Hur det gick till när Skatteverket ändrade namn på Taiwan till ”provins i Kina”

Den sista februari meddelade Skatteverket via sin hemsida att de ändrar namnform på Taiwan, från ”Republiken Kina (Taiwan)” till ”Taiwan, provins i Kina”. En till synes obetydlig förändring, men som ändå är av största geopolitisk vikt. Jag ska förklara varför lite senare.

Desto viktigare är hur och varför denna ändring kom till stånd. Som jag skrev här på InBeijing tidigare i mars så kontaktade Lars Ströman, politisk redaktör på Nerikes Allehanda, omgående Skatteverket i detta ärende.

Ströman skrev sedan på sin blogg att det i själva verket var Utrikesdepartementet som låg bakom ändringen:

Det var Utrikesdepartementet som sade till Skatteverket att beskriva Taiwan som en provins i Kina i sin landskod.

– Det finns en internationell kod och den är Taiwan – provins i Kina. Det vi nu har gjort är att vi följer den internationella koden, säger Per Skogh, rättslig expert på Skatteverket när jag pratade med honom för en stund sedan.

Han bekräftar att det skedde efter en påstötning från Utrikesdepartementet.

– UD hörde av sig och uppmärksammade att vi borde följa den internationella ISO-koden. Sverige erkänner ju inte Taiwan.

Innan publicering hörde Ströman av sig till Skogh för att dubbelkolla citaten. Icke desto mindre hörde Utrikesdepartementet av sig till en av Strömans kollegor och påstod att han felciterat Skatteverket.

Sedan dess har såväl Utrikesdepartementet som Skatteverket även försökt alternera denna historia något.

När jag kontaktade UD:s presstjänst för en förklaring, fick jag som svar att Utrikesdepartementet efter ”en fråga från allmänheten i augusti” kontaktat flera svenska myndigheter och andra utrikesförvaltningar.

”I kontakten med Skatteverket besvarades deras frågor om praxis för benämning av Taiwan, och därefter meddelade Skatteverket sitt beslut i frågan. Hur självständiga svenska myndigheter väljer att benämna Taiwan bestämmer de själva”, svarade UD:s presstjänst.

Utrikesdepartementet menade alltså att man blott svarade på Skatteverkets frågor, och inte alls uppmanade dem att följa den internationella standarden ISO 3166, där den engelska benämningen är ”Taiwan, province of China”.

Flera länder har dock valt att inte använda sig av en ordagrann översättning, eller ens den korrekta formen på engelska. Jag har tidigare förklarat varför i en artikel med rubriken ”Why Your Mail is Not Arriving in Taiwan (and What to Do About It)” i Taiwan Sentinel. Där finns flera berättelser om hur brev som adresserats med ”provins i Kina” skickats till Kina, där de sedan blir liggande för att myndigheterna vägrar skicka dem vidare till Taiwan.

Nåväl, när jag sedan kontaktade Skatteverket hade de en lite annorlunda version angående namnbytet. På frågan: ”Vad är anledningen till att Skatteverket byter namnform på Taiwan just nu? Skulle det ha skett utan kontakten från UD?” fick jag svaret:

Det har på olika sätt uppmärksammats att Skatteverkets presentation av Taiwan i folkbokföringen inte har varit enhetlig och delvis har avvikit från ISO-standarden. Vi har fått indikationer på detta från medborgare både via UD och via Folkbokföringskontoren på Skatteverket. När vi gör ändringar tar vi alltid först kontakt med UD, även så i ärendet om ändringen från S:ta Lucia till Saint Lucia.

Slutmeningen ”när vi gör ändringar tar vi alltid först kontakt med UD” verkar indikera att Skatteverket nu vill mena att de först själva kontaktade UD med frågorna, snarare än tvärtom.

Men för säkerhets skull frågade jag igen – nu specifikt – om vem det var som tog första kontakten. Jag fick då inget rakt svar, utan istället följande svar: ”Vi har fått indikationer på att svenska medborgare hade problem och det kom från olika håll. Medborgare vände sig till UD, andra myndigheter och direkt till oss.”

Det vore intressant att veta vilka ”problem” svenska medborgare kan ha haft med den gamla benämningen. Som jag nämnde ovan så kan man i alla fall få klara problem med postgången på grund av den nya namnformen.

Nåväl. Denna fråga har faktiskt även uppmärksammats i riksdagen, där ledamöter ställt frågor till såväl utrikesminister Margot Wallström som finansminister Magdalena Andersson.

Frågan till Wallström var formulerad på så vis att hon smidigt kunde undvika att tala närmare om själva namnändringen. Dock var svaret från finansministern på en mer direkt fråga desto mer intressant:

Skatteverkets registrering av uppgifter i folkbokföringen följer svensk namnstandard. Skatteverket tillämpar standarden ISO 3166 gällande landskoder och svensk namnform av länder. Sedan den 28 februari har Skatteverket ändrat från Republiken Kina (Taiwan) till Taiwan, Provins i Kina efter att översättningen av ISO-standarden har reviderats. Landskoden är dock oförändrad.

Det är här oklart vad finansministern menar med att ”översättningen av ISO-standarden har reviderats”. Finns det ännu en myndighet som ansvarar för översättningarna, och har UD varit i kontakt även med dem?

Jag letade och fann Swedish Standards Institute (SIS), som har revideringar av ISO-standarder som ett av sina områden. Och här börjar det bli riktigt intressant.

Först får jag ett kort svar där SIS hänvisar mig till Utrikesdepartement. Efter att på nytt frågat och återgett Magdalena Anderssons uttalande i riksdagen, fick jag en längre förklaring från Eva Högström, pressansvarig på SIS.

Hon säger att det enda SIS gör i relation till ISO 3166 – alltså den standard som rör andra länders namnformer – är att vid behov sammanställa ett nyhetsbrev med en lista på namnformerna.

Varifrån får då SIS uppgifterna om de svenska namnen på andra länder? Jo, från Utrikesdepartementet, genom en bok som Högström kallar ”UD:s utrikes namnbok”.

På min fråga ”När skedde revideringen av denna översättning gällande benämningen av Taiwan?”, svarar Högström att SIS inte har fått något besked om någon namnändring. Man har dock noterat ändringen i UD:s utrikes namnbok.

När Magdalena Andersson i riksdagen motiverar Taiwans ändrade namnformen med att ”översättningen av ISO-standarden har reviderats”, hänvisar hon alltså i själva verket till en förändring som utförts av hennes egen regering.

Nu har jag följt och funderat på denna fråga ett tag. På grund av svart som jag ibland upplevt som undanglidande, kan jag i vara helt säker i mina slutsatser, men sannolikt ser händelseförloppet ut enligt följande:

1) Utrikesdepartementet får en förfrågan av ”allmänheten” som är kopplat till Kina.

2) UD kontaktar sedan Skatteverket – och flera andra myndigheter! – för att rekommendera en ändring från ”Republiken Kina (Taiwan)” till ”Taiwan, provins i Kina”. Beakta här även att det är UD som formulerar och ansvarar för Sveriges utrikespolitik. Som tjänsteman på Skatteverket är det därför sannolikt att man följer de råd som ges när UD hör av sig och ”rekommenderar” en namnändring.

3) Namnbytet motiveras sedan med en ”reviderad” översättning av ISO 3166. En förändring som Utrikesdepartement alltså gjort på egen hand.

4) Man inser från UD:s håll att detta ser dåligt ut, och vill ta avstånd från Skatteverkets ingående förklaring om att namnbytet skett på inrådan av UD.

Jag inledde detta inlägg med frågan om varför denna till synes obetydliga förändring är så pass viktigt. Det handlar, som Lars Ströman skriver på sin blogg, om att svenska myndigheter ”villigt utför de beställningar som kommer från diktaturen i Peking”.

För alla som någorlunda följer Kinas politiska utveckling, är det nämligen uppenbart att det vare sig är ”allmänheten” (som Utrikesdepartementet påstår) eller ”svenska medborgare” (som Skatteverket påstår) som står bakom initiativet till denna namnändring.

Sedan Democratic Progressive Party (DPP) bildade regering här på Taiwan 2016, har Kina bedrivit en omfattande kampanj för att isolera Taiwan internationellt, eftersom DPP inte vill att Taiwan i framtiden ska styras av det kinesiska kommunistpartiet.

Detta har tagit sig uttryck i att såväl landet Taiwan som enstaka medborgare vägrats tillträdde till organisationer eller byggnader i FN. Allt från att flygbolag till hotellkedjor har tvingats ta bort ”Taiwan” från sina bokningssajter online, och ersätta dem med ”provins i Kina” eller helt enkelt ”Kina”.

Detta är givetvis kinesiska myndigheter slipade nog att sköta på ett sofistikerat vis. Man vare sig hotar eller ställer krav rakt ut. När UD:s presstjänst exempelvis hänvisar till en ”fråga från allmänheten”, så kan detta vara allt från en kinesisk utbytesstudent eller diplomat som i egenskap av privatperson kontaktat UD.

I flera fall av kontakter med allt från utländska företag till universitet så har underliggande hot artikulerats om att det ekonomiska och politiska samarbetet med Kina kan komma att ”skadas” om man inte lyder.

I detta fall har UD alltså valt att lyda denna uppmaning, som med all säkerhet kommer från den kinesiska regimen, må vara på omvägar.

Något som är särskilt häpnadsväckande med tanke på den förödmjukande behandling som Kina utsatt svenska myndigheter i allmänhet och UD i synnerhet för, vad gäller hanteringen av den kidnappade förläggaren Gui Minhai.

I en artikel i dagens Expressen går jag närmare in på vilka signaler detta sänder:

För ett par veckor sedan ändrade Skatteverket benämning på Taiwan i sin databas till ”Taiwan, provins i Kina””. En ändring som enligt Per Skogh, rättslig expert på Skatteverket, skedde efter att UD hört av sig och uppmärksammat Skatteverket på att de bör ändra denna namnform.

Signalerna från UD kunde inte ha varit tydligare: Gör vad ni vill med våra kidnappade medborgare, inklusive att döda dem långsamt. Förvisso kanske vi gör ett officiellt uttalande eller två.

Men bakom kulisserna kommer vi fortsätta att rätta oss efter er för att inte skada det ekonomiska samarbetet.

Kanske trodde UD och Skatteverket att denna lilla ändring skulle smita obemärkt förbi? Tvärtom har den lett till diplomatiska protester på högsta nivå från Taiwan, som stick i stäv med allt vad god sed heter vare sig konsulterades eller kontaktades innan namnbytet.

Förändringen har även resulterat i en protestlista med 15 000 underskrifter. Fallet har vidare uppmärksammats av såväl svensk som taiwanesisk och internationell media.

Men framför allt är bytet av namnform förargligt eftersom det visar att Sverige inte har några problem med att vända Asiens bäst fungerande demokrati ryggen, för att blidka en diktatur som dessutom kidnappar våra medborgare.