Taiwans demografi ”mer problematisk än Kinas”

Kinamedia har tidigare skrivit om den bekymmersamma demografin i såväl Kina som Japan.

Då allt färre barn föds, och en allt större del av befolkningen går i pension, kommer en krympande arbetsstyrka tvinga försörja ett växande antal människor.

Ännu värre är detta problem på Taiwan, skriver Wall Street Journal i dag.

På 1950-talet var födelsetalet här 7,05 barn per kvinna – i dag är det under 1,0.

En tidigare ekonomisk utveckling ledde till att även födelsetalen sjönk tidigare här än på det kinesiska fastlandet. Redan 2017 kommer det finnas fler taiwaneser över 65 än under 15 år, enligt statssekreterare Hsueh Cherng-tay.

Han kallade nyligen utvecklingen för ”en tidsinställd bomb”.

Och det ser inte ut att bli bättre. En undersökning av oppositionspartiet DPP visade sent i april i år att 87,3 procent av Taiwans kvinnor i åldern 20-49 inte vill ha barn.

Det minskade intresset för barnafödande beror dels på förändringar i samhälle och kultur, där det inte längre anses nödvändigt med stora familjer eller att gifta sig tidigt.

Men undersökningen visar också att ekonomin spelar stor roll; en av de två vanligaste anledningarna bland taiwaneserna att inte vilja bli gravida är potentiella ”finansiella bekymmer” i samband med uppfostringen.

Inkomstskillnaderna ökar på Taiwan, skriver WSJ, och lönerna har i realvärde faktiskt sjunkit med tre procent under det senaste årtiondet, enligt banken HSBC.

Samtidigt stiger fastighetspriserna och allt fler flyttar utomlands i jakt på bättre arbete.

Donna Kwok, ekonom på HSBC, menar att en del av lösningen ligger i att förbättra relationen med Kina för att öka efterfrågan i servicesektorn.

Detta skulle också tjäna till att göra ön mer attraktiv för utländska investeringar, och möjligen locka tillbaka de många taiwanesiska affärsmän som flyttat sin verksamhet till det kinesiska fastlandet.

Låga födelsetal kan alltså komma att spela roll i relationen Kina-Taiwan.

Statssekreterare Hsueh menar dock an en stor del av problemet orsakas av ”bristande respekt för traditionella värderingar och ett ökat antal skilsmässor”.

Han sade vidare att myndigheterna planerar uppmuntra barnafödande hos finansiellt svaga invånare genom subventioner, skatteförmåner och ökad föräldraledighet.