BYD:s billigaste elbil Seagull kostar nu bara drygt 100 000 kronor. (Bild: JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

EU börjar registrera elbilar från Kina för framtida importskatt

9 mars, 2024

Denna vecka börjar EU-kommissionen registrera elbilar som importeras till EU från Kina, för att retroaktiv importskatt senare ska kunna beläggas på dessa bilar.

Det uppgav EU-kommissionen just innan helgen, efter att den i mitten av september meddelat att en utredning kring statliga subventioner av dessa bilar. Ordförande Ursula von der Leyen varnade då för att Europa står inför en våg av elbilar med ”artificiellt låga priser” från Kina.

Kinamedia uppmärksammade lanseringen av denna utredning, som ska var färdig senast i oktober i år. Därefter kan elbilar som från och med denna vecka importeras från Kina till EU alltså beskattas extra beroende på utredningens resultat.

Förra veckan skrev jag artikeln ”Nu laddar BYD för global dominans” för Timbros nättidning Smedjan, om nytt fokus på export för Kinas och nu även världens största tillverkare av elbilar Build Your Dreams (BYD).

I texten nämns hur den kinesiska industrin för elbilar har mottagit så mycket som 600 miljarder kronor i subventioner åren 2016-2022.

BYD har enligt egna uppgifter fått över 20 miljarder kronor i statligt stöd. Enligt analytiker mottog företaget 2,5 miljarder kronor i subventioner första halvåret i fjol; tre gånger mer än året innan och fjärde mest av alla börsnoterade bolag i Kina.

Financial Times uppmärksammade i slutet av februari hur BYD:s hemstad Shenzhen förbereder ett par dussin nya subventioner för att främja bilexport:

The municipal government of Shenzhen, where the world’s largest electric vehicle maker BYD has its headquarters, unveiled 24 measures including support for factory construction, opening new sea routes and allowing another 20 companies to export second-hand cars, according to a statement released by the city’s commerce bureau late on Monday.

The policy was crafted to “seize the opportunity from the development of car exports” and build an industrial cluster bridging car production, shipping and trade, the statement said, while aiming to turn Shenzhen into “a new generation world-class auto city”.

Local officials also said they would introduce services to support car exporters, including improving export insurance, speeding up tax refunds and encouraging Chinese banks to provide consumer financing for overseas car buyers. The plan also called for exporters to purchase more car-carrying ships to create a Chinese-owned fleet of roll-on, roll-off vessels.

Financial Times citerar vidare siffror från analytiker som gör gällande att Kina i dagsläget har kapacitet att tillverka 40 miljoner bilar, medan den inhemska efterfrågan endast ligger mellan 20 och 25 miljoner.

Enligt statistik från branschorganisationer i de båda länderna passerade Kina i fjol Japan för att bli världens största bilexportör med drygt 4,9 miljoner exporterade fordon.

Nu kan alltså en ytterligare ökning förväntas. Såväl centrala som lokala myndigheter uppmanar nu Kinas subventionerade bilindustri att exportera överskottet.

Trenden är särskilt tydlig då det gäller elbilar, då Kinas handelsministerium förra månaden uppmanade landets elbilstillverkare att expandera utomlands och de statliga bankerna att ge finansiellt stöd för detta.

Enligt den kinesiska branschorganisationen China Association of Automobile Manufacturers såldes 9,5 miljoner elbilar i Kina förra året, vilket motsvarade var tredje bil. Två tredjedelar av den globala försäljningen av elbilar äger nu rum i Kina.

BYD, som endast tillverkar elbilar, sålde i fjol just över tre miljoner bilar vilket var betydligt fler än Teslas 1,8 miljoner. BYD sålde dock över 90 procent av sina bilar i Kina, vilket man nu har som uttalad ambition att ändra på.

Från en export på mindre än 10 procent av det totala antalet sålda elbilar i fjol, exporterade BYD i januari 18 procent av de drygt 200 000 bilar man tillverkade i januari.

Exporten ska nu öka ytterligare och EU är en särskilt attraktiv marknad. I slutet av februari anlände BYD Explorer No. 1 till Europa med 5 449 elbilar. Det var det första av åtta egenägda fraktfartyg som BYD ska sjösätta det kommande två åren.

Redan nu bedöms BYD har en produktionskapacitet på fyra miljoner bilar om året. För västerländska tillverkare är det svårt att konkurrera med statliga subventioner och låga löner. BYD har just sänkt priset på sin modell Seagull till motsvarande 100 000 kronor.

Storskalig export av subventionerade elbilar gör att Kina kan dominera den europeiska marknaden på samma vis som man redan gör med solpaneler. När billiga subventionerade solpaneler började flöda in i Europa för något årtionde sedan så tvekade EU-kommissionen att införa kännbara tullar av rädsla för att utlösa ett handelskrig med Kina.

I dag är 90 procent av oblaten i de solpaneler som finns inom EU kinesiska. En branschorganisation för europeiska tillverkare varnade nyligen för total utradering om inga åtgärder vidtas.

Som lök på laxen betalar BYD endast en tioprocentig importskatt på de elbilar som i nuläget exporteras till EU, jämfört med en skatt på 15-25 procent som gäller för europeiska bilföretag vid export till Kina.

Trots allt detta säger BYD:s Europachef att det inte alls är subventioner som ligger bakom företagets låga priser; de beror istället på effektivitet och teknologisk överlägsenhet. Likaledes menar Kinas ambassadör i EU att höjda skatter på kinesiska elbilar vore ”orättvist”.

Även Storbritannien har fått kritik från kinesiskt håll för att landet planerar en liknande utredning som EU. I USA existerar redan kännbara importskatter på kinesiska elbilar, samtidigt som inhemska tillverkare i och med Inflation Reduction Act åtnjuter subventioner som gör dem mer konkurrenskraftiga mot konkurrenter från Kina.

I Europa hoppas BYD rentav kunna ta del av subventioner för elbilar, i och med sin planerade fabrik i Ungern som ska vara klar inom tre år. För en dryg månad sedan undertecknades en överenskommelse med ungerska myndigheter om markköp för denna fabrik.

Tidigare i år påbörjade BYD tillverkningen vid sin första utländska fabrik i Uzbekistan. I sommar ska en fabrik öppnas i Thailand, och byggnationen av en fabrik i Brasilien har just påbörjats.

Vidare planeras en fabrik i Mexico, som potentiellt kan hjälpa BYD att undvika de nuvarande importskatterna till USA.

För om BYD ska uppnå målsättningen att exportera 400 000 elbilar i år så måste man växa ordentligt i USA och Europa, som tillsammans med Kina står för 90 procent av den globala marknaden.

EU-kommissionens initiativ att nu börja registrera elbilar som importeras från Kina för retroaktiv importskatt är sannolikt början på en större handelskonflikt mellan EU och Kina. Insatsen är ett beroende av Kina för den gröna omställning som prioriteras högt i Europa.

Det verkar inte bara en fråga om utan snarare hur höga de extra importskatterna på kinesiska elbilar blir när EU-kommissionens utredning är färdig senare i år. Redan nu i veckan sade kommissionen nämligen att man har tillräckliga bevis för att kinesiska elbilar finansieras av landets myndigheter.

Räkna med hämndåtgärder från Peking, med tanke på hur mycket Kina har satsat på denna industri.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.