Bild på Kinas premiärminister Li Qiang vid ett event i Tianjin som Världsekonomiska forumet anordnade i fjol. Li Qiang ledde även en stor delegation denna vecka till det Världsekonomiska forumets årliga möte i Davos. (Bild: World Economic Forum, CC BY-NC-SA 2.0 DEED via Flickr)

Utbredd misstro mot Kinas senaste tillväxtsiffror

20 januari, 2024

Utländska direktinvesteringar i Kina sjönk i fjol till den grad att de var negativa för första gången på 25 år. Samtidigt plockade utländska fondförvaltare och sparare det sista dryga halvåret hem 87 procent av allt kapital de tidigare under 2023 investerat i landets börser.

Mot denna bakgrund skickade Kina i veckan en av de största delegationerna någonsin till det Världsekonomiska forumet i Davos. Den leddes av premiärminister Li Qiang som jämförde möjligheterna för samarbete och utländska investeringar i Kinas ekonomi med en bergskedja – den som tar ett fågelperspektiv och zoomar ut kan enkelt se hela skönheten.

Li Qiang uppgav även att Kinas ekonomi under fjolåret växte med ”cirka 5,2 procent”. Och mycket riktigt, då Kina senare denna vecka släppte sin officiella ekonomiska statistik för 2023, så skrevs tillväxten till just 5,2 procent vilket var i linje med målsättningen på ”omkring 5 procent” som sattes för fjolåret.

Men samtidigt uttrycks på sina håll en genuin misstro kring denna siffra. I Kinamedia nyhetsbrev #200 för en dryg vecka sedan citerade jag en rapport från Rhodium Group som gav vid handen att Kinas tillväxt i fjol var omkring 1,5 procent.

I en artikel med den talande rubriken ”Did China’s Economy Really Grow 5.2% in 2023? Not All Agree” citerar även Bloomberg Rhodium Group, med kommentarer från forskningsinstitutionens ordförande om att tillväxtsiffrorna är ”väsentligt överskattad”.

Bloomberg skriver närmare om Rhodium Groups metodik som går ut på att titta närmare sektor för sektor på konsumtion, export, investeringar och andra statliga utgifter.

Efter artikeln tweetade Rhodium Group även enligt följande, inklusive talande grafik från den rapport som återgavs i Kinamedia nyhetsbrev #200:

En poäng som görs i Bloombergs artikel är att Kinas officiella siffror gällande investeringar i fasta tillgångar alltid är knepig eftersom landets statistikbyrå har för vana att revidera dem nedåt för året innan i samband med att nya tillväxtsiffror presenteras.

Exempelvis reviderades investeringarna i fasta tillgångar nu ner 17 procent för 2022, vilket innebar en välbehövlig tillväxt för 2023. Justeringen beskrivs som ”förbluffande” av ännu en analytiker i artikeln, som bedömer Rhodium Groups uppskattningar som trovärdiga.

Redan 2022 höjdes det på en hel del ögonbryn när Kina rapporterade en ekonomisk tillväxt på 3 procent trots lockdowns mot Covid-19 som enligt citerade bedömningar kostade 3,9 procent av landets BNP.

Bloomberg noterar att den ekonomiska statstiken från Kina har blivit så svårtydlig att analytikers bedömningar sträcker sig från 1,5 procent till 7,2 procent – en siffra som i sin tur grundar sig på en uppskattning om att den egentliga tillväxten år 2022 var 0,9 procent.

Paul Krugman, nobelpristagare i ekonomi, framhöll till helgen i New York Times hur många analytiker förväntade sig att Kinas ekonomi skulle komma tillbaka med full kraft i år efter att nolltoleransen mot Covid-19 övergivits. Men istället har ”i stort sett varje ekonomisk indikator” underpresterat, utom just den officiella tillväxtsiffran på 5,2 procent.

Han konstaterar även hur demokratiska nationer ”sällan politiserar” sin ekonomiska statistik, men att auktoritära regimer ofta gör just det.

Krugman påminner även om vad ekonomer kallar ”Dornbuschs lag”: Det tar i regel mycket längre än man tror innan en kris väl kommer, men sedan sker den mycket snabbare än man hade kunnat tro.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.