Åldrande befolkning stort problem i Kina

BBC belyser i dag ett stort potentiellt problem för Kina: Den allt äldre befolkningen. 166 miljoner kineser är nu 60 år eller äldre – om 20 år kommer antalet ha ökat till 360 miljoner.

En ny rapport från FN visar nämligen att befolkningen i utvecklingsländer åldras ännu fortare än exempelvis Japan och rika europeiska länder.

Enbarnspolitiken gör omhändertagandet av landets äldre allt mer komplicerat. Många blivande pensionärer har bara ett barn, som ofta har flyttat till någon av de större städerna för arbete, och ofta inte planerar komma tillbaka för att ta hand om sina föräldrar enligt god kinesisk sed.

Dessutom är arbetsdagarna i Kina långa, semesterdagarna få, och många yngre med föräldrar boende i samma stad har svårt att hitta tid att ta hand om dem.

En ny industri har därför växt fram; ”retirement villages”. En undersökning av kinesiska myndigheter visar att 12 miljoner av dagens pensionärer kan tänka sig att överväga denna sorts boende som alternativ.

Kinesiska företag söker nu partnerskap med aktörer i Europa, exempelvis har Storbritannien 30 års erfarenhet av dessa former av boende, skriver BBC.

Problemet med en åldrande befolkning är värst i de större städerna. År 2020 kommer en tredjedel av Shanghais befolkning vara 60 år eller äldre.

En rapport från staden visade att födelsetalet 2009 var 0,83, jämfört med 1,8 i Kina och 2,6 globalt.

Den bekymmersamma situationen har till och med fått myndigheterna i Shanghai att överge enbarnspolitiken, och uppmuntra föräldrar att föda ett andra barn.

Traditionella kinesiska värderingar säger dock att barn bör ta hand om sina föräldrar på ålderns höst.

Men dessa värderingar kommer ändras, på grund av urbanisering, ökade inkomstnivåer och en ökad rörlighet bland Kinas befolkning, enligt en professor intervjuad av BBC.

Kinas problem är dock inte lika allvarliga som grannen Japan, som har världens lägsta nationella födelsetal, och vars befolkning kommer krympa till hälften om 70 år och till en tredjedel om 100 år.