångstyrig inställning vid klimatmöten, en tidigare ovilja att finansiera Kinas gröna utveckling och nu även ett försök att rent av hindra den.

Vidare menar Gallagher att USA bör fokusera på att skapa egna jobb, istället för att hindra Kinas utveckling inom ett område minskar utsläppet av växthusgaser.

Ökad global vindkraftskapacitet skulle också lätta trycket på exempelvis oljeindustrin, och ”gagna även amerikanerna genom sänkta priser, samtidigt som planeten räddas”, menar Gallagher.

Han påpekar också att nationer som USA, Storbritannien, Korea och Japan under sin industriella revolution använde sig av politiska åtgärder för att hjälpa sin inhemska industri.

Kinesiska regeringen har lovat att ”titta närmare” på den av USA framförda kritiken, men missnöjet är tydligt och exemplifieras av en kinesisk professor i en kommentar förra månaden till The Guardian:

”Ur global synpunkt är USA:s handlingar fruktansvärda. De sänder en dålig signal till omvärlden, som säger att förbättrad teknologi för förnyelsebar energi inte bör uppmuntras. Det är en käpp i hjulet för den snabba expansionen av vindkraft.”

Ärendet är alltså anmält till WTO, och kommer börja utredas under årets gång.