Kullarna av japanska barn i förskolan minskar dramatiskt. (Bild: Pieterjan Vandaele, CC BY 2.0 DEED via Flickr)

Japans befolkning minskade med 830 000 förra året

1 mars, 2024

I veckan rapporterades Japan sin största befolkningsminskning någonsin, då landets invånare i fjol blev 831 872 färre till antalet.

Antalet födslar var det lägsta på flera generationer med 758 631. Även antalet döda japaner ökade för tredje året i rad och uppgick till 1,59 miljoner – alltså nu dubbelt så högt som födslarna.

Japans har nu upplevt en naturlig befolkningsminskning har sjutton år i följd enligt Japan Times, efter en topp på drygt 128 miljoner invånare just innan 2010. Minskningen har varit särskilt stadig på senare år:

Särskilt tydlig är den negativa trenden gällande antalet födslar. Siffran översteg två miljoner så sent som år 1973, föll under en miljon för första gången i modern tid år 2016 och har fortsatt minska sedan dess.

En betydande anledning till detta är att antalet giftermål, 489 281, var lägre i fjol än någon gång sedan andra världskrigets slut.

Icke desto mindre ökade antalet skilsmässor något till 187 798.

I likhet med andra östasiatiska länder är det i Japan relativt ovanligt att föda barn utanför äktenskapet. Att invånare gifter sig senare än tidigare – eller inte alls – ger därför tydligt avtryck i födelsetalen.

Andra anledningar till den negativa utvecklingen innefattar urbanisering, ökade kostnader för barnuppfostran och en kultur där männen fortfarande i stor utsträckning undviker att ta ledigt från jobbet av rädsla för att påverka karriären negativt.

Japans tidigare premiärminister Abe Shinzo försökte utan större framgång motverka landets minskade födelsetal. Nuvarande premiärminister Kishida Fumio har beskrivit perioden upp till 2030 som den ”sista chansen” att vända trenden.

Detta eftersom låga födelsetal under en längre period innebär att befolkningen till slut fortsätter minska även om födelsetalen ökar, då antalet kvinnor i barnafödande ålder blir färre.

Ett födelsetal på 2,1 krävs för att uppehålla en stabil befolkningsnivå. I Japan har födelsetalet dock nu legat på omkring 1,3 i ett årtionde.

Regeringen förbereder därför bland annat en ny lag som ska öka ersättningen för att skaffa barn och på andra vis minska kostnaden för att uppfostra dem. Två andra delar i myndigheternas plan är att förbättra barnomsorgen samt genomdriva kulturella förändringar för bland annat minskad arbetstid och större jämställdhet mellan könen.

Myndigheterna hoppas i och med detta kunna stabilisera befolkningen på runt 100 miljoner kring år 2060. Institute of Population and Social Security Research, ett forskningsinstitut som tillhör regeringen, bedömer dock att befolkningen kommer minska med 30 procent till år 2070.

Se nedan grafik från samma institut via Nippon.com respektive Wikimedia:

Förutom att befolkningen minskar så blir den även äldre. Redan i dag har Japan med 49 år världens högsta medianålder efter Monaco. Antalet japaner i arbetsför ålder uppskattas minska från 74 miljoner i dag till knappt 48 miljoner år 2060.

Även om ovanstående prognoser hamnar inom felmarginalen så kommer utvecklingen ha en tydligt negativ effekt på konsumtionen, vilket innebär att landets ekonomi sannolikt minskar även om man med teknikens hjälp lyckas förbättra om produktionen.

Dessutom innefattar veckans siffror födslar av japaner som är bosatta utomlands samt utlänningar bosatta i Japan. I juni presenteras uppdaterad statistik som endast innefattar japanska medborgare i Japan. Om trenden sammanspelar med tidigare år förväntas antalet födslar för år 2023 ligga omkring 730 000.

Japan är långt ifrån ensamt med sina demografiska utmaningar i regionen. Förra månaden skrev jag närmare om hur Kinas befolkning i fjol minskade för andra året i följd, och antalet födslar var det lägsta i folkrepublikens historia.

Där framgår även hur Kinas problem riskerar bli ännu allvarligare, då man till skillnad från Japan inte har något utvecklat välfärdssystem och landet sannolikt kommer bli gammalt innan det blir rikt.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.