Bild över Taipeis affärsdistrikt där Sveriges oroande ofta tomma representationskontor är beläget. (Foto: 毛貓大少爺, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons)

Sveriges ambassad i Taiwan har återigen stått tom i månader

Sommaren 2022 rapporterade Kinamedia här och här om hur det svenska representationskontoret i Taipei – Sveriges de facto ambassad i Taiwan – under de senaste två åren varit tomt oftare än bemannat av en svensk diplomat.

Detta sedan Bengt Carlsson, som tillsattes sommaren 2020, flugit mellan Taipei och Stockholm ungefär var tredje månad under Covid-19. Tiden i Taiwan spenderade han delvis i karantän och sedan boende i hotell; den svenska representanten i en Asiens viktigaste geopolitiska länder hade inte ens en egen bostad här.

Diplomater från andra EU-länder talade eller till och med skämtade om Bengt Carlssons bristande engagemang eller ens anträffbarhet. En diplomat från ett centraleuropeiskt land beskrev Carlssons frånvaro som ”legendarisk” bland de europeiska kollegorna.

Klagomål hördes även från svenskar boendes i Taiwan. Handelskammaren – som delar lokaler med representationskontoret – skickade ett mail till flera svenska riksdagsledamöter med en varning om hur Sveriges rykte i Taiwan tar skada av frånvaron.

I samband med regeringsskiftet hösten 2022 var det många som hoppades på förbättring. Socialdemokraterna var trots allt det enda partiet som samma år hade röstat emot att expandera Sveriges officiella närvaro i Taiwan med ett så kallat ”House of Sweden”, med mer personal och större lokaler. Ulf Kristersson blev vidare första svenska statsminister att nämna Taiwan i sin regeringsförklaring.

Icke desto mindre har några sådana förbättringar i princip uteblivit. Ingenting har gjorts kring House of Sweden trots att samtliga regeringspartier röstade för detta initiativ i riksdagen 2022.

I artikeln ”Sverige fortsätter ignorera Taiwan” skrev jag för Kvartal i januari i år hur Sveriges regering inte gratulerade Taiwans nya president William Lai för valsegern, vilket väckte missnöje hos flera riksdagsledamöter i de egna leden.

Förvisso tillsattes en diplomat vid representationskontoret januari 2023. Men i mars i år meddelade Anders Wollter plötsligt att han lämnar Taipei med kort varsel, för att uppta en position relaterad till Sveriges inträde i Nato.

Någon ny representant har ännu inte utsetts. Sveriges de facto ambassad i Taiwan har nu åter stått tom i två månader, och Kinamedia har nåtts av nya klagomål från flera svenskar bosatta här.

”Processen för att tillsätta tjänsten som Sveriges representant i Taipei pågår”, blir svaret när Kinamedia kontaktar Utrikesdepartementets presstjänst. Inget svar ges dock på frågan när UD planerar att åter bemanna kontoret.

Under perioden 2020-2022 fick Handelskammarens dåvarande vd ofta täcka in för det svenska representationskontoret vid möten, evenemang eller annat där det offentliga Sverige förväntades närvara – trots att Handelskammaren är en privat organisation.

Nu riskerar Sverige bli ännu mer osynligt i Taiwan eftersom Handelskammarens nya vd tidigare denna månad lämnade in sin avskedsansökan efter mindre än ett år på posten.

Bara en dryg vecka innan Taiwans nya president installeras – med alla möten, evenemang och politiska protokoll detta innebär – står alltså Sveriges ambassad här obemannad.

En olycklig slump eller ett undermedvetet ointresse som späds på av risken att reta upp Kina? Det är oklart vad Sveriges uppenbara ointresset för Taiwan under såväl socialdemokratiska som moderatledda regeringar beror på.

Klart är i alla fall att många svenskar här känner sig svikna av myndigheterna samt att företrädare för andra svenska ambassader i regionen i samtal med svenskar bosatt här också uttrycker missnöje med att kontoret i Taipei är tomt så ofta.

Ännu värre så fortsätter Sveriges rykte i Asiens främsta demokrati att ta skada av långvarig frånvaro och osynlighet, enligt såväl svenskar som gör affärer här och representanter för taiwanesiska myndigheter som Kinamedia har talat med.

FAKTA // SVERIGES REPRESENTATION PÅ TAIWAN

* Det är i dag omöjligt att ha fullvärdiga diplomatiska relationer med både Taiwan och Kina. Liksom alla andra europeiska länder förutom Vatikanstaten, så har Sverige därmed ingen officiell ambassad på Taiwan.

* Men Utrikesdepartementet har länge haft en inofficiell representant och en lokalanställd konsulär assistent i Taipei. Dock var kontoret utan representant under större delen av perioden juni 2020 till januari 2023, och har nu åter stått tomt sedan mars i år.

* Sveriges representationskontor delar lokaler med Handelskammaren, en privat organisation som finansieras av sina medlemsföretag i syfte att främja handel och ekonomiskt utbyte. Den nuvarande ordföranden lämnade in sin avskedsansökan tidigare denna månad.

* I samma lokaler finns även Business Sweden, tidigare Exportrådet, med en utsänd marknadsansvarig och en dryg handfull lokalanställda konsulter. Business Sweden samägs av staten och näringslivet med uppgift att främja investeringar.

Rättelse: En tidigare version av denna artikel uppgav felaktigt att Handelskammarens kontor kommer stå tomt när William Lai svärs in som president. Korrekt är att nuvarande vd stannar kvar åtminstone till hösten även om avskedsansökan redan är inlämnad.