Den amerikanska medborgaren Joey Siu är en av de senaste aktivisterna att efterlysas med miljonbelöning via Hongkongs nationella säkerhetslag. (Bild: Presskonferens, polisen i Hongkong, faksimil via Twitter.)

13 aktivister från Hongkong har nu miljonbelöningar på sina huvuden

Just innan helgen meddelade den nationella säkerhetspolisen i Hongkong att fem stycken aktivister är internationellt efterlysta med en belöning på motsvarande 1,3 miljoner kronor för tips som kan leda till att de arresteras.

De fem aktivisterna är bosatta utanför Hongkong, där de på olika vis arbetar för stadens politiska och sociala rättigheter. Bland de efterlysta finns en amerikansk medborgare vid namn Joey Siu, som arbetar vid World Liberty Congress och reagerade enligt följande på nyheten:

Som jag noterade sommaren 2020 när Hongkongs nationella säkerhetslag presenterades och implementerades på en och samma dag, så är den giltig i alla länder och för alla människor i hela världen oavsett nationalitet.

Bland de efterlysta finns även Frances Hui som också hon är baserad i USA och bland annat är verksam inom The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation.

Hui säger till Radio Free Asia att de internationella efterlysningarna med miljonbelöningar på unga aktivisters huvuden är menade att ha avskräckande effekt, och möjliggörs av omvärldens likgiltighet och bristfälliga koordinering inför det växande hot som regimen i Peking utgör utanför Kinas gränser:

”The Hong Kong government deliberately took a high-profile way to issue bounties for the arrest of overseas activists. Not for no reason,” she told a recent online seminar for the Hudson Institute. ”They wanted to create a chilling effect on the community at large, and to isolate us.”

(…)

”The silence and inadequate action by the international community is what have enabled this,” Hui said, citing a failure of U.S. policy and a ”lack of multilateral cooperation among democracies.”

Detta är särskilt tydligt då efterlysningen av de fem följer på snarlika efterlysningar av åtta aktivister och tidigare pro-demokratiska politiker i Hongkong som utfärdades denna sommar, och skapade stora rubriker världen över.

Även den gången utfärdades miljonbelöningar på aktivister, advokater och för detta parlamentariker från Hongkong som nu är bosatta utomlands.

I samband med sommarens efterlysningar beskrev Hongkongs regeringschef John Lee de åtta politiska flyktingarna som ”gaturåttor” vilka bör undvikas till varje kostnad och kommer jagas hela livet.

Efterlysningarna och den avhumaniserande retoriken drog förvisso en rad fördömanden från olika håll. Men omvärlden vidtog inga konkreta motåtgärder, vilket sannolikt bidrog till kalkylen att ännu fler aktivister kan efterlysas i avskräckande syfte, utan att medför några kostnader för myndigheterna i Hongkong.

Dena gång har man därför även gått ett steg längre, genom att samtidigt även arrestera fyra personer i Hongkong som misstänks för att ha försett två av de efterlysta aktivisterna med ”finansiell assistans” i form av överföringar så små som motsvarande 15 000 kronor.

De senaste efterlysningarna är bara en av flera händelser som ger vid handen en ny våg av repression i Hongkong. Denna veckas upplaga av Kinamedia nyhetsbrev toppades med rättegången mot Jimmy Lai, den 76 år gamla före detta ägaren av den regeringskritiska tidningen Apple Daily, som påbörjades i helgen efter att suttit tre år i isoleringscell.

Lai, som är brittisk medborgare, riskerar livstids fängelse om han döms som skyldig i rättegången vars utfall inte bestäms av en jury utan av tre stycken handplockade domare.

I Kinamedia nyhetsbrev #197 från förra veckan uppmärksammades hur valdeltagandet i Hongkongs distriktsval föll från 74 till 21 procent, då endast ”patrioter” som på förhand godkänts av myndigheterna nu tillåts ställa upp.

Ett par dagar tidigare skrev Magnus Fiskesjö här på Kinamedia om hur Agnes Chow, en av de mest namnkunniga aktivisterna från Hongkong, flytt till Kanada då hon upplever att det inte längre går att leva i sin gamla hemstad.

I texten uppmärksammades även hur fängslade ungdomar tvingats till videoinspelade bekännelser där de uttrycker ånger över sitt deltagande i proteströrelsen 2019-2020.

Allt detta sker samtidigt som Hongkongs myndigheter insisterar på att man efter Covid-19 nu är tillbaka i rollen som Asiens mest attraktiva finanscentrum, i ett försök att locka investerare och företag till staden.