Taiwans utrikesminister Joseph Wu har varnat för de konsekvenser som Danmarks beslut att registrera taiwaneser som "kinesiska medborgare" kan innebära. (Bild: 總統府, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)

Protester då Danmark börjar registrera taiwaneser som kinesiska medborgare

3 april, 2024

Det är inte ofta Taiwan pryder förstasidan på skandinaviska tidningar. Nu har så skett två gånger på bara en vecka i Berlingske, som avslöjat hur danska myndigheter vid årskiftet började benämna taiwaneser bosatta i landet som ”kinesiska medborgare” i deras id-handlingar, vilket har skapat diplomatiska spänningar mellan länderna.

Sedan 1978 har ”Taiwan” stått som födelseland i de id-kort som Danmark utfärdar till taiwanesiska medborgare. Men numera kategoriseras de alltså som kinesiska medborgare enligt id-kort från Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri), den danska myndighetsbyrå som ansvarar för att utfärda uppehålls- och arbetstillstånd.

Att ”Taiwan” tidigare har används som födelseland i id-handlingarna beskriver Siri som ett ”beklagligt fel”, och förklarar förändringen med att Danmark inte erkänner Taiwan som ett land.

Men samtidigt som Danmark inte erkänner Taiwan som nation, så erkänner man i likhet med så gott som varje europeiskt land inte heller Kinas anspråk på Taiwan. De taiwanesiska medborgarna i Danmark som Berlingske talar med uppger sig vara därför vara överraskade och chockade att de utan vidare registreras som just kineser.

Taiwanesiska medier intervjuar danska analytiker som framhåller hur detta utgör ett paradigmskifte i dansk politik, och att man är ensam om detta inom EU. Enligt nedan påpekar EU-parlamentariker vidare hur ändringen går stick i stäv med EU:s ett Kina-politik:

Också Taiwanesiska myndigheter har reagerat kraftfullt. I en lång intervju med Berlingskes korrespondent i Taipei publicerad i dag, uppmanar utrikesminister Joseph Wu Danmark att ”följa sitt hjärta” och undvika kalla taiwaneser för någonting de inte är.

Wu menar att vad som kan framstå som en struntsak för Danmark, i själva verket är en del av Kinas ”hybridkrigföring” som kan få allvarliga följder. Förändringen rättfärdigar Kinas anspråk på Taiwan, och enligt Wu därmed även Pekings utövning av makt och våld i regionen.

Taiwans utrikesminister varnar vidare att Danmarks hållning kan användas som ammunition för ”juridisk krigföring” på ett vis som Danmark inte är införstått med: Kina kan nu kontakta andra länder med uppmaningar att korrigera sina id-handlingar efter det danska exemplet.

Enligt Taiwan News har taiwanesiska myndigheter uttryckt sitt missnöje till danska myndigheter och uppmanat dem till att omgående korrigera felet. Taiwans representationskontor i Danmark varnar även i Berlingske för att saken kan få konsekvenser för handeln och relationen mellan länderna.

Berlingske rapporterar att Siri redan 2021 fick instruktioner från Danmarks inrikesdepartement om att Taiwan och Palestina inte erkänns som länder och därför inte bör skrivas ut som sådana i id-handlingar.

I fallet med Palestina har man dock bortsett från detta efter ”protester från civilsamhället”. Men vad gäller Taiwan så har förändringen alltså implementeras från och med årskiftet. Utrikesminster Lars Løkke Rasmussen säger nu att man ska ”påbörja en utredning” gällande statusen av taiwaneser i Danmark.

Berlingske har inte lyckats belägga huruvida det danska inrikesdepartementet agerade efter uppmaningar från Kina. I min artikel ”Hur det gick till när Skatteverket ändrade namn på Taiwan till ’provins i Kina’” här på Kinamedia från 2018 beskrivs dock hur händelsekedjan ofta ser ut i situationer som dessa.

Det är förstås osannolikt att danska myndigheter på egen hand plötsligt kom på att nationaliteten på taiwanesiska id-kort bör ändras. Desto mer sannolikt är att de – liksom i fallet med Skatteverket – fått en ”fråga från allmänheten”, vilket kan innebära allt en påstötning via kinesiska aktörer till privatperson eller företag som i sin tur uppmärksammats på saken av Kina.

Ett ombud, men andra ord. Och givetvis ligger det i sakens ljusskygga natur att vare sig svenska eller danska myndigheter specifikt uppger detta ombud till snokande medier – i synnerhet om det rör sig om kinesiska myndigheter.

Oavsett hur det gått till, så riskerar Danmark nu att agera prejudikat för Kinas anspråk på Taiwan. Man riskerar även att straffas av Kina om man på nytt justerar den redan genomförda ändringen.

Go toTop